Tájékoztató oklevélkiadás menetéről

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV.10.) kormányrendelet (a továbbiakban: korm. rendelet) 6. §-a szerint: „Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.”

A fenti rendelkezés értelmében mindazok a sikeres záróvizsgát tett hallgatók, akik a korábbi egyetemi és főiskolai szakok képesítési követelményei szerinti, továbbá az alap- és mesterképzési szakok, felsőoktatási szakképzések és szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei szerinti ún. nyelvvizsga követelményt nem teljesítették, a nyelvvizsga követelmény teljesítése nélkül kaphatják meg oklevelüket.

A Szent István Egyetemen a fenti rendelkezés több ezer volt hallgatót érint, akik részére a kormányrendelet értelmében oklevél állítható ki. Az oklevélkiadás általános szervezési feladatai megtörténtek.

Az oklevelek kiállítása és kiadása az Egyetem és a volt hallgatók együttműködését igényli és az alábbi eljárásrend szerint történik.

Az oklevélkiállítás és kiadás részfeladatai és általános határidői

  1. Kérelem oklevél kiadására és adategyeztetésre c. kérelem benyújtása

Tekintettel azon körülményre, hogy a hallgatók személyes és elérhetőségi adatai a sikeres záróvizsga teljesítése óta megváltozhattak, az oklevelek kiállításához adategyeztetés szükséges, melyet a volt hallgatók a Kérelem oklevél kiadására és adategyeztetésre” elnevezésű kérelem nyomtatványon kezdeményezhetnek.

  1. A kérelem a 2007. január 1. után lezárult hallgatói jogviszony esetén kizárólag a Neptun rendszeren keresztül nyújtható be. A kérelem a Neptun rendszerben az ÜgyintézésKérvények menüpont alatt érhető el 2020. április 22-én 10.00 órától. A Neptun használatához minden záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzett volt hallgató jelszavát alaphelyzetbe állítottuk. A hallgatók részére a Neptun azonosítójukat (Neptun kód) és az alapértelmezett jelszót e-mail üzenetben a Neptun rendszeren keresztül a Neptunon tárolt e-mail címükre legkésőbb 2020. április 22-én 16.00 óráig kiküldjük.
  2. A 2007. január 1. előtt lezárult hallgatói jogviszonyú hallgatók a kérelmet számítógépen kitöltve, kinyomtatva, aláírva és szkennelve az oklevelkiadas@szie.hu e-mail címre is benyújthatják. A Kérelem oklevél kiadására és adategyeztetésre kérelem sablon jelen tájékoztatóval egyidejűleg közzétételre kerül az Egyetem honlapján. A kérelem kitöltése és benyújtása előtt kiemelten fontos a kérelem elején található kitöltési és kezelési útmutató elolvasása és értelmezése!
    A kérelemhez csatolni szükséges a személyi igazolvány másolatát, továbbá a záróvizsgát követően kiállított oklevél igazolás másolatát, amennyiben kért és kapott oklevél igazolást. [1]

A kérelem mind a Neptun rendszeren keresztül, mind e-mail üzenetben megküldve 2020. augusztus 31-ig nyújtható be. Amennyiben több képzésen is sikeres záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzett, akkor a kérelmet minden érintett képzésre külön be kell nyújtani.

  1. Adategyeztetés

A kérelmek adategyeztetési feldolgozása az Oktatási Igazgatóság illetékes munkatársai által a kérelem benyújtását követően 15 napon belül történik meg. A kérelem feldolgozása során a mellékelt dokumentumok (személyi igazolvány másolata, oklevél igazolás másolata) alapján ellenőrzésre kerülnek a megadott adatok és rögzítésre kerülnek a Neptun rendszerben. Adateltérés vagy más kérdés esetén munkatársunk keresni fogja a volt hallgatót, ezért kiemelten fontos, hogy olyan e-mail cím és telefonszám kerüljön megadásra, melyen elérjük a volt hallgatót.

Az adategyeztetési határidőbe nem számít bele azon időtartam, amikor a kérelmezőnek további adatokat kell szolgáltatnia az oklevél kiadásához.

  1. Oklevél adatok rögzítése a Neptun rendszerben

Az adategyeztetés lezárultát követően az Oktatási Igazgatóság munkatársai haladéktalanul rögzítik és ellenőrzik az oklevél elkészítéséhez és kiadásához szükséges adatokat a Neptun rendszerben.

A 2006. március 1-ét követően alap- vagy mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben tanulmányokat megkezdő és záróvizsgát tett hallgatók részére a jogszabály alapján oklevélmelléklet is kiállításra kerül, ezért a Neptun rendszerben a féléves adatok és kreditteljesítmény rögzítettsége is ellenőrzésre kerül.

  1. Oklevél kiállítása

Az oklevél és a 2006. március 1. után alap- vagy mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben tanulmányokat megkezdő és záróvizsgát tett hallgatók részére az oklevélmelléklet a kérelem benyújtását követő 75. napig kerül kinyomtatásra. Az oklevél kinyomtatása a Neptun rendszerből történik, a nyomtatás során – az aktuálisan rendelkezésre álló formanyomtatványok tükrében először a 2006. március 1. után megkezdett képzések oklevelei kerülnek kiállításra oly módon, hogy a 2019/20. tanév őszi félévében záróvizsgát tett és kérelmet benyújtott hallgatók oklevelei kerülnek nyomtatásra, majd időben visszafelé haladva mindig az előző tanévben záróvizsgázott és kérelmet benyújtó hallgatóké.

Az oklevelek kiállítása során sürgősségi eljárásra semmilyen körülmények között sincs lehetőség!

Azon hallgatóknak, akik a 2019/20. tanév tavaszi félévben záróvizsgáznak, az oklevél a sikeres záróvizsgát követően 30 napon belül kerül kiállításra és kiadásra.

  1. Oklevelek kiadása

Az oklevelek és az érintett hallgatói kör részére az oklevélmellékletek kiadása a kérelem benyújtását követő 90. napig kerül sor. Várhatóan a kérelem benyújtásától számított 80. napig az Oktatási Igazgatóság a Neptun rendszeren keresztül kiküldött e-mail üzenetben értesíti az érintett hallgatókat az oklevél átvételének időpontjáról és helyszínéről.

Gödöllő, 2020. április 21.

Szalai Ferenc s.k.
ügyvivő szakértő, mb. oktatási igazgató

Jóváhagyta:

Dr. Szabó István s.k. egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes
Dr. Szabó Linda Zsófia s.k. jogtanácsos, oktatásigazgatásért felelős kancellárhelyettes

 

[1] A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 2007. január 1. után az alábbi szakokon tanulmányaikat megkezdett hallgatói is benyújthatják a kérelmet a b) pont szerint: Humán erőforrás menedzser (főiskolai képzés), Gazdasági agrármérnök (egyetemi képzés), Gazdasági agrármérnök (kiegészítő egyetemi képzés), Gazdálkodási szakos közgazdász (egyetemi képzés), Gazdálkodási szakos közgazdász (kiegészítő egyetemi képzés), Munkavállalási tanácsadó (főiskolai képzés), Agrármenedzser (főiskolai képzés) és Vállalkozásszervező közgazdász (főiskolai képzés) 2007. január 1. után hallgatói jogviszonyban lévő hallgatói is benyújthatják a word kérelem sablon kitöltésével, nyomtatásával, aláírásával, szkennelésével és oklevelkiadas@szie.hu e-mail címre történő megküldésével a kérvényt.

 

Tájékoztató oklevélkiadásról

Kérelem oklevél kiadására és adategyeztésre

Gyakori kérdések és válaszok a nyelvvizsgamentességről