Véget ért a Szent István Egyetem 2014/2015. tanéve

A Szent István Egyetem Szenátusa június 19-én tartotta tanévzáró ünnepi ülését a gödöllői aulában. Az eseményen ünnepi beszédet mondott Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, dr. Tőzsér János rektor és Figler Kálmán kancellár, majd doktorrá avatás, valamint habilitációs oklevelek átadása következett. A Szent István Egyetem előadást dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár, az Állatorvos-tudományi kar dékánja tartotta. A tanévzáron egyetemi címeket és kitüntetéseket adtak át.

Jakab István: A tudás jelentse az építkezés lehetőségét!

- A Magyar Országgyűlés és a magam nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket ezen a napon, amely különösen fontos a most tudományos fokozatot elért fiatal szakemberek számára – kezdte beszédét Jakab István. – Megtisztelő számomra, hogy a magyar vidék- és agrárfejlődés szempontjából kiemelkedő Szent István Egyetemen, a vidék egyetemén vehetek részt ezen az eseményen.

Az egyetem Magyarországon és a Kárpát-medencében kiváló színvonalú tudást ad át, a század kihívásaira válaszolni felkészült diplomásokat képez. Az itt tanulók komplex elméleti és gyakorlati ismereteket kapnak, amelyek birtokában az egész világon versenyképesek.

A Szent István Egyetem a nemzetközi kapcsolatokban is aktív. Erről a közelmúltban egy magas szintű izraeli tudományos eseményen is meggyőződtem, melyen itteni oktatókkal és kutatókkal találkoztam – emelte ki az Országgyűlés alelnöke. – Az egyetem felvállalta a Kárpát-medencei magyar hallgatók oktatását is a szülőföldjükön való boldogulás érdekében, együttműködésben a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel és a célt támogató alapítványokkal. Az intézmény segíti a Kárpát-medencei magyar gazdák összefogását, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen korszerű informatikai rendszerek igénybe vételével juttatja el a legfrissebb tudást a termelőkhöz.

Napjainkban új kihívások előtt állunk, hatalmas változások történnek a világban. Emelkednek az élelmiszertermelés iránti igények, új technológiák terjednek a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban. Meggyőződésem, hogy a század feladatainak – kiemelten a klímaváltozással kapcsolatos igényeknek és teendőknek – csak a század tudásával felvértezett szakemberek tudnak megfelelni.

Az Európai Unió tagjaként Magyarország is új költségvetési időszakba lép, amikor is a magyar gazdák már száz százalékos közösségi támogatásra számíthatnak. Az új költségvetés, az új programok lehetővé teszik az egyetemi tudás gyakorlatban való hasznosulását. Kívánom, hogy ez a tudás az építkezés lehetőségét jelentse az egyetem számára! – mondta befejezésül Jakab István.   

Dr. Tőzsér János: Együttműködésünk konszenzuson alapul

Ezt követően dr. Tőzsér János rektor mondta el tanévzáró ünnepi beszédét.

Tisztelt Egyetemi Polgárok, Tisztelt Vendégeink!

Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy a mai napon e patinás falak között, ahonnan már több nemzedék pályafutása indult el, második alkalommal zárhatom be a Szent István Egyetem tanévét. Lehetőségem nyílik ugyanis arra, hogy kifejezzem köszönetemet mindazoknak, akik ezen időszak alatt eredményeink elérésében közreműködtek, munkánkat segítették.

Elsőként a végzett hallgatók itt megjelent képviselőihez szólok. Júniusban több ezren szereznek és vesznek át oklevelet Budapesttől Gödöllőn át Gyuláig államalapító királyunkról elnevezett egyetemünkön. Közülük számosan értek el már tanulmányaik alatt szakmai sikereket különböző versenyeken, amelyek közül kiemelkedik a tavasszal lezajlott XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Hallgatóink sikerei egyetemünket is gazdagítják. Köszönet érte!  

Mi dolgunk a világon? küzdeni

Erőnk szerint a legnemesbekért.

Vörösmarty Mihály reformkori gondolata a gödöllői aulában egyszerre szól a pályakezdő szakembereknek – köztük az előttünk, perceken belül doktori fogadalmat tevő tudós utánpótlásnak – és egyetemünk valamennyi munkatársának.

Meggyőződéssel vallom, hogy a jobb, a nemesebb, az alkalmasabb megoldások viszik előre a világot évezredek óta. Különösképpen érezhető ez napjainkban, amikor nem kell éveket várni egy-egy találmány elterjedésére a Földön, hanem a következő pillanatban már ismertté válhatnak az eredmények a világ bármely pontján.

Mi lehet az a terület, amiben mi álljuk a versenyt?

Két évvel ezelőtt, első tanévnyitó beszédemben, majd rektori pályázatomban tettem javaslatot arra, hogy a Szent István Egyetem tűzze ki céljául, hogy a Kárpát-medencei magyar oktatási és gazdasági tér olyan nemzetközi súlyú „Tudásközpontjává” váljon, amelyben egyedülálló módon helyet kap a teljes élelmiszergazdaság és vidékfejlesztés, a gondolattól egészen a termék eladásáig.

A saját szakterületünkön kiemelkedő oktatási és tudományos eredményekkel rendelkezünk, az agrárágazat teljes vertikumát műveljük. Mindezek feljogosítják, és érdemessé teszik egyetemünket fenti cél elérésére. Terveinket megerősítik a felsőoktatási stratégiában megfogalmazott azon kormányzati elképzelések, miszerint minden egyetemnek a saját, jól megkülönböztethető, kiemelt képzési területére szükséges fókuszálnia, vagyis határozott képzési profillal kell rendelkeznie és azon világszínvonalú képzést kell nyújtania.

Agrárkutatási és oktatási hagyományaink mellett az is indokolja ezt a szerepvállalást, hogy a Szent István Egyetemen tanul az ország agrár képzéseiben részt vevő hallgatók 30 százaléka. Intézményünk a nemzetközi agrár-felsőoktatásban a legjelentősebb magyarországi egyetem. A négy hazai kutatókar közül kettő fakultásaink közé tartozik. Egyedül nálunk képeznek állatorvosokat. Egyedül a Szent István Egyetemen indul a közeljövőben mezőgazdasági vízgazdálkodási képzés. Ennek a stratégiai célkitűzésnek hitelesítője volt Áder János köztársasági elnök úr előadása a szarvasi kampuszunkon, amelyben kifejtette, hogy a klímaváltozáshoz való adaptációban nagy jelentősége van a vízgazdálkodási szakemberek képzésének, nagy szükség van jól képzett, alapos tudást szerzett szakemberekre.

A Nemzeti Vidékstratégia szerint a mezőgazdaság fejlesztése népesség- és közösségmegtartó erő lehet vidéken. A nagyobb mezőgazdasághoz több szakember szükséges. Ha vonzó életpálya-modellt tudunk számukra ajánlani, akkor lesz, aki átveszi a stafétát a nyugdíjba készülő generációtól. A minőségi oktatáson felül azt szeretnénk, hogy minden hallgatónk a saját tehetségét, készségét és tudását tovább tudja fejleszteni úgy, hogy diplomája eredményes belépést biztosítson a munkaerőpiacra.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumával való folyamatos konzultáció eredményei azzal a bizakodással töltenek el bennünket, hogy jó úton járunk. Egyetemünk kiemelkedő stratégiai partnere a Földművelésügyi Minisztérium, együttműködésünk eredményes a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségével.

Dolgozóink és hallgatóink cselekvő közreműködésével megbecsült partnerei vagyunk több mint száz hazai és nemzetközi vállalkozásnak.

Szerepet vállalunk az egységes Kárpát-medencei magyar nyelvű felsőoktatási tér megerősítésében is, hiszen egyetemünkön nagy hagyománya van a határon túli képzésnek. Jogelődünk, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem már 1990-től vállalta Erdélyben a magyar nyelvű agrárképzést. Jelenleg Csíkszeredában vidékfejlesztési agrármérnök mesterszakon, Beregszászban állattenyésztő mérnök alapszakon zajlik képzésünk.

A Hargita megye székhelyén működő Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány romániai partnereinkkel és az Agrárkamarával közösen előmozdítja a székelyföldi agrárinnovációt, az anyaországi és erdélyi gazdák közötti szakmai és gazdasági együttműködést.   

A most véget érő tanév legjelentősebb felsőoktatási változásai közé tartozik a kancellári rendszer bevezetése. Nálunk, a Szent István Egyetemen az átállás zökkenőmentesen zajlott, azt is mondhatom, a mi tapasztalatunk példája lehet a felsőoktatási intézmények új típusú működésének. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a kancellári pályázatot az addigi gazdasági főigazgatónk nyerte, akivel jó szakmai és emberi kapcsolatot sikerült kialakítani. Együttműködésünk azóta is konszenzuson alapul, s ha az elmúlt fél év során egyes kérdésekben voltak is vitáink, a végén mindent meg tudtunk beszélni. Ami még fontosabb: Kancellár úr irányítása alatt az egyetem sikeresen alkalmazkodott a felsőoktatás reformja során megváltozott finanszírozási körülményekhez. Pénzügyi gazdálkodásunk és annak stabilitása révén az állami egyetemek között az élmezőnyben vagyunk.

Tapasztalataink szerint a kancellári rendszer bevezetésének nemcsak az a célja, hogy az intézmények gazdálkodása felelősebb és átláthatóbb legyen, hanem az is, hogy a kancellár, mint gazdasági szakember, elősegítse az akadémiai alapfeladatok ellátásához szükséges források megszerzését.

Napjainkban, amikor az állami támogatás csökken, kiemelkedő jelentősége van a tudáspiaci források elnyerésének. Kutatás-fejlesztési és innovációs projektek révén az egyetem olyan jelentős forrásokat nyerhet el, amelyek nélkülözhetetlenek a fenntartható, versenyképes működéséhez.

Ugyanakkor biztosítani kell azt is, hogy a kis- és középvállalkozói szektor hozzáférhessen a felsőoktatási intézmények által kínált kutatás-fejlesztési és innovációs eredményekhez.

Az első sikerek megszülettek. Egyetemünk másfél milliárd forint támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázatain, Békés és Nógrád megyei partnereivel közösen. Mindez jó példája a rendkívüli mértékű, egyedülálló összefogásnak és együttműködésnek, amely egyetemünk és a térségi önkormányzatok, valamint a kormányzati és vállalkozói szféra szereplői, képviselői között valósult meg.

A felsőoktatás átalakítása tovább zajlik, az Országgyűlés a nyáron tárgyalja a nemzeti felsőoktatási törvény módosítására benyújtott javaslatot.

Az egyetem vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy a felsőoktatás jövőjét meghatározó folyamatnak a nyertese legyen. Azon munkálkodunk, hogy szervezeti vagy hálózatos formában történő együttműködéssel a Közép-Magyarországi régióban kialakuljon az agrároktatási és kutatási kapacitások olyan optimuma, ami elősegíti intézményünk céljainak elérését és azzal párhuzamosan a nemzetgazdaság fejlődését.   

Az előjelek szerint a nyáron sem lehet gondtalanul pihenni. Meg kell valósítani a már említett TÁMOP pályázatokat. A képzési szerkezet racionalizálása következtében felül kell vizsgálni és modernizálni kell a szakok képzési és kimeneti követelményeit.

Sok munka vár ránk! A továbbiakban is számítok munkatársaim támogatására és áldozatkész munkájára, amelyet az elmúlt két év során megtapasztaltam, és amit ismételten nagyon köszönök.

Végezetül sok sikert, eredményes szakmai életpályát és egyéni boldogságot kívánok minden végzősnek, továbbá gratulálok a kitüntetetteknek.

Kívánom, hogy a jól megérdemelt nyári szünetben pihenjék ki magukat, töltődjenek föl a szeptemberi jelképes becsengetésig!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Figler Kálmán: Kiválóan működik együtt az akadémiai és a pénzügyi szektor

Harmadikként, egyben először Figler Kálmán kancellár szólt a tanévzáró résztvevőihez.

Mérhetetlen büszkeség tölt el, hogy ma itt lehetünk, hiszen rendkívül nehéz időszakon és tanéven van túl a Szent István Egyetem, de úgy érzem, minden szempontból megálltuk a helyünket.

A felsőoktatási rendszer átalakítása, az új rendszer leképeződése bizony sok nehézség elé állította az egyetem vezetését, nem egy esetben sajnos fennakadásokat is okozott a napi munkánkban. De nem álltunk meg, hiszen mindannyiunk közös célja, hogy a Szent István Egyetem hazai és nemzetközi viszonylatban, a Kárpát-medencében, magasan pozícionált felsőoktatási intézmény legyen. Ennek érdekében folyamatosan alkalmazkodunk az innovációs és tudásépítő folyamatokhoz, a munkaerő-piaci és társadalmi kereslethez, s mindig megpróbálunk időben reagálni a társadalmi kihívásokra is.

A felsőoktatási rendszer átalakításának nem titkolt célja egy olyan munkaalapú társadalom, ahol a gazdaság húzóereje az egyre növekvő arányban hazai tulajdonú termelés, szervezőereje pedig a felsőoktatási intézmények köré épülő innovációs hálózat. A felsőoktatási rendszer átalakításának feladata hogy gazdaságpolitikában jól bevált, ágazati szemléletű megközelítést átemeljék a felsőoktatásba is, és külön-külön foglalkozzanak/foglalkozzunk az egyes szektorok, például pedagógusképzés, műszaki, gazdasági és agrárterület munkaerő-piaci és innovációs igényeivel.

Szeretném kiemelni, hogy az átalakítással és az egyetemre vetített hatásaival kapcsolatban folyamatosan konzultálunk a fenntartónkkal, az Emberi Erőforrások Minisztériumával, s az átalakítás során teljes vállszélességgel képviseljük az egyetem érdekeit, hagyományait és újítási törekvéseit. Hiszünk abban, hogy a magyar felsőoktatás a nemzetgazdaság egyik legversenyképesebb ágazata, amelyben a Szent István Egyetem kiválóan „vizsgázik”. Egyetemünk nagymértékben hozzájárul a társadalmi mobilitáshoz, és az egyetemünkön végzett hallgatók munkaerő-piaci megbecsültsége is igen magas.

Mindannyian tudjuk, hogy az átalakítás időigényes folyamat, s a következő tanévig még számos feladat áll előttünk, hiszen egyetemünk érintett a felsőoktatási struktúra átszervezésében. Hangsúlyozni kívánom, hogy mindenképpen tiszta és világos állapotokat szeretnék és továbbra is szeretnénk megőrizni egyetemünk stabilitását. Elismeréssel adózom az egyetem munkatársai iránt, akik rendkívül fegyelmezetten viselték az átalakítást, néha erőn felül teljesítettek.

A nyár egyik nagy átalakítása az Emberi Erőforrások Minisztériumának május 29-i döntéséhez kapcsolódik. A jászberényi Gyakorló Sport Általános Iskola és Gimnázium fenntartói joga elkerül tőlünk, augusztus 31-ét követően a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz kerül. Ez változást jelent ugyan a fenntartó vonatkozásában, de nem jelent változást az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar életében. 2015 őszétől az EMMI és a KLIK továbbra is biztosítja a Szent István Egyetem számára a gyakorlati képzéssel kapcsolatos feladatok ellátását. Többek között az egyetemnek lehetősége lesz kiválasztani a gyakorlati képzésben részt vevő pedagógusokat, emellett részt vehetnek az általános iskolai és gimnáziumi pedagógiai program, az iskola szerkezetének és osztályainak kialakításában – a hallgatók gyakorlati képzésének, valamint a pedagógiai innovációk és kutatási-továbbképzési tevékenységek biztosításával.

A felsőoktatási rendszer átalakításával párhuzamosan zajlik a nemzeti vidékstratégia megvalósítása, melyben kiemelkedő szerep jut a felsőoktatásnak, így a Szent István Egyetemnek is. A vidékstratégia legfontosabb célja a magyar vidék átfogó fejlesztése, a vidéki élet minőségének javítása – a foglalkoztatás, az elérhető szolgáltatások, képzési lehetőségek biztosításával, központi helyen a mezőgazdaság és élelmiszer-gazdaság minőségi fejlesztésével, piaci szerepük jelentős növelésével. Ebben egyetemünk hagyományai, elméleti és gyakorlati képzései, magyar és nemzetközi partnerszervezetei révén aktívan részt vesz, s nemcsak a hazai agrárágazat szakmai utánpótlását biztosítja, hanem jelentős hatással van főként a helyi és regionális gazdasági fejlődésre is.

Ne feledkezzünk meg a határon túli vidékfejlesztési agrárképzés szerepéről sem. A csíkszeredai mesterképzés kiváló példa arra, hogy Egyetemünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával, a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvánnyal közösen határon belül és kívül is hozzájárul ahhoz, hogy egy magyar felsőoktatási szak és az ahhoz kapcsolódó tudományos ismeretek elérhetőek legyenek a határon túli hallgatóknak a saját szülőföldjükön is.

A beszédemet azzal indítottam, hogy büszkeség tölt el. Igen, büszke vagyok arra is, hogy a szervezeti átalakítást követően, a 2013-as esztendő óta szervezetileg ugyan külön, de napi szinten kiválóan működik együtt az akadémiai és a pénzügyi szektor az egyetemünkön. Talán mindannyian egyetértenek velem, hogy ez a két szervezeti egység rendkívül hatékonyan, korrekten, egységet képezve működik együtt, egymást támogatjuk, kiegészítjük, sőt a gondolkodásunk, gondolkodásmódunk is egyforma. Büszkén mondhatom, hogy a Rektor Úrral való kölcsönös, átfogó, mindenre kiterjedő együttműködés egyedülállónak tekinthető a magyar felsőoktatási viszonylatban.

Egyetemünk stratégiai célkitűzéseinek és a kampuszokon folyó oktatás és kutatás intenzív fejlesztése érdekében folyamatosan törekszünk a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kiaknázására. Rendkívül büszke vagyok arra is, hogy ebben a tanévben számos pályázatot nyert az egyetemünk és számos szervezettel kötöttünk stratégiai együttműködési megállapodást. A magas szintű, példaértékű stratégiai együttműködési megállapodások célja a közös pályázati lehetőségek kiaknázása, a képzési és kutatási potenciálok kialakítása.

Az elmúlt egy évben elnyert pályázati projektek hozzájárultak és jelenleg is hozzájárulnak az egyetem oktatási, kutatási, szolgáltatási infrastruktúrájának fejlesztéséhez. A pályázati tevékenységünk révén költségvetési forrásokat tudunk bevonni az elméleti és gyakorlati képzés továbbfejlesztése, a kutatói kapacitásfejlesztés és szakmai utánpótlás biztosítása érdekében.

A számos elnyert pályázat közül kiemelném a legfrissebbeket, mely projektek megvalósítása még előttünk áll. Az elmúlt hónapban egyetemünk összesen közel 1,5 milliárd forint, 100 százalékban vissza nem térítendő támogatást nyert konzorciumi partnereivel együtt, melynek megvalósítására TÁMOP projektek keretében kerül sor Békés megyében. A hat pályázat elsődleges célja a felsőoktatás K+F+I+O kapacitásainak bővítése a helyi vállalkozásokkal való szerves együttműködés kiépítésének szolgálatában – a tudásalapú gazdaság kiépítésének elősegítése, a helyi gazdasági-társadalmi fejlődés érdekében. A pályázati projektek megvalósítása során rendkívüli mértékű, egyedülálló összefogásra, együttműködésre kerül sor a Békés megyei önkormányzatok, a kormányzati és a vállalkozói szféra szereplői, képviselők és az egyetem között.

Nagyon fontos számomra és az egyetem vezetése számára, hogy a kollégák aktívan részt vesznek a pályázati lehetőségek átgondolásában, megvizsgálásában, megvitatásában. Büszkén mondhatom, hogy nagyon jó pályázati ötleteket kapunk a munkatársainktól és továbbra is mindenkit arra biztatok, hogy merjen ötletelni. Az ötletek valóra válhatnak, kiváló projektek születhetnek és valósulhatnak meg, amelyek egyetemünk fejlődését szolgálják, s természetesen egyetemünk jó hírét viszik a nagyvilágba.

Szeretném még egyszer megköszönni az egyetem vezetésének és munkatársainak a színvonalas szakmai munkát, mellyel eredményessé tették ezt a tanévet. Továbbra is azon fogunk munkálkodni, hogy az egyetem hagyományait, értékeit megőrizzük, ugyanakkor hallgatóinknak a változó társadalmi-gazdasági követelményeknek megfelelő oktatási-kutatási elméleti és gyakorlati képzést biztosítsuk. Munkatársainktól pedig további türelmet és kitartást kérek az átalakítási folyamatok zavartalan lezárásához.

Köszönöm a figyelmüket!

Új doktorokat avattak

Az ünnepség doktorrá avatással folytatódott.

Agrár-műszaki tudományok tudományágban Fenyvesi Dániel, Gurmai László, Katona Gábor, Péter Szabó István, Rádics János Péter, Réti István, Szalay D. Kornél,

Állatorvosi tudományok tudományágban Csébi Péter, Erdősi Orsolya, Horváth András, Jacsó Olga, Khayer Bernadett, Lang Zsolt, Lőrincz Márta, Pénzes Judit, Psáder Roland, Zöldi Viktor.

Állattenyésztési tudományok tudományágban Bleier Norbert, Bock István, Csenki-Bakos Katalin, Heincinger Mónika, Kovács Levente, Újváry Dóra, Varga Eszter,

Biológiai tudományok tudományágban Bodnár Ákos, Nemes Katalin, Mészáros Gergely, Villányi Vanda,

Gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban Balogh Anikó, Brávácz Ibolya, Dudás Péter, Györe Dániel, Hablicsekné Richter Mária, Hegyi Adrienn, Horváthné Bácsi Judit, Horváthné Kökény Annamária, Karakasné Morvay Klára, Keményné Horváth Zsuzsanna, Kovács Attila, Kovács Ildikó, Majóczki-Katona Szilvia, Mátéffy Mária-Aranka, Morvai Róbert, Mubarak Rashid  Al-Boain, Neubauer Éva, Rudolfné K. Mária, Semeginé Tariszka Éva, Szabó Benedek Andrea, Szarka Krisztina, Szűcs Antónia, Tóth Orsolya, Varga Erika, Vida Adrienn,

Környezettudományok tudományágban Balogh Ákos, Herczeg Edina, Kenéz Árpád,

Növénytermesztési- és kertészeti tudományok tudományágban Áy Zoltán, Bózváriné Juhász Zsófia, Lévay Nóra, Megyeri Mária, Szabó Márton, Sződi Szilvia,

Regionális tudományok tudományágban Laki Ildikó szerzett doktori fokozatot.

Ebben az évben állatorvosi tudományok tudományágban Cságola Attila, Dénes Béla, Solymosi Norbert, Szalai Gábor,

Állattenyésztési tudományok tudományágban Balogh Krisztián, Katona Krisztián,     

Biológiai tudományok tudományágban Balogh János, Kosztolányi András,

Gazdálkodás és szervezéstudományok tudományágban Lukács János, Vásáry Miklós

Környezettudományok tudományágban Vekerdy Zoltán nyerte el a habilitált címet.

Egyetemi címek és kitüntetések

A Szenátus Tiszteletbeli doktori címet adományozott dr. Nagy Bélának, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet kutatóprofesszorának és dr. Székely Csaba professzornak, a Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Széchenyi István Gazdálkodási és Szervezéstudományok Doktori Iskola vezetőjének.

Ebben az évben a Szent István Előadást dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár az Állatorvos-tudományi Kar dékánja, az Anatómiai és Szövettani Tanszék vezetője tartotta meg „Az állatorvosi anatómia oktatásának története” címmel.

Az ünnepségen harmadik alkalommal adták át a Kosáry Domokos-díjat. Az elismerésben posztumusz Princz Ágostonné főkönyvtáros részesült. A díjat férje, Princz Ágoston vette át. A díj másik kitüntetettje dr. Füleky György professor emeritus.

Professor Emeritus lett dr. Horváth Zoltán ny. egyetemi tanár (ÁOTK), dr. Makó Csaba egyetemi tanár (GTK) és dr. Szelényi László ny. főiskolai tanár (GTK).

A tanévzáró ünnepségen vette át a Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter által adományozott Nagyváthy János-díjat dr. Tóth Tamás egyetemi docens, oktatási rektorhelyettes Tóth Katalin helyettes államtitkár asszonytól.

A Szenátus az egyetem 15 éves fennállása alkalmából SZIE Aranygyűrű kitüntetést adományozott dr. Szendrő Péter rector emeritusnak, a Szent István Egyetem alapító és első rektorának.

Szent István Egyetem Aranyérem kitüntetésben részesült dr. Beda László főiskolai tanár (YMÉK), dr. Halasy Katalin egyetemi tanár (ÁOTK), dr. Micheller Magdolna főiskolai tanár (GAEK) és Koósné Török Erzsébet főkönyvtáros, volt főigazgató (Egyetemi Könyvtár).

Szent István Egyetem Ezüstérem kitüntetésben részesült Suppán Józsefné ügyvivő szakértő (YMÉK), Baluka Csaba műszaki osztályvezető (ÁOTK), Misik Éva Zsuzsanna tanulmányi előadó (GAEK).

Egyetemi magántanári címet adományozott a Szenátus dr. Szemán László ny. egyetemi docensnek (MKK).

A rektor Pro Negotio Universitatis kitüntetést adományozott Perczel Mihály ügyvezetőnek, (Plasmo Protect Szolgáltató és Kutatófejlesztő Kft.), dr. Bense László egyetemi docensnek (GÉK) és dr. Obádovics J. Gyula professzor emeritusnak (GÉK).

Szent István Egyetem Babérkoszorú Arany fokozat kitüntetésben részesült dr. Hornok Sándor egyetemi docens (ÁOTK), dr. Jakab László József egyetemi adjunktus (ÁOTK), dr. Czóbel Szilárd egyetemi docens (MKK), Nagy Zita mestertanár (GÉK), dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes (GTK), dr. Papp János egyetemi docens (GTK), Mezei Tibor mestertanár (GÉK), Szecsődy Alíz bér- és munkaügyi előadó (YMÉK), Cseh Erika tanszéki előadó (ÁOTK), Merl Lászlóné gazdasági felelős (ÁOTK), Nagy László ügyvivő szakértő (MKK), Kovács Jánosné ügyviteli alkalmazott (GÉK), Szabó Anna Mária kisegítő alkalmazott (Kancellári Hivatal), Zemen Valéria fenntartási alkalmazott (Kancellári Hivatal), Nagy István igazgatási ügyintéző, osztályvezető (Kancellári Hivatal), Tóthné Kormos Krisztina gazdasági ügyintéző (Kancellári Hivatal).

Szent István Egyetem Babérkoszorú Ezüst Fokozat kitüntetésben részesült dr. Kiss Dávid Sándor egyetemi adjunktus (ÁOTK), dr. Telki Márta ügyvivő szakértő (ÁOTK), dr. Bán Rita egyetemi docens (MKK), dr. Csikós Miklósné mestertanár (GÉK), dr. Budavári-Takács Ildikó egyetemi docens (GTK), Naárné dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens (GTK), Némediné  dr. Kollár Kitti egyetemi adjunktus (GTK), Orosz Veronika fenntartási alkalmazott (YMÉK), Kurali Jánosné analitikai nyilvántartó (ÁOTK), Krizsán Judit technikus (ÁOTK), Gódor Lászlóné ügyviteli alkalmazott (GÉK), Vásárhelyi Bernadett ügyvivő szakértő, titkárságvezető (MKK), Bankóné Simon Margit igazgatási ügyintéző (GTK), Kovács Viktória ügyvivő szakértő, mb. humánpolitikai főosztályvezető (Kancellári Hivatal), Kronka József fenntartási alkalmazott (Kancellári Hivatal),  Bellus Károlyné gazdasági ügyintéző (Kancellári Hivatal), Fercsik István üzemviteli alkalmazott (Kancellári Hivatal).

Szent István Egyetem Babérkoszorú Hallgatói Fokozat kitüntetésben részesült Fenyvesi Kornél Jakab (ÁOTK), Varga Kitti (ABPK), Kolozsvári Tamás János (YMÉK), Orodán Zoltán (GAEK), Nagy Dániel (GTK), Balogh Barbara (GTK).

Szent István Egyetem Főtanácsos elismerő címben részesült Kecskés Gábor mérnöktanár (YMÉK), Nagy Andrea ügyvivő szakértő (MKK), Püspöki Magdolna igazgatási ügyintéző, tanulmányi titkárságvezető (MKK), Kovácsné Hajdu Edit ügyvivő szakértő (Rektori Titkárság), Törökné Hajdú Mónika ügyvivő szakértő, hivatalvezető (Egyetemi Doktori és Habilitációs Titkárság), Szabó Krisztina gazdasági ügyintéző (Kancellári Hivatal)

Szent István Egyetem Tanácsos elismerő címben részesült Galambosi Imréné ügyvivő szakértő (MKK) és Szörényiné Várszegi Erzsébet igazgatási ügyintéző (MKK).

Az emberi erőforrások minisztere Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesítette dr. Víg Piroska egyetemi docenst (GÉK) és dr. Zéman Zoltán egyetemi docenst, intézetigazgatót (GTK).