A Doktoranduszok Országos Szövetségének Jogsegély-szolgálata

A felsőoktatási törvény rendelkezése értelmében a felsőoktatási intézmények doktori képzéseiben részt vevő hallgatóinak országos szintű képviseletét a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) látja el.

A DOSz e feladatkörének ellátása keretében Jogsegély-szolgálatot működtet - a felsőoktatást átfogó, hatályos jogi szabályozás ismeretének birtokában - a doktori képzésben részt vevők számára.  A Jogsegély-szolgálat rendeltetése, hogy minden szinten védje a doktoranduszok és a doktorjelöltek jogait, érdekeit és egyúttal gyors és szakszerű jogi segítségnyújtást biztosítson. Emellett fő célunk, hogy a Jogsegély-szolgálat által vizsgált ügyekből, problémakörökből kirajzolódó konzekvenciák felhasználásával, elősegítsük a DOSz érdekvédelmi és szakmai tevékenységének a kiteljesedését is. A felmerülő esetek jogi vizsgálatával kívánunk különböző állásfoglalásokat megfogalmazni, amelyek egyúttal az adott problémára, problémakörre vonatkozó megoldási javaslatnak is tekinthetők.

A Jogsegély-szolgálat a megkereséseket követően mély szakmai alapossággal vizsgálja ki a doktoranduszoktól és doktorjelöltektől érkezett észrevételeket, panaszokat a hatályos jogszabályok, illetve a vonatkozó intézményi szabályzatok rendelkezéseinek tükrében. A vizsgálat lezárultát követően minden érintett számára megfelelő megoldást szeretnénk megfogalmazni, illetve kínálni. Természetesen a vizsgálati szakaszba szeretnénk bevonni az érintett intézményeket, szerveket, szervezeteket is, mind a javaslattétel, mind a véleményezés okán. A Jogsegély-szolgálat működése során törekszünk arra, hogy a kooperáció, illetve a hosszú távú szakmai együttműködés jegyében érdemi kapcsolatot alakítsunk ki a felsőoktatás jogi arculatát alakító illetékes szervezetekkel is.

Tevékenységünk fontos jellemzője, a panaszt tevők anonimitása: szeretnénk megelőzni azokat a méltánytalanságokat, amelyek az érintett személyének nyilvánosságából eredhetnek.  Az anonimitással párhuzamosan az egyedi ügyekből általánosított elvi döntések, iránymutatások a nyilvánosságon keresztül tudják a kívánt hatást elérni. A DOSz a jogi és doktori szabályzatoknak megfelelő megoldások széles körű bemutatásával kíván - reményeink szerint - valamennyi doktori iskolát a doktoranduszok jogainak, érdekeinek fokozott védelmére késztetni. 

A Jogsegély-szolgálat, többek között, segítséget nyújt a doktorandusz és a felsőoktatási intézmény közötti eljárásokban, illetve javaslatot tehet a doktoranduszok jogi képviseletére a bírósági eljárások során is. Megemlítendő, hogy a Jogsegély-szolgálathoz fordulók száma az utóbbi időben érezhetően növekedett, ami ambivalens érzéseket vált ki hiszen, egyrészt örömteli, hogy az érintettek igénybe veszik a DOSz által felajánlott segítséget, továbbá a visszacsatolások alapján pozitívan ítélik meg a Jogsegély-szolgálat tevékenységét. Ugyanakkor mégis aggodalomra ad okot, hogy az eseteket megvizsgálva az ügyek hátterében nem egyszer a doktor iskolák jogszabályellenes gyakorlata, vagy a megfelelő tájékoztatás hiánya húzódik meg.

Fentiek okán úgy látjuk, hogy a Jogsegély-szolgálat működtetése, annak fejlesztése, fejlődése szükséges és hasznos. A Jogsegély-szolgálat által megvizsgált ügyekből levont állásfoglalások, konzekvenciák azok, amelyek - véleményünk szerint - előbbre vihetik a doktoranduszok, a doktorjelöltek, illetve tulajdonképpen az egész doktori képzés fejlődését.

Amennyiben jogi kérdése van vagy tanácsadásra volna szüksége írjon a jogsegely@dosz.hu címre.