Kihelyezett tanszéket alapított az egyetem és a NÉBIH

A Magyar Tudomány Ünnepe idei eseménysorozata a Szent István Egyetem és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közötti együttműködési megállapodás aláírásával, továbbá az eseményhez kapcsolódó tudományos üléssel kezdődött november 3-án, a Budai Campuson. A dr. Tőzsér János rektor és dr. Oravecz Márton elnök által aláírt megállapodás keretében a Földművelésügyi Minisztérium háttérintézményeként működő hivatal és az Élelmiszertudományi Kar Élelmiszerlánc-biztonsági Kockázatkezelési Kihelyezett Tanszéket hozott létre.

A két szervezet közösen vállalja a graduális, posztgraduális és doktori képzésekben, a tudományos, kutatási-fejlesztési feladatokban, a szaktanácsadói munkákban való együttműködést. Az intézmények további feladatokként határozták meg egy hosszú távú élelmiszerlánc-biztonsági oktatási stratégia kidolgozását és megvalósítását, szakmai továbbképzések, tudományos és ismeretterjesztő konferenciák, rendezvények szervezését.

Az Élelmiszerlánc-biztonsági Kockázatkezelési Kihelyezett Tanszék vezetője dr. Kasza Gyula címzetes egyetemi tanár, a NÉBIH elnöki megbízottja. A tanszék a következő tárgyakat fogja oktatni: Élelmiszerjog, Élelmiszerbiztonsági kockázatkezelés és kommunikáció, Élelmiszerbiztonság és minőség jogi szabályozása, Élelmiszerlánc-biztonság szabályozásának alapjai, Élelmiszer-feldolgozási technológiák biztonsága.

Évente 10-15 NÉBIH munkatárs részvétele várható a SZIE különböző karain indított szakokon, gyakorlati helyként pedig 10-20 hallgatót fogadnak.

Az ünnepi ülést dr. Tőzsér János rektor nyitotta meg. Méltatta az egyetem és a NÉBIH közötti eddigi szakmai együttműködést, aminek egyik eredménye a kihelyezett tanszék létrehozása. Hangsúlyozta, hogy az új tanszék az élelmiszermérnök és a doktori képzésben is szerepet vállal, az előbbiben erősíti az oktatás gyakorlati hátterét.

Dr. Oravecz Márton hangsúlyozta, a NÉBIH 220 munkatársa végzett a Szent István Egyetemen. Kiemelte, hogy a hivatal 45 laboratóriumot működtet, a hallgatók felkészülését ez a folyamatos adatszolgáltatást végző hálózat is segíteni fogja. Úgy fogalmazott, hogy az egyetemmel szorosra fűzött kapcsolat nélkülözhetetlen a tudatos vásárlóközönség gyarapításához.

Hegyesné dr. Vecseri Beáta, az Élelmiszertudományi Kar dékánja az új tanszék legfontosabb céljainak a hatékony utánpótlás-nevelést, megfelelő elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező élelmiszermérnök szakemberek képzését, valamint tudományos kutatások-fejlesztések elősegítését nevezte meg.

A tudományos ülésen dr. Lakner Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár az élelmiszergazdaság jövőjéről tartott előadást, míg Berkics Adrienn, a NÉBIH tervezési referense az élelmiszerlánc-felügyelet jövőképét vetítette a résztvevők elé. Mohácsiné dr. Farkas Csilla, az Élelmiszertudományi Kar dékánhelyettese az élelmiszer-tudomány és -technológia várható fejlődési irányait ismertette, dr. Kasza Gyula a lakosság szemszögéből mutatta be az élelmiszerlánc-biztonságot, Utassy Luca, a NÉBIH munkatársa pedig az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal kockázatkommunikációs tevékenységének fejlődési folyamatairól tartott előadást.

A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó egész hónapos eseménysorozatban, melynek idén az „Oknyomozó tudomány” a mottója, az Élelmiszertudományi Kar mellett a Szent István Egyetem többi kara is részt vesz.