TDK: Rektori különdíjasok

A Szent István Egyetem 2016/2017. tanévi Tudományos Diákköri Konferenciáját (TDK) nagy érdeklődés mellett rendezték meg a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat kiemelt eseményeként. A rektori különdíjakat december 6-án, a gödöllői kampuszon rendezett ünnepségen adta át dr. Tőzsér János rektor és dr. Szilágyi Tivadar, a SZIE Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke. A díjazottakat és a témavezetőket, valamint a TDK szervezésében kiemelkedő munkát végző munkatársakat dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke is köszöntötte.

Rektori különdíjban a következő hallgatók részesültek:
 
Élelmiszertudományi Kar
Simon Natália
Témavezetők: Pásztorné Dr. Huszár Klára egyetemi docens, Dr. Kaszab Tímea egyetemi docens, Dr. Gere Attila egyetemi docens

Kertészettudományi Kar
Szakál Fanni
Témavezető: Dr. Gosztola Beáta adjunktus

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Törő Réka
Témavezető: Dr. Illés B. Csaba egyetemi tanár, Dr. Lehota József egyetemi tanár

Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Szarvas
Arany Ferenc
Témavezető: Dr. Egri Zoltán adjunktus, Dr. Glózik Klára adjunktus

Gépészmérnöki Kar
Balogh Luca
Témavezető: Dr. Medina Viktor egyetemi docens
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Petres Martin
Témavezetők: Dr. Körösi Katalin egyetemi adjunktus, Dr. Szabó Zoltán ügyvezető, Dr. Várallyay Éva tudományos főmunkatárs, Czotter Nikoletta tudományos segédmunkatárs

Tájépítészeti és Településtervezési Kar
Fentősi Eszter
Témavezető: Boromisza Zsombor egyetemi adjunktus

Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Juhász Attila Botond
Témavezető: Dr. Beda László professzor emeritus  

A TDK dolgozatok prezentálása és értékelése karonként történt. Az összesen 41 szekcióban 329 pályamunkát mutattak be hallgatóink. Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára 174 pályamunkát tartottak érdemesnek a szakmai bizottságok.

A részletes eredmények a Karok honlapjain az alábbi címeken érhetők el:

Élelmiszertudományi Kar
http://www.dbd.kee.hu/tdk/

Kertészettudományi Kar
https://kertk.szie.hu/kutatas/tudomanyos-diakkori-munka-kerteszettudomanyi-karon

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
http://gtk.szie.hu/tudomany/tudomanyos-diakkor/201617-tanev/kiadvanyok-eredmenyek-2016

Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Szarvas
http://gk.szie.hu/docs/content/tdk-2016-szarvas

Gépészmérnöki Kar
http://www.gek.szie.hu/tudomanyos-diakkor

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
http://mkk.szie.hu/hallgatoknak/tdk-2016-eredmenyek

Tájépítészeti és településtervezési Kar
https://tajk.szie.hu/kutatas/tdk

Ybl Miklós Építéstudományi Kar
http://ybl.szie.hu/?q=hu/content/tudom%C3%A1nyos-di%C3%A1kk%C3%B6ri-munka

A Szent István Egyetem rektora elismerő oklevélben részesítette az alábbi oktatókat kiváló tudományszervezési munkájukért:

Dr. Nguyen Duc Quang egyetemi tanár (ÉTK)
Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök (GTK)
Fodor-Borsos Eszter tanársegéd (GTK)
Dr. Gombos Béla főiskolai docens (GAEK-Szarvas)
Czinderi Kristóf tanársegéd (GAEK-Gyula)
Bodnár Gábor tanársegéd (GAEK-Békéscsaba)
Dr. Zsidai László egyetemi docens (GÉK)
Farkas Csaba tanársegéd (GÉK)
Dr. Pénzes Béla egyetemi tanár (KERTK)
Dr. Bodnár Ákos adjunktus (MKK)
Dr. Sallay Ágnes egyetemi docens (TÁJK)
Dr. Kerekes Zsuzsanna főiskolai docens (YMÉK)

Fodor-Borsos Eszter
Urbánné Malomsoki Mónika
Balázs Gusztáv felvételei