Véget ért az egyetem 2016/2017. tanéve

Június 16-án, a Szent István Egyetem Szenátusának nyilvános ünnepi ülésével véget ért az intézmény 2016/2017. tanéve. Dr. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára és dr. Tőzsér János rektor beszéde után doktorokat avattak, habilitációs okleveleket és egyetemi, majd állami kitüntetéseket adtak át a gödöllői aulában.

Az agrár- és élelmiszergazdaság a magyar gazdasági növekedés egyik fontos összetevője, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a jövőben a fiatalok megnyerésére, hogy minél többen válasszák ezt a pályát - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium képviseletében a tanévzáró ünnepségen. A miniszterhelyettes a Szent István Egyetemet a hazai agrárképzés kiemelkedő felsőoktatási intézményének nevezte, amely a magyar agrár- és vidékfejlesztési ágazat számára évtizedek óta biztosítja a szakember-utánpótlást. A tárca minden lehetséges eszközzel támogatja azt a szándékot, hogy a Szent István Egyetem a Kárpát-medencei magyar oktatási és gazdasági tér nemzetközi súlyú „tudásközpontjává” váljék- húzta alá.

Hazánkban a mezőgazdasági dolgozók mindössze 3 százalékának van felsőfokú végzettsége, ez pedig rendkívül alacsony arány. Nagy István megjegyezte, hogy a földművelésügyi tárca az eddiginél sokkal ésszerűbb és hatékonyabb agrárszakképzési rendszer felépítésén dolgozik.

Az egyetem nyolc karán, magyar és angol nyelven 1543-an tettek és tesznek záróvizsgát ezekben a napokban és 77 doktorhallgató fejezte be tanulmányait, mondta tanévzáró beszédében dr. Tőzsér János rektor. A tanév további eredményekkel is öregbítette a SZIE hírnevét. A tavasszal lezajlott XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián az egyetem színeiben résztvevők 22 első, 26 második és 17 harmadik helyezést szereztek Debrecenben, Dunaújvárosban, Győrben és Mosonmagyaróváron. Mindezek mellett számos további hazai és nemzetközi szakmai versenyen termett babér hallgatóink számára. 

A rektor arról is beszámolt, hogy az egyetem az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére felülvizsgálta a 2016-2020-ig kidolgozott és a fenntartó által elfogadott intézményfejlesztési tervét.

- Továbbra is célunk, hogy a Kárpát-medencei oktatási tér nemzetközi súlyú felsőoktatási intézményévé és tudásközpontjává váljunk – hangsúlyozta dr. Tőzsér János -, amely átfogja az élelmiszergazdaság teljes vertikumát, erősíti a vidék népességmegtartó képességét, egyben részese a közép-európai társegyetemek együttműködésének. A helyi gazdaságok fejlesztését szolgáló agrár- és vidékfejlesztési tudástranszfer hálózat kialakításában fontos mérföldkő volt a most záruló tanévben Hargita megyében első alkalommal megszervezett Csíkszéki Gazdanapok.

A kormány az Irinyi tervben lefektetett célokkal összhangban idén egy olyan kutatási és fejlesztési központ létrehozását kezdeményezte egyetemünkön, amely a hazai agráripari és mezőgazdasági gépgyártás egészének fejlesztését segíti elő. 

Szerepet vállalunk a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, a Magyar Nemzeti Vidékstratégia, a Nemzeti Környezetvédelmi Program és a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia megvalósításában. Ebben stratégiai partnereink a Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége.

Az egyetem mind több karán megvalósuló duális képzés bizonyítja a gazdasági társaságokkal ápolt kapcsolatok elevenségét és sokrétűségét.

Képzéseinket Gödöllőn, Budapesten, Békéscsabán, Szarvason, valamint határainkon kívül Beregszászon, Csíkszeredában és Zentán folytatjuk. 2017 szeptemberétől két képzésünk indul a Felvidéken, Révkomáromban.

A rektor arról is szólt, hogy az egyetem tudományos műhelyei számos kutatási pályázaton nyertek önállóan vagy konzorciumi tagként több százmillió forintot az elmúlt időszakban, majd bejelentette:

- Az egyetem egésze számára nagy jelentőségű, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program közel 900 millió forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a felsőoktatásban való részvétel növelését, a lemorzsolódás csökkentését, a hátrányos helyzetű, illetve a hátrányos helyzetű térségből származó hallgatók támogatását, esélyegyenlőségük elősegítését célul kitűző pályázatunknak.

Ennek részeként az önálló tanulást segítő multimédiás tananyagokat dolgozunk ki. Grassalkovich ösztöndíjat alapítunk emberi erőforrásaink megtartására és fejlesztésére. Az ösztöndíj módot ad arra, hogy az oktatók folyamatosan publikálni tudják kutatási eredményeiket, támogatja a legkiemelkedőbb találmány, szabadalom, know-how alkotóját.

Dr. Tőzsér János arról is beszámolt, hogy a SZIE konzorciumvezetője a Szegedi Tudományegyetemmel, a Kaposvári Egyetemmel valamint az Emberi Erőforrások Fejlesztéséért Alapítvánnyal együtt megvalósítandó projektnek, amely közel 800 millió forint elnyert vissza nem térítendő támogatással segíti elő az agrárképzésre jelentkező diákok számának emelését.

A projekt közvetett, hosszú távú hatásai elvezethetnek a természettudományos gondolkodásmód és környezettudatos szemlélet népszerűbbé válásához. Mindez szélesebb körben, a projekt időtartamán túlmutatóan is kedvezően befolyásolhatja a természettudományos, agrár- és műszaki felsőoktatásba jelentkezők számát, valamint tudásszintjét és helytállását egyetemi tanulmányaik során.

- Az egyetemünk iránt itthon és határainkon túl, a finanszírozásban is megnyilvánuló bizalom azt ígéri, hogy szeptembertől is lesz munka és hozzá muníció. Az előttünk álló hetekre azonban jó pihenést, feltöltődést kívánok egyetemünk minden munkavállalójának és az ősztől tanulmányaikat folytató hallgatóinknak – zárta beszédét a rektor. 

Az ünnepség doktorrá avatással folytatódott.

Az Állattenyésztés-tudományok Doktori Iskolában Csorbai Balázs és Szabó László, a Biológiai tudományok Doktori Iskolában Bakó Gábor és Jócsák Ildikó, az Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskolában Józsa Viktória, Székely Kinga Katalin, Tenk András, Varga Dorottya, Virág Ágnes és Wirth Gábor, az Élelmiszertudományok Doktori Iskolában Bori Zsuzsanna, Darnay Lívia, Dénesné Várvölgyi Evelin, Engelhardt Tekla, Füstös Zoltán, Gáspár Igor, Geréné Radványi Dalma, Kanyóné Rácz Kinga, Nagy Ádám, Nguyen Le Phuong Lien, Rácz Anita, Rapi Sándor, Szabó-Nótin Beatrix, Szalóki-Dorkó Lilla és Szőke Barna Árpád, a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolában Csapó László Attila, Fejér-Király Gergely, Hegedűs Szilárd, Illés Balázs, Juhász Péter Gergő, Keresztes Éva Réka, Kisari Krisztián, Lenkovics Beatrix, Ragoncsa Zoltán, Szabó Virág, Szabó Zoltán László, Tóth József és Yaser Mueeth, a Kertészeti Tudományok Doktori Iskolában Bernhardt Botond,Csambalik László Orbán, Deák Csilla, Ember Ibolya, Lantos Anna Lívia, Pap Dániel, Sepsi Panna, Sárközi Edit, Seyed Iman Mirmazloum, Tóth Annamária, Varga Ákos és Varga László István, a Környezettudományok Doktori Iskolában Bereczki Krisztina, Csorba Ádám, Fuchsz Máté, Gulyás Miklós, Pándi Ildikó, Saláta Dénes, Sebők Flóra, Szécsy Orsolya és Varga Sándor, a Műszaki Tudományok Doktori Iskolában Barányi István, Gergely Zoltán, Kapros Zoltán, Nagygál János és Safranyik Ferenc, a Növénytudományok Doktori Iskolában Ambrus Andrea, Ficsor Anita, Kiss Tibor, Makovecz-Tóth Zsófia, Polgári Dávid, Tóth-Lencsés Andrea Kitti és Zomboriné Nagy Bettina, a Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskolában Bede-Fazekas Ákos, Fülöp Györk, Nagy Gergő Gábor, Takács Dániel Attila, Takács Katalin és Turcsán Arion szerzett doktori fokozatot.

  Habilitációs oklevelet vett át Agrár-műszaki tudományok tudományágban Bíró István, Géczi Gábor és Oldal István, Állattenyésztés-tudományok tudományágban Varga László, Biológia tudományok tudományágban Péli Evelin Ramóna és Szabó Sándor, Gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban Székely Géza, Környezettudományok tudományágban Szakácsné Földényi Rita, Növénytermesztési és kertészeti tudományágban Bán Rita és Szénási Ágnes, Regionális tudományok tudományágban Farkas Tibor, Kovács András és Ritter Krisztián

A Szent István Egyetem Szenátusa Tiszteletbeli doktori címet adományozott Prof. Dr. habil Maria Novicka-Skowron rektor asszonynak, a Częstochowa University of Technology nemrég leköszönt vezetőjének.

  Kosáry Domokos-díjban részesült Bánkeszi Lajosné, az OSZK Könyvtári Intézet címzetes igazgatója magas szintű, több évtizeden át végzett szakmai és vezetői tevékenységének elismeréseként, a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár törekvéseinek példaértékű támogatásáért, a felsőoktatási könyvtárak, egyben az egész magyar könyvtárügy szolgáltatásainak korszerűsítéséhez hozzájáruló fejlesztő tevékenységéért. A díjat Kosáry Judit professor emerita asszony, Kosáry Domokos lánya és Csikai Márta Munkácsy-díjas szobrászművész, a díjért járó érme alkotója jelenlétében adta át dr. Tőzsér János és Barna Marianna megbízott könyvtárigazgató.

  Honoris Causa Professzor kitüntető címben részesült dr. Stefan Scholz vezető kutató, a Helmholz-Centre for Environmental Research-UFZ, Department of Bioanalytical Ecotoxicology tudományos főmunkatársa és Zukál Endre az Országos Húsipari Kutató Intézet ny. igazgatója, vezető kutató.

  Professor Emeritus címben részesült dr. Kiss Erzsébet egyetemi tanár (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) és dr. Peszeki Zoltán egyetemi tanár (Gépészmérnöki Kar).

  Pro Negotio Universitatis kitüntetést kapott dr. Eke István c. egyetemi docens, ny. növényvédelmi vállalkozó, dr. Fehér Orsolya egyetemi adjunktus (Élelmiszertudományi Kar), Jilly Bertalanné igazgatási ügyintéző (Oktatási Igazgatóság), Kovácsné Lukács Mariann ügyvivő szakértő, hivatalvezető (GÉK), Kissné Bognár Krisztina egykori levéltárvezető, főlevéltáros (Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár).

Szent István Egyetem Aranyérem kitüntetésben részesült Babák György mérnöktanár (Agrár- és Gazdaságtudományi Kar), dr. Petróczki Károly egyetemi docens (GÉK).

Szent István Egyetem Ezüstérem kitüntetésben részesült dr. Kovács Imre mesteroktató (GÉK).

Egyetemi magántanári címet adományozott a Szenátus dr. Tolner László ny. egyetemi docensnek (MKK).

Címzetes egyetemi tanári kitüntető címet adományozott a Szenátus dr. Barla-Szabó Gábor kutatási és termelési igazgatónak (United Seeds cc. Pretoria, Dél-Afrika), dr. Bérczi László országos tűzoltósági főfelügyelőnekv (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság), dr. Bittsánszky András kutató, tudományos főmunkatársnak (MTA Agrártudományi Kutatóközpont) dr. Janza Frigyes nyugalmazott vezérőrnagynak (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), dr. Kóródi Márta főiskolai tanárnak, tanszékvezetőnek (Szolnoki Főiskola), dr. Kurtán Sándor ny. egyetemi docensnek (Kertészettudományi Kar), dr. Nagy Sándor ny. egyetemi docensnek (Kertészettudományi Kar), dr. Olasz Ferenc György   igazgatónak (NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet), dr. Oroszi Sándor főmuzeológusnak (Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár), dr. Padányi József egyetemi tanárnak (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), dr. Szöllősi-Nagy Andrásnak, a Víz Világtanács kormányzójának, az MTA doktorának (UNESCO, Delfti Egyetem).         

Mestertanár kitüntető címet adományozott a Szenátus Magyar Ferenc Attila tanszéki mérnök, főigazgatónak (Stratégiai és Koordinációs Főigazgatóság).

Mesteroktató kitüntető címben részesült Halász Antal, a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetője                .

Szent István Egyetem Babérkoszorú Arany fokozat kitüntetést adományoztak a következő munkatársaknak: Bánfiné Kovács Mária könyvtáros (AGK), Boncsér Erzsébet Judit igazgatási ügyintéző (Budai Campus Doktori Iroda), Dóczi Zsuzsanna igazgatási ügyintéző (Oktatási Igazgatóság), Erőss Katalin igazgatási ügyintéző (KERTK), dr. Gergely-Korompay Judit egyetemi adjunktus (TÁJK), Gödör Zsuzsanna Gabriella főiskolai adjunktus (AGK), Dr. Ittzés András egyetemi docens (KERTK), dr. Keppler István habilitált egyetemi docens (GÉK), Mayer Pálné (ügyviteli alkalmazott) Stratégiai és Koordinációs Főigazgatóság,  dr. Mészáros Aranka egyetemi docens (GTK), Mil Miklós fenntartási alkalmazott (Ybl Miklós Építéstudományi Kar), Sánta Edina igazgatási ügyintéző (GÉK), dr. Sipos László egyetemi docens (ÉTK), Suditsch Julianna igazgatási ügyintéző (TÁJK), Terejánszky István ügyvivő szakértő, osztályvezető (Kancellária, Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság).  

  Szent István Egyetem Babérkoszorú Ezüst fokozat kitüntetésben részesül Balaska Lajosné igazgatási ügyintéző (GTK), Bobos Péter ügyvivő szakértő, osztályvezető (Kancellária, Számviteli, Kontrolling és Pénzügyi Igazgatóság), Bodnár Erika informatikus könyvtáros (Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár), Farkasné Inkret Judit ügyvivő szakértő (Stratégiai és Koordinációs Főigazgatóság), Ferenczné Szarvas Anikó mestertanár (AGK), dr. Gosztola Beáta adjunktus (KTK), dr. Komáromi Nándor egyetemi docens, tanszékvezető (GTK), Kotek Balázs műszaki szolgáltató (KERTK), Koza Józsefné igazgatási ügyintéző (MKK), dr. Kun-Farkas Gabriella egyetemi adjunktus (ÉTK), Makádiné Barta Bernadett igazgatási ügyintéző (Kancellária, Kancellári Hivatal), dr. Máthé László adjunktus (GÉK), Megyeri Ágnes kisegítő alkalmazott (Kancellária, Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság), Oláh Pál gépkocsivezető (YMÉK), Salamon Bertold tanszéki mérnök (ÉTK), Timár Tamás tanszéki mérnök (GÉK), dr. Tóth Ferenc egyetemi docens (MKK), Urbán Katalin könyvtáros (Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár), Vizsnyiczai Zita ügyvivő szakértő, nyelvtanár (Szaknyelvoktatási és Vizsgáztatási Központ)

A Szenátus Szent István Egyetem Babérkoszorú Hallgatói Fokozat kitüntetést adományozott a következő hallgatóknak: Badacsonyi Ákos (KERTK), Barczi Albert (AGK), Benkő Norbert (GÉK), Béres Anita (GTK), Csurka Tamás (ÉTK), Erdő Adrienn (YMÉK) Fehér Balázs (MKK).

Szent István Egyetem Főtanácsos elismerő címben részesült Besenyei Márk ügyvivő szakértő (Oktatási Igazgatóság), Noszkay Zita igazgatási ügyintéző (Oktatási Igazgatóság), Pásztor Katalin ügyvivő szakértő (MKK), Urbán Bernadett ügyvivő szakértő (GÉK).

Szent István Egyetem Tanácsos elismerő címben részesült Pappné Princz Adél igazgatási ügyintéző (Oktatási Igazgatóság), Ruga János ügyvivő szakértő (Kancellária, Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság).              

Szent István Egyetem Főmunkatárs elismerő címben részesült Győr Hajnalka, igazgatási ügyintéző (Oktatási Igazgatóság).

Szent István Egyetem Munkatárs elismerő címben részesült Bozlék Mihályné ügyviteli alkalmazott, PR-asszisztens (Stratégiai és Koordinációs Főigazgatóság), Nagy Ferenc Nándorné igazgatási ügyintéző (Humánpolitikai Főosztály).   

Dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter a Föld Napja alkalmából Pro Natura Díjat adományozott dr. Gyulai Ferenc egyetemi tanár, tanszékvezető részére, amit a tanévzárón vett át.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést adományozott dr. Tóth Csaba József tudományos munkatárs, dékánhelyettes részére.

Végül elhangzott, hogy az elmúlt hónapokban egyetemünk következő munkatársa kaptak magas rangú elismerést.

Pro Alimentis Hungariae Díj kitüntetésben részesült dr. Helyes Lajos egyetemi tanár, intézeti igazgató, rektorhelyettes és Stefanovitsné dr. Bányai Éva egyetemi tanár.

Magyar Érdemrend Tisztikereszt kitüntetésben részesült dr. Maráz Anna egyetemi tanár.

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült dr. habil Kiss Gyula főiskolai tanár, dékánhelyettes.

Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesült dr. Gózlik Klára Erzsébet főiskolai docens.

Nagyváthy János Díjban részesült dr. Deák Tamás egyetemi adjunktus.

Apáczai Csere János Díjban részesült dr. Fülöp István mestertanár és Tóth László István főiskolai docens.

Egyetemi tanári címet kaptak 2016. szeptember 1-jei hatállyal dr. Csintalan Zsolt és dr. Tóth Tamás.

Főiskolai tanári címet kaptak 2016. szeptember 1-jei hatállyal Tóthné dr. Lőkös Klára és dr. Nagy Béla.

Az eseményen zongorán közreműködött Molnár Péter, a Tájépítészeti és Településtervezési Kar hallgatója.

Balázs Gusztáv felvételei