Pótfelhívás doktori képzésre jelentkezéshez

A Szent István Egyetem pályázatot hirdet az alábbi doktori iskolák állami ösztöndíjas és önköltséges formában, tudományos fokozatszerzést célzó doktori képzésre (PhD) a tudományos életpálya iránt elkötelezett végzős, vagy egyetemet végzett jelentkezők számára.

  1. Élelmiszertudományi (ETDI) (Simonné Dr. Sarkadi Lívia egyetemi tanár)
  2. Kertészettudományi (KeTDI) (Zámboriné Dr. Németh Éva egyetemi tanár)
  3. Tájépítészeti és Tájökológiai (TTDI) (Dr. Bozó László egyetemi tanár)
  4. Állattenyésztés-tudományi (ATDI) (Dr. Mézes Miklós egyetemi tanár)
  5. Biológiatudományi (BTDI) (Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár)
  6. Gazdálkodás és Szervezéstudományok (GSZDI) (Dr. Lakner Zoltán egyetemi tanár)
  7. Környezettudományi (KTDI) (Csákiné Dr. Michéli Erika egyetemi tanár)
  8. Műszaki Tudományi (MTDI) (Dr. Farkas István egyetemi tanár)
  9. Növénytudományi (NTDI) (Dr. Helyes Lajos egyetemi tanár)

A témameghirdetések a www.doktori.hu honlapon megtalálhatók.

Tudományos kutatási témára és képzésre pályázhatnak azon agrár-, kertész-, élelmiszer-, tájépítész-, erdő-, gépész-, vegyész-, építő-, építész és villamosmérnökök, állatorvosok, biológusok, közgazdászok, jogászok – illetve egyéb MSc/MA végzettségűek esetén a felvételi bizottsági egyéni döntése alapján –, akik legalább jó rendű egyetemi diplomával (három évnél régebben végzettek esetében ez nem kritérium), a tudományterületen széles körben használatos világnyelvből legalább középfokú („C” vagy „B2”) típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával, és a doktori iskola által meghatározott tudományos előélettel rendelkeznek.

A pályázat beadásának póthatárideje: 2020. június 30.

A jelentkezések on-line módon történnek, a pályázatokat a felveteli.phd@szie.hu e-mail címre kell megküldeni kizárólag PDF formátumban, egy db fájlként, melynek tartalmaznia kell az összes beadandó mellékletet. A fájl megnevezése: doktori iskola rövid neve_munkarend_név (pl.: ETDI_osztondijas_Jelentkezo_Katalin.pdf, vagy GSZDI_onkoltseges_Palyazo_Janos.pdf)

A témavezető aláírása a pandémiás helyzetre tekintettel pótolható egy támogató e-mail beszkennelésével és a pályázati anyagba történő beszerkesztésével.

Jelentkezési lap és számlaigénylő innen letölthető. A számlaigénylőt külön kell megküldeni a fenti címre.

Bővebb felvilágosítás a doktori iskolák honlapján található, illetve az alábbi telefonszámon kérhető:
SZIE Képzésadminisztrációs Központ, Törökné Hajdú Mónika, ügyvivő szakértő, főtanácsos
Telefon: 06 28 215-382, vagy 06 28 522-000/1058 mellék

http://www.szie.hu/Doktori képzés és habilitáció

A doktori képzés ösztöndíjas és önköltséges formában, nappali munkarendben végezhető nyolc féléves képzés, mely során legalább 240 kreditet kell megszerezni. A képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második négy félév a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.