Doktori, Habilitációs és Tudományszervezési Hivatal

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Tanácsa 1993. szeptember 1-jei hatállyal létrehozta a Tudományos Továbbképzési Intézetet (TTI), a doktori képzés és fokozatszerzés eljárási feladatainak ellátására.

A Tudományos Továbbképzési Intézet 2000. január 1-jétõl, a Szent István Egyetem (SZIE) megalakulásától a Gödöllői Területi Iroda alá tartozó szervezeti egység lett, amely az egyetem gödöllői karaira kiterjedően szervezi, összefogja és - az Egyetemi doktori Tanács, a tudományági doktori bizottságok, valamint a doktori iskolák útján - felügyeli az akkreditált doktori iskolák keretében folyó doktori PhD képzést, ellátja a képzéssel és a doktori PhD fokozat megszerzésével, odaítélésével kapcsolatos igazgatási és ügyviteli feladatokat.

2001. január 1-jétõl a habilitációs eljárásokkal kapcsolatos szervezési, ügyviteli, valamint a Szent István Egyetem központi doktori feladatok koordinációs tevékenységek is az Intézet feladatkörébe tartoznak.

Az Egyetemi Doktori Tanács, az Egyetemi Habilitációs Bizottság, valamint a Tudományági Doktori Bizottságok átalakulásából létrehozott Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács titkárságaként végzi az Egyetemi Tanács által elfogadott Doktori Szabályzatban és a Habilitációs Szabályzatban meghatározott fenti feladatokat.

2016. január 1-jétől a Budai Campuson folyó doktori és habilitációs tevékenység ügyvitele – az EDHT Tikársága szervezeti keretében – a Budai Campuson folyik.

A Szenátus a 157/2015/2016 SZT határozatával elfogadta a SZIE Szervezeti és Működési Rendjét, mely alapján 2016. július 1. napjától az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács Titkárságának új neve Doktori, Habilitációs és Tudományszervezési Hivatal.

 

Doktori, Habilitációs és Tudományszervezési Hivatal:
Törökné Hajdú Mónika,  hivatalvezető,
Simáné Dolányi Edit,  ügyviteli alkalmazott,
Megyeri Ágnes gazdasági ügyintéző,

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
Telefon: 06 28 522-000/1055, 1058
Fax: 06 28 415-382
Email: phd-inst@tti.szie.hu

Budai Campus Doktori Iroda:
Boncsér Erzsébet,  PhD ügyintéző
Telefon: 06 1 305 7594

Szondy Fanny,  igazgatási ügyintéző,
Telefon: 06 1 305 7596

Cím: Budapest, XI. kerület, Villányi út 29-43.