Megvédett értekezések

   
Név Doktori (PhD) értekezés címe
ROSA MÁRTA

A SZAPORODÁSI RENDSZER VIZSGÁLATA EGY KÉTSZÜLŐS UTÓDGONDOZÁSÚ BOGÁRFAJNÁL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BOGÓNÉ TÓTH ZSUZSANNA

BOROS PALACKOK KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS-ÉRTÉKELÉSSEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

GULNARA KURMANGOZHINA

THE MECHANISM OF SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE AKMOLA REGION

DISSERTATION, THESIS

NAGY BALÁZS

A BIANCA SZŐLŐFAJTA BORÁSZATI TECHNOLÓGIÁJÁNAK OPTIMALIZÁLÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MOHAMMED TALIB JASIM AL-NUSSAIRAWI

IDENTIFICATION OF GENES RESPONSIBLE FOR OCHRATOXIN-A BIODEGRADATION BY CUPRIAVIDUS BASILENSIS ŐR16 AND VALUATION OF CUPRIAVIDUS GENUS FOR MYCOTOXINS BIODEGRADATION POTENTIAL

DISSERTATION, THESIS

VO TRUNG AU

IDENTIFICATION AND IMPACT OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI ON ECLIPTA PROSTRATA L. AND CAPSICUM FRUTESCENS L.

DISSERTATION, THESIS

BÚZA LÁSZLÓ

SERTÉS ÁLLOMÁNY-EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSMENT

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZEGEDYNÉ FRICZ ÁGNES

A VIDÉKFEJLESZTÉST TÁMOGATÓ HELYI TERMÉKEK FOGYASZTÓI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KŐSZEGI LÁSZLÓNÉ

A NAGY CSALÁN (URTICA DIOICA L.) EXTRAKTUMAINAK ÉS BIOAKTÍV KOMPONENSEINEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

HAJNÁCZKI SÁNDOR

KECSKETENYÉSZTÉS HATÁSA EGYES TERMÉSZETES ÉS FELÜLVETETT GYEPEKRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

VICTOR VIJAY

AN EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE CONSUMER RESPONSE TOWARDS ONLINE PERSONALISED PRICING STRATEGIES: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDIAN AND MALAYSIAN ONLINE CONSUMERS

DISSERTATION, THESIS

KISS LOLA VIRÁG

NANO- ÉS NAGYSZEMCSÉS CINK-OXID ÖKOTOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATA TALAJLAKÓ SZERVEZETEKEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

DEKEMATI IGOR

A KLÍMA-SZENZITÍV ÉS A KLÍMA-VÉDŐ MŰVELÉS MEGFELELÉSE KÜLÖNBÖZŐ TALAJOKON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

HORVÁTH-CSIKÓS GABRIELLA

A NYELVTUDÁS MINT SIKERTÉNYEZŐ A MAGYAR MUNKAERŐPIACON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

TÓTH RÓBERT JÁNOS

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI STRATÉGIA KAPCSOLATA A SZERVEZETI PÉNZÜGYI KULTÚRA TÉNYEZŐIVEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

GÁL ZSOLT

A VISEGRÁDI NÉGYEK GAZDASÁGI JELLEMZŐINEK REGIONÁLIS ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

PAPP MARIANNA

A TALAJLÉGZÉS KOMPONENSEINEK AZONOSÍTÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

HRÁCS KRISZTINA

NAGYSZEMCSÉS ÉS NANO CINK-OXID HATÁSAI KÜLÖNBÖZŐ ÉLETMENET-STRATÉGIÁJÚ FONÁLFÉRGEKRE; XIPHINEMA VUITTENEZI ÉS PANAGRELLUS REDIVIVUS

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

HAREA OLGA

CONTEMPORARY WINE ARCHITECTURE IN VITICULTURAL LANDSCAPES

DISSERTATION, THESIS

FÖLDI ZSÓFIA

TELEPÜLÉSSZEGÉLYEK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE ÉS TIPIZÁLÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BAKOS IZABELLA

A VÁSÁRLÓI KÖZÖSSÉGEK MINTÁZATAI ÉS TÉRBELI SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

TÓTH TAMÁS GYULA

A TŐGYBIMBÓ ANATÓMIÁJÁNAK ULTRAHANGOS VIZSGÁLATA HOLSTEIN-FRÍZ SZARVASMARHAFAJTÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

OROSZ GYÖRGY

TERMÉSZETI POTENCIÁLOK TÉRSÉGI HASZNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA ÉS A TERÜLETI KOHÉZIÓ

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

CHOVAN BRIGITTA

MUNKÁLTATÓI MÁRKA JELENTŐSÉGE AZEMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT FEJLŐDÉSÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BOJTÁR GERGELY

TEXTIL KOMPOZITOK ANYAGTULAJDONSÁGAINAK NUMERIKUS MODELLEZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BALOGH ESZTER

CSONTHÉJAS GYÜMÖLCSÖK EGYES GAZDASÁGI ÉRTÉKEIT MEGHATÁROZÓ TRANSZKRIPCIÓS FAKTOROK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

TÓTH ADRIENN

TOJÁSLEVEK ELTARTHATÓSÁGÁNAK NÖVELÉSE KOMBINÁLT KÍMÉLETES TARTÓSÍTÁSI ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSÁVAL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

ABDULKERIM YAVUZASLAN

TURKISH  HIGHER EDUCATION STUDENTS' CAREER ASPIRATIONS IN LIGHT OF EMPIRICAL RESEARCH IN HUNGARY

DISSERTATION, THESIS

BODA MÁRTON ATTILA

ÜZLETI SZIMULÁCIÓK ÉS TANULÓRENDSZEREK DÖNTÉSHOZATALI MECHANIZMUSAI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MRAVCSIK ZOLTÁN

A VITACEAE CSALÁD TERMESZTETT FAJAINAK EVOLÚCIÓJA, DOMESZTIKÁCIÓJA ÉS DIVERZITÁSA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A MORFOMETRIAI VIZSGÁLATOK TÜKRÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

AHMET BARISCIL

REFUGEE STUDENTS IN THE TURKISH HIGHER EDUCATION IN THE LIGHT OF THE SYRIAN CONFLICT

DISSZERTÁCIÓ, THESIS

GAZDAG ORSOLYA

KÜLÖNBÖZŐ GAZDÁLKODÁSI MÓDOK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA A TALAJMIKROBA-KÖZÖSSÉGEK FUNKCIONÁLIS DIVERZITÁSÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

EMŐDI ANDREA

AZ ALAKOR SOKFÉLESÉGÉNEK VIZSGÁLATA A MORFOMETRIA MÓDSZEREIVEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NIKOLA TRENDOV

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN SELECTED EU MEMBER STATES

DISSERTATION, THESIS

VÁRNAI IBOLYA

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK ÉS TÉRBELISÉG A MŰTÁRGYAK ÉS HASZNÁLT CIKKEK PIACAIN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KENDE ZOLTÁN

KLÍMAKÁROKKAL ÖSSZEFÜGGŐ TALAJMINŐSÉG ROMLÁS ÉS KÁRMEGELŐZÉS

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MAYER ZOLTÁN

MIKORRHIZA GOMBA HATÁSA NAPRAFORGÓ ÉS KUKORICA KÖRNYEZETI TÉNYEZŐKRE ADOTT STRESSZ-VÁLASZAIRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NÉMETH CSABA

SORBUS FAJKELETKEZÉS TRIPARENTÁLIS HIBRIDIZÁCIÓVAL A KELET- ÉS DÉLKELET-EURÓPAI TÉRSÉGBEN (NOTHOSUBGENUS TRIPARENS)

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KEREKES ADRIENN

SZŐLŐ FAJTÁK SZÍNVÁLTOZATAINAK ELKÜLÖNÍTÉSE ÉS VITIS FAJOK MOLEKULÁRIS EVOLÚCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MARIA LO GIUDICE

UNRAVELLING THE ROLE OF CALCIUM SENSING RECEPTOR (CASR) IN NEUROLOGICAL PHENOTYPES

DISSERTATION, THESIS

ÁDÁM JÁNOS

CSONTHÉJASOK PPV FERTŐZÖTTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

RAMADAN BENJREID

POLLUTED WATER TRATMENT USING COMPOST MATERIAL AS ADSORBENT: BATCH AND CONTINUES COLUMN STUDIES

DISSERTATION, THESIS

NAGY ANNA VIKTÓRIA

AZ ENERGIAFŰZ KARIOTIPIZÁLÁSA ÉS AZ AUTOTETRAPLOID NÖVÉNYEK CITOLÓGIAI ÉS MORFOLÓGIAI JELLEMZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MAKOVICSNÉ ZSOHÁR NOÉMI

SZILVAFAJTÁK JELLEMZÉSE SSR- ÉS S-LÓKUSZ MARKEREKKEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FARKAS CSILLA

BÚZAKORPA ÉS PAPÍRHULLADÉKOK BIOETANOL CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK MODELLEZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BENCSIK DÓRA

HAGYOMÁNYOS VÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK SORÁN VISSZAMARADÓ MELLÉKTERMÉK VEGYÜLETEK VIZSGÁLATA HALMODELLEN

DISSZERTÁCIÓ,  TÉZIS,  THESIS

KÁNAINÉ SIPOS DÓRA

MIKROSZATELLIT MARKEREK IZOLÁLÁSA HAL POPULÁCIÓK GENETIKAI VARIABILITÁS VIZSGÁLATÁNAK ÉS NEMESÍTÉSÉNEK MEGALAPOZÁSÁHOZ

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SOÓS JÁNOS

ELEKTRONIKUS NYELV ALKALMAZÁSA BOROK MINŐSÉGI PARAMÉTEREINEK BECSLÉSÉRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

CSEHI BARBARA

NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁSKEZELÉS HATÁSA ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK FEHÉRJESZERKEZETI ÉS FIZIKO-KÉMIAI TULAJDONSÁGAIRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

CSÁBRÁGI ANITA

FOLYÓVIZEK OLDOTTOXIGÉN-KONCENTRÁCIÓJÁNAK BECSLÉSE NEURÁLIS HÁLÓZATOKKAL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MORAUSZKI KINGA SZILVIA

AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓI ÉRTÉKELÉSI ÉS KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMRENDSZER VIZSGÁLATA ÉS ELEMZÉSE MINŐSÉGÜGYI ASPEKTUSBÓL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

DURUGY ANDRÁS

A T-CSOPORTOS MÓDSZERRE TÁMASZKODÓ KÉSZSÉGFEJLESZTÉS EREDMÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KOVÁCS DÉNES A KOMPOSZTÁLÁS FOLYAMATÁNAK NYOMONKÖVETÉSE ÚJ VIZSGÁLATI MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

STUMMER JUDIT A MAGYAR HONVÉDSÉG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA UTÁNPÓTLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A KÖZ- ÉS FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓK KÖRÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

TEMPFLI BALÁZS

TYDEOIDEA FAJOK ELŐFORDULÁSA A MAGYARORSZÁGI SZŐLŐÜLTETVÉNYEKBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

TRAN THI MAI ANH

NARINGINASE FROM PROBIOTIC BACTERIA AND ITS APPLICATION IN PRODUCTION OF PROBIOTIC CITRUS JUICES

DISSERTATION, THESIS

NAGY ÉVA

BÚZA SZÁRAZSÁGTŰRÉSI TÉRKÉPEZÉSI POPULÁCIÓ FENO- ÉS GENOTIPIZÁLÁSI EREDMÉNYEI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

TURZAI-HORÁNYI BEATRIX

A MAGYARORSZÁGI AUTÓ-MÁRKAKERESKEDÉSEK ÉLETÚTJA ÉS A 2008-AS VÁLSÁG HATÁSA A FEJLŐDÉSÜKRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

JENEI TÜNDE KATALIN

GEOTERMIKUS BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A KOCKÁZATOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

AYSHA MOHAMMED AL-MAHMOUD

A COMPARATIVE STUDY BETWEEN SOCIAL POLICY IN QATAR AND SOCIAL POLICY IN THE DEVELOPED COUNTRIES OF EUROPE: WITH SPECIAL FOCUS ON OLD AGE CARE IN QATAR AND HUNGARY

DISSERTATION, THESIS

SZENTESI IBOLYA

AZ UTÓDLÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI GAZDÁLKODÓK EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS INNOVÁCIÓS KÉSZSÉGÉRE, VERSENYKÉPESSÉGÉRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

VARJU-KATONA MILÁN

A TAKARMÁNYMEGVONÁS, MINT TECHNOLÓGIAI ELEM BEÉPÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE INTENZÍV SÜLLŐNEVELÉSI RENDSZERBE ÉS ENNEK HATÁSA HÍM IVARÚ HALAK SZAPORODÁSBIOLÓGIAI FOLYAMATAIRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FIRGI TIBOR

HULLADÉKHALMOK MODELLEZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BÉLTEKI ILDIKÓ

ŐSZI BÚZA FAJTÁKKAL VÉGZETT KÍSÉRLETEK A TÁJNAK MEGFELELŐ FAJTÁK KIVÁLASZTÁSÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BALÁZS BÁLINT LÁSZLÓ

ALTERNATÍV ÉLELMISZER-HÁLÓZATOK SZOCIOÖKONÓMIAI ELEMZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MAYERNÉ SÁRKÖZI ESZTER

PNEUMATIKUS LINEÁRIS HAJTÁSOK ENERGIAHATÉKONY POZÍCIÓSZABÁLYOZÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

RISA ANITA

AFLATOXIN B1 ÉS ZEARALENON BAKTERIÁLIS DETOXIFIKÁCIÓJA ÉLŐ SEJTEKKEL ÉS SEJTMENTES KIVONATOKKAL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FEHÉR ÁDÁM

KÜLÖNBÖZŐ ERDŐGAZDÁLKODÁSI MÓDOK HATÁSA A NÖVÉNYEVŐ NAGYVADFAJOK ÉLŐHELYÉRE ÉS A VADKÁR KIALAKULÁSÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KOVÁCS LÁSZLÓ

A FRAGARIA VESCA L. CV. RÜGEN S-ADENOZIL-L-METIONIN SZINTÁZ (FvSAMS) ÉS DEKARBOXILÁZ (FvSAMDC) TÚLTERMELTETÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A SÓSTRESSZELT NICOTIANA BENTHAMIANA NÖVÉNYEKBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MOHAMMAD MAHDI MUSTAFA HUSHKI

OPERATOR’S FOCUSING SCHEME INSIDE OFF-ROAD VEHICLES

DISSERTATION, THESIS

TAKÁCS SÁNDOR

PRECÍZIÓS ÖNTÖZÉSI TECHNOLÓGIA: AQUACROP MODELL ALKALMAZHATÓSÁGA AZ IPARI PARADICSOM TERMESZTÉSÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

HORVÁTH BÁLINT

KÖRFORGÁSOS GAZDASÁGI MODELLEK ÉS HATÉKONYSÁGUK MÉRÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

RADÓ JÚLIA

UBIKVITER BAKTÉRIUMOK KÖRNYEZETBIZTONSÁGI VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

ROZNIK DÓRA

A FEKETEROTHADÁS (GUIGNARDIA BIDWELLII (ELLIS) VIALA ET RAVAZ) ELLENI REZISZTENCIA FORRÁSOK AZONOSÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLHATÓSÁGA A SZŐLŐ REZISZTENCIA NEMESÍTÉSÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

RÉTHÁTI GABRIELLA

TÁPELEMEK ÉS TOXIKUS ELEMEK KATIONJAINAK MEGKÖTŐDÉSE TALAJON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NÉMETHI KRISZTINA ANDREA

A JÖVŐ MUNKAHELYÉNEK HR IGÉNY VÁLTOZÁSAI A ROBOTIZÁCIÓ ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TÜKRÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

LÁSZLÓK ANETT

A HAGYOMÁNYOS BIOÜZEMANYAGOK TERMELÉSÉNEK GAZDASÁGI KÉRDÉSEI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

VIZI GERGELY NORBERT

ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI ELEKTROMÁGNESES TEREKRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NÉMETH ZOLTÁN

GYOMÁLLOMÁNYOK KOMPLEX ÖKOFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLATA; AZ EGYES KLÍMAELEMEK HATÁSA AZ ÖKOFIZIOLÓGIAI PARAMÉTEREKRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MAJOR PÉTER

TRANSZGÉNIKUS ÁLLATMODELL ELŐÁLLÍTÁSA ÉS JELLEMZÉSE HOSSZÚ QT SZINDRÓMA VIZSGÁLATÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZABÓ BORBÁLA

TREBON NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK TRANSZ- ÉS MULTIGENERÁCIÓS HATÁSAI FOLSOMIA CANDIDA WILLEM 1902 UGRÓVILLÁSRA (COLLEMBOLA)

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BABINSZKI-SZÉKELY DÓRA

KÜLÖNBÖZŐ CÉKLAFAJTÁK BELTARTALMI PARAMÉTEREINEK ÉS SZÁRÍTÁS HATÁSÁRA BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSAINAK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

GYÖKÖS IMRE GERGŐ

ŐSZIBARACKFAJTÁK STRESSZTŰRŐ KÉPESSÉGÉNEK, FENOLÓGIAI JELLEMZŐINEK ÉS GYÜMÖLCSMINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE GÉNBANKI FAJTAGYŰJTEMÉNYBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KÁMÁN-TÓTH EVELIN

REAKTÍV OXIGÉN SZÁRAMZÉKOKAT TERMELŐ ENZIMRENDSZEREK SZEREPE A NÖVÉNYI SEJT MEGBETEGEDÉSÉBEN ÉS A REZISZTENCIÁBAN, ARABIDOPSIS THALIANA-ALTERNARIA BRASSICICOLA KAPCSOLATÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KOLLÁR PÉTER

AZ ÁTALAKÍTÓ VEZETÉS MODELLEZÉSE A HAZAI SZERVEZETI GYAKORLATBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

ALFÖLDY-BORUSS MÁRK

NEMZETI VERSENYKÉPESSÉG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BALÁZS ADRIENN

UV-SZŰRŐK ÉS AZ 5α-DIHIDROTESZTOSZTERON, MINT VÍZSZENNYEZŐ VEGYÜLETEK KÁROS HATÁSAI ÉS BIODETOXIFIKÁCIÓJA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KEREKES ANDREA

TRANSZPOZON ALAPÚ TRANSZGENEZISSEL LÉTREHOZOTT RIPORTERGÉN EXPRESSZIÓ RÉSZLETES VIZSGÁLATA NYÚLBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZILÁGYI ATTILA

NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS LÉGKONDICIONÁLÁSI RENDSZEREKBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

GALLÓ JUDIT

PARADICSOMTÖRKÖLY, MINT ALTERNATÍV KIEGÉSZÍTŐ VADTAKARMÁNY ERJESZTÉSES TARTÓSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA ÉS FEJLESZTÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SIDLOVICSNÉ TÓTH ILDIKÓ

A HAZAI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI ÉS MŰKÖDÉSI KOCKÁZATAIT BEFOLYÁSOLÓ VAGYON ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZAMOSKÖZINÉ KISPÁL GABRIELLA

A MAGYARORSZÁGI BOR TERMÉKPÁLYA JÖVEDELMEZŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

ITTZÉS ISTVÁN

EGY HALTENYÉSZTÉS SZÁMÁRA ÍGÉRETES HALFAJ, A JUNDIÁ (RHAMDIA QUELEN) SZAPORODÁSBIOLÓGIAI JELLEMZŐI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MAHEK ANAND

INVESTIGATION THE ROLE OF MICRORNAS IN EARLY EMBRYONIC DEVELOPMENT AND STEM CELLS IN RABBIT AND CHICKEN

DISSERTATION, THESIS

VARGA-LÁSZLÓ EMESE

RÉGI MAGYAR BÚZAFAJTA EREDETŰ TÖRZSKALÁSZFUZÁRIUM-ELLENÁLLÓSÁGÁT MEGHATÁROZÓ GENETIKAI FAKTOROK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZABÓNÉ TIMA HELGA

FUSARIUM MIKOTOXIN SZENNYEZETTSÉG ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KLÍMAVÁLTOZÁSRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

GODA ADRIENN

KORSZERŰ TERMELÉS- ÉS MINŐSÉGMENEDZSMENT ESZKÖZÖK A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI GÉPGYÁRTÓKNÁL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KECSKÉSNÉ NAGY ELEONÓRA

DON-TOXIN KONCENTRÁCIÓ CSÖKKENTÉS LEHETŐSÉGEI A BÚZA TISZTÍTÁSÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

DEMÉNY KRISZTINA

A TÁJVÁLTOZÁS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG TERÜLETÉN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

LENDVAY ENDRE

DÖNTÉSHOZATAL-TÁMOGATÁSI MÓDSZERTAN A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KALMÁRNÉ RIMÓCZI CSILLA

TURISZTIKAI MOTIVÁCIÓ ÉS ÉLETSTÍLUS ÖSSZEFÜGGÉSEI A BELFÖLDI UTAZÁSI SZOKÁSOKBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SÓS TAMÁS

A KOMPETENCIAIGÉNYEK VIZSGÁLATA A SZAKKÉPZÉS ÉS A MUNKAERŐPIAC ÖSSZEFÜGGÉSEIBEN, AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

JAWDAT AHMED BAKR

ARBUSCULAR MYCORRHIZAE FUNGI ROLE IN TOMATO (L. esculentum Mill) PRODUCTION UNDER WATER SCARCITY CONDITIONS

DISSERTATION, THESIS

MIKHÁZI ZSUZSANNA

AZ ÖKOTURIZMUS FOGALMÁNAK EGYEDFEJLŐDÉSE: ALAPKUTATÁS A DEFINÍCIÓTÓL A TERVEZÉSMÓDSZERTANIG

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

DUDÁS PÉTER

MULCSOZOTT ÉS MULCSOZATLAN BURGONYAPARCELLÁK FUTÓBOGÁR-(CARABIDAE), SZÁZLÁBÚ-(CHILOPODA), VALAMINT TALAJLAKÓ KÁRTEVŐ- ÉS MIKROÍZELTLÁBÚ-EGYÜTTESEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FLÓRIÁN NORBERT

KLÍMAVÁLTOZÁSI HATÁSOK A TALAJ-MEZOFAUNA KÖZÖSSÉGEKRE – ÚJ MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉSEK

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

HOCHBAUM TAMÁS

ILLÓOLAJOK NÖVÉNYVÉDELMI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A KAJSZI-, ŐSZIBARACK-, ALMA- ÉS ŐSZI BÚZA EGYES KÁROSÍTÓI ELLEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NGUYEN THI HUONG

IMPROVEMENT OF BIOLOGICAL BASES FOR CULTIVATION OF WORMWOOD (ARTEMISIA ABSINTHIUM L.)

DISSERTATION, THESIS

HORVÁTH ZSUZSANNA

MODELL A KOCKÁZAT ALAPÚ NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK MONITORING PROGRAMOK TERVEZÉSÉHEZ

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

ZELENÁK FRUZSINA

TÁJÉPÍTÉSZET ÉS KÖRNYEZETPSZICHOLÓGIA. A SZABADTÉRI MINŐSÉG ÉS A HELYKÖTŐDÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI BUDAPESTI LAKÓTELEPEKEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MAYTHAM ALI JASIM AL-NEAMA

PERFORMANCE ENHANCEMENT OF SOLAR AIR COLLECTORS APPLIED FOR DRYING PROCESSES

DISSERTATION, THESIS

AMBUJ SHARMA

EMPLOYERS’ ATTITUDES TOWARDS EMPLOYEES WITH DISABILITIES IN THE HOSPITALITY SECTOR IN HUNGARY

DISSERTATION, THESIS

SZŰCS GÁBOR

A MAGYARORSZÁGI KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TŐKESZERKEZETÉNEK A VIZSGÁLATA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA A NEMZETKÖZI TRENDEKKEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MÁRTON MIHÁLY

AZ EURÓPAI BORZ ÉS A VÖRÖS RÓKA KOTORÉKHELY-KOMPETÍCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ TEREPBIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZASZÁK GABRIELLA MÁRIA

EGYETEMES SZABADTÉRTERVEZÉS

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KÁDÁR BEÁTA

A FELSŐOKTATÁSI MARKETING TAPASZTALATAI ÉS A MUNKAERŐPIACI ÖSSZEFÜGGÉSEK ROMÁNIA - ERDÉLYBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZABÓNÉ BÉRES BEATRIX

A MAGYARORSZÁGI TÖRPEHARCSÁK (Ameiurus spp.) VIZSGÁLATA MORFOLÓGIAI BÉLYEGEK, VALAMINT MOLEKULÁRIS GENETIKAI MÓDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KOCSIS TAMÁS JÓZSEF

BIOSZÉN ÉS BIOEFFEKTOR KOMBINÁCIÓK HATÁSA HOMOKTALAJOK BIOLÓGIAI TULAJDONSÁGAIRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KRÜZSELYI DÁNIEL

BAZÍDIUMOS NAGYGOMBÁK ANTIOXIDÁNS HATÁSÚ BIOAKTÍV ANYAGAI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BOGÁRDI TÜNDE

TÁRSADALMI HELYZETFELTÁRÁS DÉL-HEVESBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MANGESH NAKADE

STUDY ON THE EFFICIENCY OF CERTAIN PHYTOBIOTICS TO REDUCE THE DETRIMENTAL EFFECTS OF MYCOTOXINS IN POULTRY

DISSERTATION, THESIS

FEKETE DÁVID

AZ OLTÁS HATÁSA A GÖRÖGDINNYE (CITRULLUS LANATUS [THUNB] MANSFEELD) BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

DÉNES LAJOS DÉNES

LÉZER DIFFÚZ REFLEXIÓS MÓDSZER TERMÉNYEK ÁLLAPOTJELLEMZÉSÉRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KOLLÁR TÍMEA

A HALSPERMA VIZSGÁLATÁRA ALAPOZOTT TOXIKOLÓGIAI TESZTRENDSZEREK KIALAKÍTÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

D. NÉMETH ZSUZSANNA

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK VIZSGÁLATA AZ EU-BAN, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZKIBOCSÁTÁS TÜKRÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FOGARASI ATTILA LEVENTE

BIO ALAKOR SÖR ELŐÁLLÍTÁSA ÉS EGÉSZSÉGVÉDŐ KOMPONENSEINEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

LI MAOHUA

A STUDY ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN CHINESE LISTED COMPANIES

DISSERTATION, THESIS

PHAM CONG NGHIEP

THE REGIONAL CHARACTERISTICS OF MARKET INFORMATION TRANSFER SYSTEM IN THE RICE PRODUCTION IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM

DISSERTATION, THESIS

SHOUGANG ZHANG

EMPIRICAL RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PRINCIPLED NEGOTIATION IN TEAMWORK AND NEGOTIATION OUTCOMES

DISSERTATION, THESIS

MOUWAKEH AHMAD

THE ANTIMICROBIAL AND RESISTANCE MODIFYING ACTIVITIES OF NIGELLA SATIVA OIL

DISSERTATION, THESIS

WALEED ALI HUSSEIN AL-ZAIDI

RELATIONSHIP QUALITY AND RELATED ACTIVITIES OF PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN IN IRAQ

DISSERTATION, THESIS

LAKATOSNÉ SZUHAI GYÖRGYI

PROJEKTMENEDZSMENT SZEMLÉLET FONTOSSÁGA ÉS ELFOGADOTTSÁGA A MAGÁNÉLETBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

WISAM NEEMA HUSSEIN

THE IMPACT OF NATIONAL CULTURE ON TAX EVASION THROUGH APPLYING ACCOUNTING CONSERVATISM IN IRAQ

DISSERTATION, THESIS

KATEKHAYE DHANASHREE

BARRIERS AND OPPORTUNITIES OF RURAL ENTREPRENEURSHIP: INDIAN AND HUNGARIAN SCENARIO

DISSERTATION, THESIS

HENNING ANNA IMOLA

A TÁJ ÉS A VÁROSI SZABADTEREK SZEREPE NAGYBÁNYA FESTŐVÁROS FEJLŐDÉSÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

JING LI

THE RISK-TAKING BEHAVIOR IN CHINESE COMMERCIAL BANKS

DISSERTATION, THESIS

PÉCSEK BRIGITTA

A LASSÚ TURIZMUS MINT A VÁROSI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓK FEJLESZTÉSÉNEK FENNTARTHATÓ ALTERNATÍVÁJA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KÖBÖLKUTI ZOLTÁN ATTILA

ADAPTIVE VARIATION OF SELECTED SCOTS PINE  (PINUS SYLVESTRIS L.) POPULATIONS FROM THE CARPATHIANS AND THE PANNONIAN BASIN INFERRED FROM MORPHOLOGICAL, ANATOMICAL AND GENOMIC DATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

VARGA IVETT

BUDAPEST ERŐFORRÁS-SZEMPONTÚ VÁROSSTRATÉGIÁJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS FINANSZÍROZÁSRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NÉMETH GERGELY TIBOR

VÁLLALKOZÓK EGYES MAGATARTÁSMINTÁZATAINAK KOGNITÍV MEGKÖZELÍTÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FARKAS ANDRÁS

BÚZA-AEGILOPS INTROGRESSZIÓS VONALAK ELŐÁLLÍTÁSA, GENO- ÉS FENOTÍPUSOS JELLEMZÉSÜK

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

ALBERT KRISZTINA

ÉLELMISZERIPARI EMULZIÓK MEMBRÁNTECHNIKAI DISZPERGÁLÁSSAL TÖRTÉNŐ ELŐÁLLÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KENESEI GYÖRGY

KÍMÉLETES HŐKEZELÉS ÉS NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁSKEZELÉS KOMBINÁLÁSÁNAK HATÁSA SERTÉSHÚS EGYES MINŐSÉGJELLEMZŐIRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FARKAS-IVÁNYI KINGA

SZIGETKÖZI DUNA-SZAKASZ VIZES ÉLŐHELYEINEK ÉS VÁLTOZÁSAINAK TÁJTÖRTÉNETI, VÍZJOGI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZABÓ-BÓDI BARBARA

AZ ÉLELMISZERHULLADÉKOK SZEREPE A KÖRNYEZETI TERHELÉSBEN - TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉS ÉS SZEREPVÁLLALÁS

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KŐSZEGI IRÉN

FIATAL (AGRÁR) GAZDÁK HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA A HOMOKHÁTSÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

LABORCZI ANNAMÁRIA

KATEGÓRIA TÍPUSÚ TALAJJELLEMZŐK DIGITÁLIS TÉRKÉPEZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KOVÁCS ATTILA

BIODÍZEL MELLÉKTERMÉKEK HATÁSA A TALAJ-NÖVÉNY RENDSZERRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

LEHOTA ZSUZSANNA

A HAZAI ÉLELMISZER ELLÁTÁSI LÁNC ELEMZÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FOGYASZTÓI KOCKÁZATOKRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

CSERNÁK JÓZSEF

A LAKOSSÁG PÉNZÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJEI A KISKUNSÁGBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BŐCS ANDRÁS

AZ ELTÉRŐ VÍZELLÁTOTTSÁG HATÁSA AZ IPARI PARADICSOM TERMÉSKÉPZÉSÉRE ÉS SZTÓMAKONDUKTANCIÁJÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BOKOR BEÁTA

A PIACKÉPES JUHHÚSTERMELÉST MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MAGYAR VERONIKA

A KÖZÉPKORI KOLOSTORTÁJ VIZSGÁLATA A MONASZTIKUS RENDEK ESETÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SALAMIN GÉZA

A FÖLDRAJZI TÉR ALAKÍTÁSÁNAK EURÓPAIZÁLÓDÁSA

Az Európai Unió térbeli stratégiáinak, tervezésének és kohéziós politikájának hatása az európai országok térbeli tervezési rendszereinek transzformációjára

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KALÓCZKAI ÁGNES

AZ ÖKOSZISZTÉMA SZOLGÁLTATÁSOK SZEREPE A TERMÉSZET ÉRTÉKÉNEK MÉRÉSÉBEN ÉS A TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK KEZELÉSÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

PINKE ZSOLT

HORTOBÁGY-SÁRRÉT TÁJRESTAURÁCIÓS MODELL SZAKMAI MEGALAPOZÁSA ORSZÁGOS HELYZETELEMZÉSSEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

TATÁR SÁNDOR

MINTAPROGRAM A LÁPI PÓC (UMBRA KRAMERI WALBAUM, 1792) IN SITU ÉS EX SITU VÉDELMÉNEK MEGALAPOZÁSÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KLAGYIVIK MÁRIA

OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZABADTEREI MAGYARORSZÁGON 1868 ÉS 1945 KÖZÖTT

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

JÓZSA IMOLA

A MAGYAROK MUNKAVÁLLALÁSI CÉLÚ VÁNDORLÁSÁNAK JELLEMZŐI AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NYÍRŐ-FEKETE BRIGITTA

IMMUNSZUPRESSZÁLT EGYÉNEK ÉLELMISZERVÁLASZTÉKÁNAK BŐVÍTÉSE BESUGÁRZÁSSAL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

PAPP VERONIKA

AZ INVAZÍV KANYARGÓS SZILLEVÉLDARÁZS (Aproceros leucopoda, TAKEUCHI 1939) ÉLETMÓDJA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KONECSNY JENŐ

A KOCKÁZATI TŐKEALAPOK DÖNTÉSI FOLYAMATAI ÉS PROJEKTÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMAI MAGYARORSZÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

GÁRDONYI PÉTER

MEZŐGAZDASÁGI ÉKSZÍJHAJTÁSOK ENERGIAMÉRLEGÉNEK SAJÁTOSSÁGAI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BENE ANDREA

AZ ÉLELMISZERIPARI KKV-K INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁI ÉS AKTIVITÁSA AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZOPKÓ DÓRA

STRESSZ- ÉS ÖKOFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK BÚZÁVAL KÖZELROKON FAJOKON ÉS GENETIKAI VONALAKON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

VARGA ATTILA

SZABAD KEVERŐCSIGÁK KÖRNYEZETÉBEN LÉTREJÖVŐ SZEMCSEMOZGÁSOK ELEMZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

GAN QUAN

THE EFFECT OF CHANGE IN MAIN ECONOMIC FACTORS IN CHINA AND OECD COUNTRIES

DISSERTATION, THESIS

KIS ANDRÁS

BÚZA TÖRPÜLÉS VÍRUS REZISZTENCIA KIALAKÍTÁSA ÁRPÁBAN MESTERSÉGES miRNS FELHASZNÁLÁSÁVAL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FABRICIUS-FERKE GYÖRGY

A CONTROLLING FORMATIKAI MÓDSZERTANÁNAK INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉGEI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BÁN ERIKA

AZ ELLENŐRZÉS PRODUKTIVITÁST SEGÍTŐ SZEREPE ÉS FEJLESZTÉSE A MAGYAR KKV SZEKTORBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

HALMY LÁSZLÓNÉ ESZTER

A KÖRNYEZET SZEREPE AZ ELHÍZÁS KIALAKULÁSÁBAN, KEZELÉSÉBEN ÉS MEGELŐZÉSÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

PIRISI KÁROLY

A KÖZMUNKA SZEREPE A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN, A SZEGÉNYSÉG ÉS A HAJLÉKTALANSÁG KEZELÉSÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NGUYEN HONG DUC

IMPACT OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI ON PLANT TOLERANCE TO SOME ABIOTIC STRESSES AND PHYTOPATHOGENS

DISSERTATION, THESIS

NAGY ZSUZSA

CHILI PAPRIKA MINŐSÉGI PARAMÉTEREINEK ALAKULÁSA KÜLÖNBÖZŐ SZÍNŰ ÁRNYÉKOLÓ HÁLÓK, GENOTÍPUSOK ÉS ÉRÉSFÁZISOK FÜGGVÉNYÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KONCSEK ARNOLD

KONVENCIONÁLIS ÉS ÖKOLÓGIAI TERMESZTÉSŰ FŰSZERPAPRIKA TERMÉSELEMZÉSE, ÉRÉSDINAMIKÁJA ÉS AZ ŐRLEMÉNYEK SZÍNSTABILITÁS VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KOSZTOLÁNYINÉ SZENTLÉLEKI ANDREA

A VÉRMÉRSÉKLET MINT ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁG JELENTŐSÉGE A HAZAI TEJELŐ- ÉS HÚSMARHATENYÉSZTÉSBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KOVÁCS RÓBERT

KÜLÖNBÖZŐ VEGYÜLETEK HATÁSÁNAK TÖBB GENERÁCIÓN KERESZTÜLI VIZSGÁLATA A ZEBRADÁNIÓ (DANIO RERIO) EGYEDFEJLŐDÉSÉRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

HAJDER LATEEF

ADHESIVE AND TRIBOLOGICAL BEHAVIOUR OF COLD ATMOSPHERIC PLASMA-TREATED POLYMER SURFACES

DISSERTATION, THESIS, INVITATION

LENGYEL ATTILA

A FENNTARTHATÓSÁG MINDFULNESS ÉS TURIZMUS TÉRTUDOMÁNYI ÖSSZEFÜGGÉSEI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

OLÁH ENIKŐ ETELKA

VIGS VEKTOROK HASZNÁLATA SORÁN BEKÖVETKEZŐ GÉN EXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSOK ÉS EGY VIRÁLIS GÉNCSENDESÍTÉST GÁTLÓ FEHÉRJE RNS KÖTÉSÉNEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

KOVÁCS ATTILA GÁBOR

KÖRTEGYÜMÖLCS ALKOHOLOS FERMENTÁCIÓJA ÉS PÁRLATJA AROMAPROFILJÁNAK TANULMÁNYOZÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

FÁCZÁNYI ZSUZSANNA

BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERTEK TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS SZOCIOLÓGIAI ÉRTELMEZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

VINKLERNÉ RAJCSÁNYI KLÁRA

A MAGYAR SERTÉSTARTÓ EGYÉNI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI ELEMZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

FARKAS MILÁN

MONOAROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK MIKROBIOÁLIS LEBONTÁSA OXIGÉNLIMITÁLT KÖZEGEKBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

"  AZ AHP MÓDSZER VERIFIKÁLÁSA LOGISZTIKAI TRENDEK MEGHATÁROZÁSÁRA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR FMCG SZEKTOR TRENDJEIRE"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A VETÉSVÁLTÁS HATÁSA AZ AMERIKAI KUKORICABOGÁR (DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA LECONTE) POPULÁCIÓ EGYEDSZÁMVÁLTOZÁSÁRA DÉL-MAGYRORSZÁGON"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  GLOBÁLIS SUGÁRZÁS ÉS AZ IDŐJÁRÁS HATÁSA A TÖBBRÉTEGŰ MEZŐGAZDASÁGI CSOMAGOLÓ FÓLIÁK MECHANIKAI JELLEMZŐIRE"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  Hatékony belső irányítási rendszer  kialakításának lehetőségei  a tradicionális magyar egyetemeken"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  NÉHÁNY IDŐJÁRÁSI TÉNYEZŐ HATÁSA A KUKORICA TERMÉKENYÜLÉSÉRE"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  AZ ÁRAKRA HATÓ TÉNYEZŐK A MAGYAR TEJVERTIKUMBAN"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  TRITICUM AESTIVUM – AEGILOPS BIUNCIALIS KROMOSZÓMA ÁTÉPÜLÉSEK INDUKÁLÁSA ÉS MOLEKULÁRIS CITOGENETIKAI JELLEMZÉSE"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  CHAROLAIS TEHENEK BORJÚNEVELŐ KÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ NÉHÁNY TÉNYEZŐ VIZSGÁLATA"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  Az AA amiloidózis és a szérum amiloid A fehérje vizsgálata ludakban "

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  Az energia metabolizmus egyes endokrin tényezői "

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  MOLEKULÁRIS GENETIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A SZŐLŐ LISZTHARMAT ÉS PERONOSZPÓRA REZISZTENCIÁRA NEMESÍTÉSBEN "

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  SZEGEDI ŐSZI BÚZA FAJTÁK TERMŐKÉPESSÉG VIZSGÁLATA ELTÉRŐ TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT  "

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A T-2 toxin lipidperoxidációs folyamatokra és a glutation redox rendszerre, valamint az immunrendszer egyes elemeire kifejtett hatásának vizsgálata brojlercsirkében"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A SZÁRAZSÁG STRESSZ ÖKOFIZIOLÓGIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE KÜLÖNBÖZŐ BORSZŐLŐFAJTÁKNÁL (VITIS VINIFERA L.)"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A MINŐSÉGI TEHÉNTEJ ELŐÁLLÍTÁSÁNAK GAZDASÁGI HATÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS VERSENGÉS  A TUDÁSMEGOSZTÁS SORÁN"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

" Szervezetek stratégiai vezetésének hatékonyabbá tétele a tudományos igényű controlling alkalmazásával"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

" Az agrártámogatási rendszer adaptációja "

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  AZ EZÜSTKÁRÁSZ (CARASSIUS GIBELIO BLOCH, 1782) SZAPORODÁSI SAJÁTOSSÁGAI"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A GYOMIRTÁS HATÁSA A KUKORICATERMESZTÉS EREDMÉNYESSÉGÉRE"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  REKOMBINÁNS FEHÉRJE TERMELTETÉSE TRANSZGÉNIKUS NYÚL TEJÉBEN"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK MODELLEZÉSE NEURÁLIS HÁLÓVAL"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A GABONAINTERVENCIÓ LÉTJOGOSULTSÁGA AZ EURÓPAI UNIÓBAN"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A DIREKTVETÉSES ÉS BAKHÁTAS GAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK HATÁSA A TALAJ FIZIKAI ÉS BIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA "

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  Az uv-b jelátvitel molekuláris genetikai vizsgálata arabidopsis thalianaban: a cop1 e3 típusú ubiqitin ligáz és a hy5 bzip transzkripciós faktor pozitív szabályozó szerepe"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  AGRÁRFOGLALKOZTATÁSI VÁLSÁG ÉS A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A FRUKTÓZ 2,6-BISZFOSZFÁT KONCENTRÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK HATÁSA A SZEGFŰ SZÉNHIDRÁT ANYAGCSERÉJÉRE"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  NÉHÁNY SZIKI NÖVÉNY ÉS A RIZOSZFÉRA MIKROORGANIZMUSOK KÖZÖTTI INTERAKCIÓK"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  Bioaugmentációs eljárások biológiai monitoringja"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  HAZAI GYEPÁLLOMÁNYOK SZÜNFIZIOLÓGIAI ÉS SZÜNBOTANIKAI ÁLLAPOTA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FÖLDHASZNÁLATI MÓDOK HATÁSAIRA"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary hazai és európai izolátumainak változékonysága"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  SZIMBIONTA NITROGÉNKÖTŐ BAKTÉRIUMOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÖKOFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ TALAJMŰVELÉSI RENDSZEREKBEN"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  FENNTARTHATÓ FÖLDASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A GALGAHÉVIZI LÁPRÉT TÁJÖKOLÓGIAI ÉRTÉKELÉSE, ÉS TÁJALKOTÓK ÖSSZEFÜGGÉS VIZSGÁLATA"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS JÖVEDELMEZŐSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A MAT1-2-1 TRANSZKRIPCIÓS FAKTOR CÉLGÉNJEINEK AZONOSÍTÁSA FUSARIUM VERTICILLIOIDESBEN"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  Kőolajipari termékek és előállításuk során képződő szennyvizek biológiai tisztításának  ökotoxikológiai jellemzése"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  KÖZELROKON LISZTHARMATGOMBÁK ELKÜLÖNÍTÉSE GAZDANÖVÉNY-SPECIALIZÁCIÓJUK TÜKRÉBEN"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS A FAJTA HATÁSA A PARADICSOM BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  Növényekre adaptálható gyors bioteszt kidolgozása talajok nehézfém-tartalmának jellemzésére"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A HOSSZÚ TÁVÚ STRESSZ ÉS AZ EZZEL ÖSSZEFÜGGŐ ANYAGCSERE-FOLYAMATOK VIZSGÁLATA TÖBB HALFAJON"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  ÁLLATTARTÁSI, TÁROLÁSI ÉPÜLETEK ÉS ANYAGAIK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA "

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A BURGONYA TÁPÉRTÉKÉNEK JAVÍTÁSA A SZERIN-ACETILTRANSZFERÁZ ENZIM TÚLTERMELTETÉSÉVEL"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  BOTANIKAI ÉS TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK A TARDONAI-DOMBSÁG TERÜLETÉN"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ MELLÉKLETEK

"  A REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK FEJLESZTÉSÉNEK GAZDASÁGI ELEMZÉSE"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  PHENOTYPIC VARIATION OF GLUTATHIONE PEROXIDASE ACTIVITY IN DIFFERENT GENOTYPES OF CHICKEN AND ITS CORRELATION WITH SOME PRODUCTION TRAITS"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  Intra- és interspecifikus kölcsönhatások  a phítophthora-nemzetségben"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG ESÉLYEI AZ EU-CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  REGIONÁLIS TÉRSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK KOVÁSZNA MEGYÉBEN"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A SZEMÉLYFEJLESZTÉS AZ ÁTALAKÍTÓ VEZETÉSBEN: ELMÉLETI PROBLÉMÁK ÉS A HAZAI ALKALMAZÁS EGYES KÉRDÉSEI "

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A TALAJVISZONYOKRA HATÓ TERMÉSZETI ÉS EMBERI TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA A KÁRPÁT-MEDENCE NÉHÁNY JELLEGZETES TÁJÁN"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A KÖZÚTI JÁRMŰFORGALOM NEHÉZFÉM-SZENNYEZŐ HATÁSA AZ UTAK MELLETTI TALAJRA ÉS NÖVÉNYZETRE"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  TEJFEHÉRJE GENETIKAI VIZSGÁLATOK HAZAI SZARVASMARHA FAJTÁKBAN"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  BELVÍZKÁR ELHÁRÍTÓ RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉNEK MEGZŐGAZDASÁGI MEGALAPOZÁSA FÖLDRAJZI INFORMÁCIÓS RENDSZERREL"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  MIKROPARAZITA GOMBÁK SEJTFALBONTÓ ENZIMGÉNJEINEK IZOLÁLÁSA ÉS JELLEMZÉSE"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG TECHNIKAI ERŐFORRÁSAINAK VIZSGÁLATA A 90-ES ÉVEKBEN"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  MAGYARORSZÁG ÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A CUKORRÉPA-TERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A TALAJHASZNÁLAT HATÁSA A MIKROTERMŐHELY EGYES ÉLŐLÉNYEIRE"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A ß-KAROTIN FELSZÍVÓDÁSÁNAK, TRANSZPORTJÁNAK ÉS TOJÁSBA ÉPÜLÉSÉNEK VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KOLESZTERIN ANYAGFORGALOMMAL VALÓ KÖLCSÖNHATÁSÁRA "

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ MELLÉKLET

"  A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG EU INTEGRÁCIÓJÁT MEGHATÁROZÓ FELTÉTELEK RENDSZER_KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA VS. KELETI BŐVÍTÉS"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A BAKTÉRIUMOK ÁLTAL INDUKÁLT  ÁLTALÁNOS REZISZTENCIÁVAL KAPCSOLATBA HOZHATÓ NÖVÉNYI GÉNEK AZONOSÍTÁSA ÉS KIFEJEZŐDÉSÜK VIZSGÁLATA"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  RADIOLÓGIAI MÉRÉSI MÓDSZEREK, MODELLEK ALKALMAZÁSA TERMÉSZETES ÖKOSZITSZÉMÁK ÉS AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATÁRA "

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  BAKTERIOFÁG ÉS BAKTERIÁLIS REPRESSZOR VIZSGÁLATA IN VIVO ÉS IN VITRO MÓDSZEREKKEL"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  MATERNÁLIS STRESSZ VIZSGÁLATOK TŐKÉS RÉCÉN"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  INVESTIGATION OF HEAVY METALS SOLUBILITY AND REDOX PROPERTIES OF SOILS"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  ISOLATION AND CHARACTRIZATION OF TWO GENES INVOLVED IN THE RABBIT EMBRYOGENESIS – THE LEUKEMIA INHIBITORY FACTOR RECEPTOR (LIFR) AND THE NEONATAL FC RECEPTRO (Fcrn) "

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A GÍMSZARVAS AGANCSFEJLŐDÉSÉBEN SZEREPET JÁTSZÓ GÉNEK EXPRESSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  KÉPZÉSINNOVÁCIÓS FOLYAMATOK SZERVEZÉSÉNEK ÉS IRÁNYÍTÁSÁNAK GYAKORLATA A HAZAI GAZDASÁGI FELSŐOKTATÁSBAN"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEINEK VIZSGÁLATA"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  FOGYASZTÓI ÜZLETVÁLASZTÁS A HAGYOMÁNYOS BOLTI  ÉLELMISZER-KISKERESKEDELEMBEN"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ 

"  IRÁNYÍTOTT DNS TRANSZPOZÍCIÓ HUMÁN SEJTEKBEN"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  GYEPEK CO2 GÁZCSERÉJÉNEK FINOMLÉPTÉKŰ TÉRBELI VÁLTOZÉKONYSÁGA ÉS MINTÁZATA"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  TRANSZGÉNIKUS KUKORICA (DK 440 BTY, MON 810, Cry1Ab) KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATA A KÓRÓ TÖRPEPÓK (Theridion impressum L. Koch) FELHASZNÁLÁSÁVAL"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  KIMÉRA-TECHNIKÁK KIDOLGOZÁSA KLÓNOZÁS, IVARÁTFORDÍTÁS ÉS GENETIKAI MANIPULÁCIÓK CÉLJÁRA"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A FÖLDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ  ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁSBAN"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  A SZÁRAZSÁGTŰRŐ ŐSZI BÚZA (Triticum aestivum L.) NEMESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK HATÁSA  A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG JÖVEDELMEZŐSÉGÉRE"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  MODIFIKÁLT ZEOLIT FELHASZNÁLÁS VÍZMINŐSÉGRE ÉS MIKROORGANIZMUS POPULÁCIÓRA GYAKORLOT HATÁSA AZ ELVENISZAPOS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSBAN "

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

"  A harcsa (Silurus glanis) és a süllő (Sander lucioperca) sperma mélyhűthetőségének vizsgálata gyakorlati szempontok alapján"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  A FOGYASZTÓK EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATÉSZLELÉSE ÉS KOCKÁZATREDUKCIÓS MAGATARTÁSÁNAK VIZSGÁLATA"

 

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  A MAGYAR GABONAÁGAZAT – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA – FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNT CSATLAKOZÁSÁT KÖVETŐEN"

 

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  VEMHES KOCÁK ROSTELLÁTÁSÁNAK HATÁSA A REPRODUKTÍV TELJESÍTMÉNYRE"

 

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  PREDICTING NO, N2O AND CO2 EMISSION FROM AGRICULTURAL SOIL THROUGH RELATED ENVIRONMENTAL PARAMETERS"

 

DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  DISSOLUTION KINETICS OF CARBONATES IN SOIL"

 

DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  Az in vitro androgenezis indukciója búzában (Triticum aestivum L.), tritikáléban (X Triticosecale Wittmack), fűszerpaprikában (Capsicum annuum L.) és az eredmények felhasználása a nemesítésben "

 

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  A DIPLOMÁS MUNKAERŐ  HELYZETÉNEK ELEMZÉSE"

 

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  NANOSZERKEZETŰ FERRIT ALAPANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA MECHANIKAI ŐRLÉSSEL"

 

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  TALAJHASZNÁLATI MÓDSZEREK ÉRTÉKELÉSE TALAJVÉDELMI SZEMPONTBÓL"

 

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  A CRATEROSTIGMA PLANTAGINEUM HOCHST. ÉS A RAMONDA MYCONI REICHB., MINT A KISZÁRADÁSTŰRÉS TANULMÁNYOZÁSÁBAN FONTOS MODELLNÖVÉNYEK, SZÖVETTENYÉSZTÉS ÉS GENETIKAI TRANSZFORMÁCIÓJA   "

 

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  GÉNVADÁSZAT, STABIL GENETIKAI TRANSZFORMÁCIÓ ÁRPÁBAN ÉS BÚZÁBAN"

 

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI PREFERENCIÁK ELEMZÉSE A MUNKAHELYI  ÉTKEZTETÉSBEN"

 

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  MŰSZAKI MŰANYAG/ACÉL CSÚSZÓPÁROK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA – polimer/acél fogfelületek súrlódása –"

 

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  A MAGYAR GABONAÁGAZAT – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA – FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNT CSATLAKOZÁSÁT KÖVETŐEN"

 

TÉZISEKDISSZERTÁCIÓTHESIS

"  A MEZŐGAZDASÁGBAN ALKALMAZOTT EgYSZERŰ GEOMETRIÁJÚ AXIÁLIS VENTILÁTOROK FEJLESZTÉSE"

 

TÉZISEKDISSZERTÁCIÓTHESIS

"  A MIKORRHIZA-UGRÓVILLÁS (COLLEMBOLA) KAPCSOLATOK SZEREPE A KUKORICA TÁPANYAGFELVÉTELÉBEN"

 

TÉZISEKDISSZERTÁCIÓTHESIS

"  AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS NÖVEKEDÉSÉNEK ÖKONÓMIAI FELTÉTELEI ÉS LEHETŐSÉGEI AZ EURÓPAI UNIÓBAN"

 

TÉZISEKDISSZERTÁCIÓTHESIS

"  A FÖLDJELZÁLOG-HITELEZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN"

 

TÉZISEKDISSZERTÁCIÓTHESIS

"  A PRRS diagnosztikájának javítása, a magyarországi járványtani helyzet felmérése és az itthon előforduló törzsek genetikai tulajdonságainak vizsgálata"

 

"  Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata"

 

"  Az amoxicillin-klavulánsav kombináció összehasonlító farmakokinetikája brojlercsirkében és pulykában, valamint baktérium-érzékenységi és stabilitási vizsgálata"

 

"  A táplálékfelvételt befolyásoló neuropeptidek vizsgálata a patkány laterális septumának magvaiban"

 

"  Magyarországon előfordulószopornyica és parvovirus törzsek polimeráz láncreakció alapú vizsgálata"

 

"  A sertés circovírusok járványtani vizsgálata"

 

"  Tejhasznú tehenek egészségi állapotát, szaporodási teljesítményét és tejtermelését befolyásoló kockázati tényezők vizsgálata az ellés körüli időszakban"

 

"  REGIONÁLIS GAZDASÁGI, TÁRSADALMI FOLYAMATOK  ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGON"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  A ZÖLDSÉGHAJTATÁS MÉRETÖKONÓMIAI KÉRDÉSEI"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  A GAZDASÁGI KONVERGENCIA ÉS A MONETÁRIS POLITIKA NÉHÁNY ÖSSZEFÜGGÉSE"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓTHESIS

"  IVÓVÍZKUTAK NITRÁTSZENNYEZŐDÉSE A NYÁRÁD VÍZGYŰJTŐJÉBEN"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  KÖZÉPMÉLY LAZÍTÓK MUNKÁJÁNAK AGROTECHNIKAI, TALAJFIZIKAI ÉS ENERGETIKAI JELLEMZŐI"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ

"  VÍZFORGALOM GYEP ÉS ERDŐ TERÜLETEKEN"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  PLAZMAEMISSZIÓS SPEKTROMETRIAI MÓDSZEREK ÉS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK ÖSSZEKAPCSOLÁSA SPECIÁCIÓS ANALITIKAI CÉLOKRA"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  GYÓGYNÖVÉNYES GYEP TELEPÍTHETŐSÉGE, GYEPGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  GYÓGYNÖVÉNYES GYEP TELEPÍTHETŐSÉGE, GYEPGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  FOLYADÉKOS NAPKOLLEKTOROK HŐHORDOZÓ KÖZEGÉNEK PARAMÉTEREI ÉS ÁRAMLÁSI VISZONYAI"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  MENEDZSMENT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK GAZDASÁGI ELEMZÉSE"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ , THESIS

"  NAPENERGIÁS MELEGVÍZKÉSZÍTŐ ÉS TÁROLÓ RENDSZEREK BLOKKORIENTÁLT MODELLEZÉSE"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ , THESIS

"  NAP ÉS SZÉLENERGIÁS HIBRID RENDSZEREK ENERGETIKAI MODELLEZÉSE"

TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ , THESIS

"  IMPACT OF VENTILATION AND ASYMMETRICAL RADIATION ON HUMAN BEINGS IN HOT ENVIRONMENTE"

DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  A TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETŐSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐK KOORDINÁLÁSBAN A ZÖLD-TERMÉK SZÖVETKEZET PÉLDÁJÁN KERESZTÜL"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  SZÁNTÓFÖLDEK KOMPLEX KÖZGAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE MAGYARORSZÁGON"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A BORFOGYASZTÓI ÉS – VÁSÁRLÓI MAGATARTÁS FONTOSABB ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  MIKROORGANIZMUSOK HERBICID-ÉRZÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A KLÓRSZULFURON PÉLDÁJÁN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  INSZEKTICIDMENTES VÉDEKEZÉSI ELJÁRÁSOK TESZTELÉSE FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS HAJTATOTT PAPRIKÁBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  Egyes anyagforgalmi és szaporodásbiológiai paraméterek összefüggésének vizsgálata laboratóriumi diagnosztikai módszerekkel tejtermelő szarvasmarhaállományokban"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  KALAPÁCSOS DARÁLÓ APRÍTÁSKINETIKAI ÉS ENERGETIKAI VIZSGÁLATA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A FORGÁCSOLÁSNÁL ALKALMAZOTT MINIMÁLKENÉS (MMS) HATÁSMECHANIZMUSA- ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  ÁSVÁNYI ÉS SZERVES ADALÉKANYAGOK HATÁSA A NYÍRSÉGI HOMOKTERÜLETEK FIZIKAI ÉS KÉMIA TULAJDONSÁGAIRA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  AZ AGROTECHNIKAI ÉS AZ ÖKOLÓGIAI TÉNYEZŐK HATÁSA A NAPRAFORGÓMOLY (HOMOEOSOMA NEBULELLUM DEN. ET SCHIFF.) KÁRTÉTELÉRE ÉS RAJZÁSDINAMIKÁJÁRA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  Az Fphog1 HOG típusú MAP kináz új funkciói Fusarium proliferatumban"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  GYEPEK SZÉNMÉRLEG-KOMPONENSEINEK MÉRÉSE ÉS MODELLEZÉSE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  TRAKTOR-HAJTOTT PÓTKOCSI SZERELVÉNY STABILITÁSVIZSGÁLATA "

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  SZŐLŐFAJTÁK MIKROSZATELLIT ALAPÚ UJJLENYOMATÁNAK ÉS PEDIGRÉJÉNEK MEGHATÁROZÁSA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  KÖRNYEZETBARÁT TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZER PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA "

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  KISVÁLLALATOK STRATÉGIAI PRIORITÁSAINAK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

"  ADALÉKANYAGOK HATÁSA KÜLÖNBÖZŐ SZENNYEZŐANYAGOK LEBONTÁSÁRA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

"  ÜVEG KÜLSŐ TÉRELHATÁROLÓK AZ ÉPÜLETENERGETIKÁBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

"  A ZÖLDTRÁGYÁZÁS TALAJÁLLAPOTRA ÉS UTÓVETEMÉNYRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

"  A KÖZPÉNZÜGYEK TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA,  A KÖZPÉNZEK KÜLSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK GAZDASÁGTANA "

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

"  A SZARVASMARHA IgG TRANSZPORTER FcRn RECEPTOR EXPRESSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA IN VIVO TRANSZGÉNIKUS EGÉRMODELLBEN "

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

"  FELSZÍNI VIZEK ÉS ÜLEDÉKEIK MINŐSÉGÉNEK MEGÍTÉLÉSÉRE ALKALMAS ANALITIKAI ÉS ÖKOTOXIKOLÓGIAI MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

"  A VÁCI DUNA-SZAKASZ PART MENTI SÁV CÖNOLÓGIAI KÉPE ÉS TÁJÖKOLÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

"  HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ELEKTRONIKUS ÜZLETVITELÉT SEGÍTŐ ÉS AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK ,

"  A NEVELÉSI – OKTATÁSI FELADATELLÁTÁS FINANSZÍROZÁSI ASPEKTUSAI ÉS KÖRÜLMÉNYEI A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKNÁL "

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  PÁNKROMATIKUS FELVÉTELEKRE ÉS KÉPSZEGMENTÁCIÓRA ALAPOZOTT VEGETÁCIÓREKONSTRUKCIÓS VIZSGÁLATOK AZ ÉSZAK-ALFÖLDI LÁPOK PÉLDÁJÁN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐK  EGYÜTTMŰKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS  GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

"  DEVELOPMENT OF NOVEL CRYOPRESERVATION METHOD FOR MAMMALIAN OOCYTE"

DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  SOCIO-ECONOMICS OF CLIMATE CHANGE" (IMAPCT ON AGRICULTURE LAND USE CHANGES IN INDIA)

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  MŰSZAKI MŰANYAG KOMPOZITOK FEJLESZTÉSE MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZETI ALKALMAZÁSOKHOZ"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  Oralis antidiabetikumok használhatósága és a cardiovascularis szövődmények kialakulásában szerepet játszó egyes tényezők vizsgálata kutyák alloxannal kiváltott diabetes mellitusában"

 

"  AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI GÉPHASZNÁLATBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  AZ ÚJ TERMÉK ELTERJEDÉSI MODELLEK ÜZLETI ALKALMAZÁSÁNAK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  FRONTVONAL AUDIT A FELSŐOKTATÁSBAN - A FELSŐOKTATÁS KONFLIKTUSHELYZETEINEK FELTÁRÁSA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A MULTIKULTURÁLIS KÖRNYEZET  KIHÍVÁSAI A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁLLALATOK VEZETŐI KÖRÉBEN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  AZ X-KROMOSZÓMÁN ELHELYEZKEDŐ HIPERIZMOLTSÁGRA HATÓ MODIFIKÁTOR GÉNEK VIZSGÁLATA COMPACT EGÉREN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  ŐZEK (CAPREOLUS CAPREOLUS) FIBROPAPILLOMATOSISA MAGYARORSZÁGON"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS SZERKEZETI KÉRDÉSEI"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  AZ AGRÁR-KERESKEDELEMPOLITIKAI FELTÉTELRENDSZER VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  FÖLDTULAJDONI ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

"  Járvaszecskázók belső munkafolyamatainak analízise"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESE

"  SÍKBELI ALAKZATOK SZIMMETRIA ÉS HASONLÓSÁGI TULAJDONSÁGAI"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  FÁTLAN TERMÉSZETES VEGETÁCIÓ SZÉNMÉRLEGEK MEGHATÁROZÁSA EDDY-KOVARIANCIA MÓDSZERREL ÉVES SKÁLÁN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

"  ESZTERGÁLT MŰSZAKI MŰANYAG FELÜLETEK MIKROTOPOGRÁFIAI JELLEMZŐI"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  KIS VÍZFOLYÁSOK KOMPLEX MONITORINGRENDSZERÉNEK KIDOLGOZÁSA A GALGA PATAK PÉLDÁJÁN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  NÖVÉNYDIAGNOSZTIKA LEVÉLMOZGÁS ALAPJÁN SZÁMÍTÓGÉPES KÉPFELDOLGOZÁSSAL"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  SYNTRICHIA RURALIS SZÉNMÉRLEGE, ÖKOFIZIOLÓGIAI ÉS NÖVEKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI SZÁRAZ HOMOKPUSZTAGYEPBEN, ÉS KRIPTOGÁM FAJOK VÁLASZREAKCIÓI A NÖVEKEDŐ LÉGKÖRI CO2 SZINTRE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

"  AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÁSRA HATÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA AZ ASEAN ORSZÁGOKBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

Root colonization and iron nutritional status of fluroscent Pseudomonas stranins in different plants rhizospheres under salt stress

THESIS

Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) populációbecslése és a védekezési döntés adaptációja Magyarországon

DISSZERTÁCIÓ

Akaricidek tesztelésének komplex módszere laboratóriumban

DISSZERTÁCIÓ, THESIS

Magyarország és az Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

Az általános talajveszteség becslési egyenlet (USLE) K tényezőjének vizsgálata

DISSZERTÁCIÓ

Növénykórokozó pseudomonasok virulenciapatogenitás génjeinek izolálása és jellemzése

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

Az ökológiai gazdálkodás gyomviszonyainak elemzése

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

Talajhasználati és talajművelési lehetőségek a gyomszabályozásban

TÉZISEK, THESIS

Az alma etilén bioszintézisének gátlása és különböző Festuca fajok taxonómiai összehasonlítása molekuláris genetikai módszerekkel

TÉZISEK, THESIS

Művelés-hatások értékelése fizikai paraméterekkel tartamkísérletben és szántóföldi körülmények között

TÉZISEK, THESIS

Az Aculus Schiechtendal (Nalepa) (Acari: Eriophyoidea) morfológiája, biológiája és populációdinamikája Magyarországon

DISSZERTÁCIÓ

Döntéstámogató rendszerek alkalmazási kérdései a mezőgazdaságban, különös tekintettel a szimulációra és a szakértői rendszerekre

DISSZERTÁCIÓ

Doupled haploidok felhasználása a búzanemesítésben és fajtafenntartásban

DISSZERTÁCIÓ

A tulajdoni és szervezeti viszonyok átalakulásának főbb jellemzői a magyar mezőgazdaságban, 1990-1998

DISSZERTÁCIÓ

Szabadföldi paprikatermesztés technológiájának fejlesztése

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

Development of Rural Areas and Societies in Lybia

DISSZERTÁCIÓ, THESIS

Az őszi búza minőségének herbológiai tényezői

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

Nehézfémek és PAH-vegyületek embrionális fejlődése gyakorolt hatása madarakon

DISSZERTÁCIÓ

Magyarország agroökológiai adottságainak elemzése a búzatermesztés szempontjából

DISSZERTÁCIÓ

Búza genetikai alapanyagok előállítása, agronómiai és citológiai elemzése

TÉZISEK,

Búzanemesítési információs rendszer

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

Az SNF1 kináz komplex alegységeinek izolálása és jellemzése Solanum tuberosum-ból

DISSZERTÁCIÓ

Molekuláris citogenetikai vizsgálatok a búza rokonsági körében

DISSZERTÁCIÓ

Gombafajegyüttesek vizsgálata levegőbiológiai módszerekkel

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

Szőlők gyomnövényei három vulkáni tanuhegyen

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

A Leader-Program, mint vidékfejlesztési lehetőség

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

Lóbab nemesítési alapanyagok előállítása in vitro szomatikus és merisztéma tenyészetekből

DISSZERTÁCIÓ

Mikrospóra tenyésztés és genetikai transzformációs kísérletek árpában és tritikáléban

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK,

A termőföld közgazdasági értéke és piaci ára

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

Polimorfizmus és rokonsági körök vizsgálata kukoricában (Zea mays)

TÉZISEK,

A minőség hatása a hazai sertéshús vertikum versenyképességére

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

Hajtatott paradicsom termésképzésének modellezése

TÉZISEK, THESIS

Impact of mychorrhizal fungi and other symbiotic microbes as biocontrol agents on soil borne pathogens and some ecophysiological changes in tomato roots

DISSZERTÁCIÓ, THESIS

Acetolaktát-szintetáz gátló herbicidek hatásának értékelése különböző módszerekkel kultúr-  és gyomnövényeken

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

Energetikai  célú szélerőmű rendszer kialakítása

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

Enzim analízis technikák a géndózis változtatásától a térszerkezet meghatározásig, avagy a thioészteráz enzim Bacitracin bioszintézisben betöltött szerepének meghatározása, illetve növényi sejtfalbontásában résztvevő enzimek vizsgálata

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

Mikrospóra eredetű növények és szomatikus hibridek előállítása kukorica genotípusokból

DISSZERTÁCIÓ

Intelligens mérő- és kezelőrendszerek minőségbiztosítása, különös tekintettel a nagy biztonsági követelményekre

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

Gyepnövények fenofázisainak hatása a minőségre és legeltetési sorrendre

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

A vérglükóz és a glikált fehérjék vizsgálata házinyúlban

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

Gabonafélék hidegadaptálódását befolyásoló gének térképezése és molekuláris markerezése

TÉZISEK, THESIS

Megújuló energiaforrásokon alapuló komplex energiaellátó rendszerek alkalmazási lehetősége mezőgazdasági üzemekben

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

A vertikális integráció elméleti és gyakorlati problémái az agrobusinessben (A baromfivertikum példáján

DISSZERTÁCIÓ

Különböző nyár, búza és kender genotípusok molekuláris (RAPD, SSR, AFLP és SCAR) jellemzése

DISSZERTÁCIÓ

A Pterostichus melanarius (Coleoptera: Carabidae) orientációja diverz mezőgazdasági rendszerekben

TÉZISEK, THESIS

A magyar számviteli rendszerből nyerhető információk összehasonlítása az Európai Unió mezőgazdasági számviteli információs rendszerének előírásaival

DISSZERTÁCIÓ

A korai általános rezisztenciához kapcsolható új fehérjék és felhasználásuk a rezisztenciát kiváltó baktérium komponensek meghatározására

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

Szegfű etilénbioszintézéisének antiszensz gátlása almából származó ACC szintáz génnel

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

Biochemical and molecular studies ont he role of reactive oxygen species and atioxidants in plant disease resistance

DISSZERTÁCIÓ, THESIS

In vitro szomatikus sejtek- és szövetek krioprezerválása

DISSZERTÁCIÓ

"  AZ ÉLELMISZER-KERESKEDELMI RENDSZER ÁTALAKULÁSÁNAK HATÁSA A HAZAI TERMELŐK PIACI HELYZETÉRE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁS ÉRTÉKELÉSE A VEZETŐI SZÁMVITEL BESZÁMOLTATÁSI RENDSZERÉNEK TOVÁBBJELESZTÉSÉVEL"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A MAGYAR SZÁMVITELI RENDSZER HATÁSA A SZÁMVITELI POLITIKÁRA, ELMÉLETI MODELLALKOTÁSOK, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSEK"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

"  A  "  dolgozó magyarok 2006" dolgozói elégedettség felmérés módszertani elemzése"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  árpa szárazságtűrését befolyásoló lókuszok azonosítása és marker alapú szelekcióra való alkalmasságuk vizsgálata"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  természetesvízi halfajok ivari ciklusának vizsgálata"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  KISEMLŐSÖK DIVERZITÁSMINTÁZATA ÉS ÉLŐHELYHASZNÁLATA EGY TRÓPUSI HEGYVIDKÉKEN, MEXIKÓ CHIAPAS ÁLLAMÁBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  szőlő- és almafajták jellemzése mikroszatellit markerekkel"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A TELEHÁZAK SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN: HATÁS- ÉS HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  IDEGEN NYELVŰ ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ  A TURIZMUSBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A TOJÁS ANTIOXIDÁNS KAPACITÁSÁNAK MÉRÉSE JAPÁNFÜRJBEN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KELETKEZÉSÉNEK ÖSSZEFÜGGÉS-VIZSGÁLATA, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE PEST MEGYÉBEN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

" HÚSMARHATARTÁS KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉSE ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  IN VITRO DIHAPLOID KUKORICAVONALAK SZÖVETTENYÉSZTÉSI EREDMÉNYEI ÉS KOMBINÁLÓDÓ-KÉPESSÉG VIZSGÁLATA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  SZEMCSÉS ANYAGOK TERMÉSZETES BOLTOZÓDÁSA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  SZEMCSÉS ANYAGOK KIFOLYÁSI ÉS BOLTOZÓDÁSI TULAJDONSÁGAI "

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  AGROÖKOLÓGIAI RENDSZEREK SZÉN- ÉS VÍZHÁZTARTÁSÁNAK MODELLEZÉSE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A PSEUDOMONAS AERUGINOSA KÖRNYEZETBIZTONSÁGI JELENTŐSÉGE ANTROPOGÉN HATÁS ALATT ÁLLÓ KÖZEGEKBEN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A forgácsolásnál alkalmazott minimál kenés (mms) hatásmechanizmusa- és hatékonyságának növelése"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGI DISZTRIBÚCIÓ EGYES LOGISZTIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A MAGYARORSZÁGON ELŐFORDULÓ MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ ÉS GYAKORI TALAJTÍPUSOK FITOLITPROFILJÁNAK KATASZTERE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  TRIPSZEK ÉS LEVÉLTETVEK ELLENI VÉDEKEZÉS VEGYES ÍZELTLÁBÚ-EGYÜTESSEL HAJTATOTT PAPRIKÁBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A FENNTARTHATÓ VIDÉKFEJLESZTÉSBEN: A RÉSZVÉTELI AKCIÓKUTATÁS LEHETŐSÉGEI"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A MEZŐGAZDASÁGI MŰSZAKI FEJLESZTÉS ÉS KUTATÁS HATÁSÁNAK MÉRÉSE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A makrofita vegetáció összehasonlító térképezése és monitorozása németországi és magyarországi vízfolyásokban"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, , THESIS

"  TÖBBRÉTEGŰ TŰZIHORGANY BEVONATOK ABRÁZIÓS KOPÁSA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A VÉRMÉRSÉKLET ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGKÉNT VALÓ ALKAMAZHATÓSÁGA A JUHTENYÉSZTÉSBEN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A MONETÁRIS INTEGRÁCIÓ VÁRHATÓ HATÁSAI MAGYARORSZÁGON"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  BT (MON 810, CRY1Ab) KUKORICA HATÁSA EGYES NEMCÉLSZERVEZET COLEOPTERA (CARABIDAE, COCCINELLIDAE) CSOPORTOKRA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  AZ ŐZ AGANCSMINŐSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ EGYES KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK HATÁSA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSÚ TERÜLETEK GYOMNÖVÉNYZETÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE A FEHÉR-KÖRÖS TÉRSÉGÉBEN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  ANALYSIS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN HUNGARY"

DISSZERTÁCIÓ, THESIS

"  AZ INDUKÁLT REZISZTENCIA A NAPRAFORGÓ ÉS KÓROKOZÓJA A PLASMOPARA HALSTEDII KAPCSOLATÁBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  SZÉNHIDROGÉNEKKEL SZENYEZETT TERÜLETEK MIKROBA POPULÁCIÓJÁNAK JELLEMZÉSE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

" MAGYAR ADÓRENDSZER ÉS ANNAK MEZŐGAZDASÁGI EGYÉNI VÁLLALKOZÓKRA GYAKOROLT HATÁSA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

" A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG KRITÉRIUMRENDSZERE ÉS EREDMÉNYEI DÁNIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A DIVERZIFIKÁCIÓ FŐBB ÖSSZEFÜGGÉSEI A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐI HARGITA MEGYÉBEN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  KISREPÜLŐGÉPEK KARBANTARTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE: GYENGEPONT REKONSTRUKCIÓ"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  KUKORICA CSÍKOS MOZAIK VÍRUS (MDMV)POPULÁCIÓK KÖPENYFEHÉRJE GÉNJEINEK MOLEKULÁRIS ELEMZÉSE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  AGRÁR-KÜLKERESKEDELMI KAPCSOLATAINK ALAKULÁSA AZ EU-ORSZÁGAIVAL"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

"  A TERMÉSZETES EREDETŰ KAROTINOIDOK FELSZÍVÓDÁSA ÉS SZÖVETI MEGOSZLÁSA HÁZITYÚKBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  OOCYTA TRANSZPLANTÁCIÓ HALAKON (PETESEJT ÁTÜLTETÉS ZEBRADÁNIÓ (DANIO RERIO) HALFAJON"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN (a hosszú távú üzleti kapcsolatok vizsgálata)"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  HIDEG FÉMPORSZÓRÁSSAL LÉTREHOZOTT FELÜLETI RÉTEG TULAJDONSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIÁJUK KAPCSOLATA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  ENERGETIKAI PROBLÉMÁK ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI LEHETŐSÉGEK AZ OLAJTERMELÉSI CSÚCS ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS TÜKRÉBEN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  AZ EURÓPA SZÁMÁRA RELEVÁNS KÖRNYEZETI MIGRÁCIÓ FORGATÓKÖNYVEI"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

"  A TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FEJLETTSÉG TÉRBELI FOLYAMATVIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  REGRESSZIÓS MODELLEK ALKALMAZÁSA A KERESLET ALAPÚ ÁRKUTATÁSBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

"  ALMAFAJTÁK MOLEKULÁRIS ELKÜLÖNÍTÉSE ÉS REZISZTENCIAGÉN ANALÓGOK AZONOSÍTÁSA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  CIRKÓNIUM-DIOXID KERÁMIÁK ESZTERGÁLÁSA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A napraforgót fertőző plasmopara-fajok populációinak fenotípusos és molekuláris genetikai jellemzése"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  Embrionális eredetű őssejt-vonalak alkalmazása in vitro modellrendszerként a sejtek differenciálódása során lejátszódó folyamatok mechanizmusainak tanulmányozására"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A KÖZÉP-KELET-EURÓPAI EGÉSZSÉGPARADOXON REGIONÁLIS GAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEI"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  Ásványi és szerves adalékanyagok hatása a nyírségi homoktalajok mikrobiológiai tulajdonságaira"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  AZ AGRÁR-FELSŐOKTATÁS HELYZETE – JELLEMZŐ TENDENCIÁK ÉS KIHÍVÁSOK"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  MŰTÁRGGYAL BEFOLYÁSOLT TALAJVÍZÁRAMLÁS HIDRODINAMIKAI MODELLEZÉSE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  KÍNA BORPIACA ÉS BORÁSZATA A 21. SZÁZADBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A SZŐLŐ- ÉS BORTERMÉKPÁLYA JÖVEDELMEZŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A BIOÜZEMANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁNAK PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI, A SZABÁLYOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  MŰSZAKI MEGOLDÁSOK AZ UROLÓGIÁBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK HATÁSA AZ ÁRPA ÉS A MALÁTA SÖRIPARI TULAJDONSÁGAIRA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  TERMESZTETT SZAMÓCÁBÓL SZÁRMAZÓ, bHLH TRANSZKRIPCIÓS FAKTORT KÓDOLÓ SPATULA GÉN JELLEMZÉSE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  EXTENZÍV GYEPEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEINEK ÉRTÉKELÉSE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A FENNTARTHATÓ REGIONÁLIS FEJLESZTÉSEK LEHETŐSÉGEI A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVEK CÉLKITŰZÉSEINEK ÉS INTÉZKEDÉSEINEK TÜKRÉBEN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  KUKORICA GENOTÍPUSOK FUZÁRIUMOS SZÁRKORHADÁSA ÉS A SZÁR SZÖVETI SZERKEZETE KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS-VIZSGÁLATOK ÉS HATÁSUK A SZÁRSZILÁRDSÁGRA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  Pulyka-, liba- és más madár-adenovírusok genetikai vizsgálata"

"  A NYÁRI SZARVASGOMBA (TUBER AESTIVUM VITTAD.) ÉS A  NYAGYSPÓRÁS SZARVASGOMBA (TUBER MACROSPORUM VITTAD.) MAGYARORSZÁGI  TERMESZTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  EGYED- ÉS ÁLLOMÁNYSZINTŰ ÖKOFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A  KISZÁRADÁSTOLERANCIA KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEIN ÉRINTETT SZÁRAZFÖLDI  ÖKOSZISZTÉMÁKBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  SILÓKUKORICA HIBRIDEK BELTARTALMÁNAK ÉS EMÉSZTHETŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A KALCIUMHIÁNY KIALAKULÁSÁNAK ÉS HIÁNYTÜNETEINEK VIZSGÁLATA A PAPRIKA TERMESZTÉSÉBEN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  Gombarezisztens szőlő genotípusok molekuláris azonosítása"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  KOCKÁZATKEZELÉSI ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ MEZŐGAZDASÁGÁBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  Tokhal-adenovírus és hal herpeszvírusok genetikai elemzése"

"  VÁLLALATI SZINTŰ BIOMASSZA TERMELÉS OPTIMALIZÁLÁSA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  EGY TÁJLÉPTÉKŰ FÜVES ÖKOLÓGIAI RENDSZER ÉS A LÉGKÖR KÖZTI NITROGÉN KICSERÉLŐDÉS MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA MÉRÉSEK ÉS MODELLSZÁMÍTÁSOK ALAPJÁN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEKTHESIS

"  Napraforgó hibridek nektártermelési és egyes területi elhelyezési kérdései eltérő agroökológiai adottságok esetén"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEKTHESIS

"  SPECIÁLIS EXPORTFINANSZÍROZÁSI MÓDOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI, FIGYELEMMEL AZ AGRÁRÁGAZAT SAJÁTOSSÁGAIRA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEKTHESIS

"  TOXIKUS NEHÉZFÉMSZENNYEZÉS UTÓHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BARNA ERDŐTALAJON"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  A VÁLTOZÓ KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA ÁTVÉTELE MAGYARORSZÁGON"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

"  AZ ABIOTIKUS STRESSZ-ADAPTÁCIÓT SZABÁLYOZÓ OSMYB4, TACBF14, ÉS TACBF15 TRANSZKRIPCIÓS FAKTOROK FUNKCIÓJÁNAK IGAZOLÁSA TRANSZGÉNIKUS ÁRPÁBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEKTHESIS

"  A FENNTARTHATÓ-ÉRTÉK SZÁMÍTÁS MEZŐGAZDASÁGI ADAPTÁCIÓJÁNAK KRITIKAI ELEMZÉSE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

"  TERMIKUS MŰEMBER ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI HŐKOMFORT VIZSGÁLATOKNÁL"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEKTHESIS

"  A HAZAI CHAROLAIS SZARVASMARHA ÁLLOMÁNY TÍPUSAINAK ÉS ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAINAK ELEMZÉSE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEKTHESIS

"  KUKORICA BELTENYÉSZTETT VONALAK POLLENTERMELÉSE FRAKCIONÁLT VETÉSBEN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEKTHESIS

"  VERSENYKÉPESSÉGI KULTURÁLIS ORIENTÁCIÓK AZONOSÍTÁSA VEZETŐI NARRÁCIÓKBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEKTHESIS

"  A TELJESÍTÉS SZEMLÉLET ÉRVÉNYESÜLÉSE A HAZAI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMVITELÉBEN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

"  Alföldi szántók, gyepek és ugarok biodiverzitásának komparatív elemzése és természetvédelmi szempontú vizsgálata"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEKTHESIS

"  A vágósúly és a genotípus hatása az intramuszkuláris zsír és a fehéráru zsírsav összetételére"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEKTHESIS

"  A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK INFORMÁCIÓ-GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MAGATARTÁS-VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐVEZETŐK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI SZOKÁSAIRA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEKTHESIS

"  A KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK SZEREPE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

"  Citokininek szerepe az alma in vitro hajtásregenerációban"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEKTHESIS

"  A LEADER PROGRAM HATÁSA A DÉL-MÁTRAI TELEPÜLÉSEK FEJLŐDÉSÉRE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEKTHESIS

"  A NEGYEDÉVES GDP-BECSLÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE TERMELÉSI OLDALRÓL

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VÁLLALATI ÉS A HÁZTARTÁSI SZEKTORRA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEKTHESIS

„AZ ELSŐ GENERÁCIÓS BIOÜZEMANYAG-PIAC KOMPLEX ÉRTÉKELÉSE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„A burgonya snf1 protein kináz komplexének vizsgálata"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

„A HAZAI HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KISTÉRSÉGEK FŐBB TÉRGAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEI"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„ÚJ RENDSZERSZEMLÉLETŰ HELYZEETFELTÁRÁSI MÓDSZER A VIDÉKI TERÜLETEK FEJLESZTÉSÉBEN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„LISZTHARMAT ÉS PERONOSZPóRA REZISZTENS SZŐLŐ GENOTÍPUSOK MARKER ALAPÚ SZELEKCIÓJA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„AZ ERÓZIÓ ÉS A BENTONITOS TALAJJAVÍTÁS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ UGRÓVILLÁSOK KÖZÖSSÉGEIRE ÉS A TALAJ BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÁRA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„a mezőgazdasági tájat alkotó élőhelyek növényvédelmi vonatkozásainak vizsgálata, különös tekintettel a ragadozó orius virágpoloska fajok (heteroptera: anthocoridae) előfordulását befolyásoló tényezőkre"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS, mellékletek: 96. oldal, 107. oldal

„A SZÁNTÓFÖLDEK ÁRÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ELEMZÉSE MAGYARORSZÁGON"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„Arbuszkuláris mikorrhiza gombák diverzitás-vizsgálata tartamkisérletekben"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„A MAGYARORSZÁGI ZÖLDSÉGÁGAZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖKONÓMIAI ELEMZÉSE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„A PANNONHALMI VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET KOMPLEX TERMÉSZETI FELTÁRÁSA ÉS TÁJHASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„Elektroreológiai folyadékok stacionárius síkáramlási rendszerben"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„Elemspecifikus detektálási technikák és elválasztási módszerek alkalmazása fémes és nemfémes elemek kémiai specieszeinek meghatározására és frakcionálására környezeti rendszerekben"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„MARKETING ESZKÖZÖK A TOKAJI BOROK POZÍCIONÁLÁSÁBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„A SAPARD PROGRAM HATÁSA A KÖZÉP-KELET-EURÓPAI ORSZÁGOK VIDÉKFEJLESZTÉSI RENDSZERÉBEN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„A LEADER PROGRAM MINT HELYI PARTNERSÉG KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„ELTÉRŐ MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSÚ ALFÖLDI GYEPEK CÖNOLÓGIAI, GYEPGAZDÁLKODÁSI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ VIZSGÁLATA ÉS ÉRTÉKELÉSE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„A magyarországi zöld adóreform lehetőségei és korlátai"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„A TÁMOGATÁSOK ÉS LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„NYÚLEMBRIÓK ELŐÁLLÍTÁSA IN VITRO ÉS MIKROMANIPULÁCIÓS MÓDSZEREKKEL, VALAMINT EMBRIÓ MÉLYHŰTÉS FEJLESZTÉSE AZ ELŐBBI ELJÁRÁSOK TÁMOGATÁSÁRA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„Multirezisztens E. coli törzsek antibiotikum rezisztencia és virulencia génjeinek molekuláris epidemiológiai elemzése"

„A kacsa és a házityúk intestinalis spirochaetosisának (brachyspirosisának) vizsgálata"

„AZ ESEMÉNYMARKETING MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSA ÉS SZEREPE A VÁLLALATI MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGBEN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„CSALÁDON BELÜLI VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSI SZEREPEK ÉS FOLYAMATOK"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„FÖLDHŐSZONDÁK HŐTECHNIKAI VISZONYAI HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREKNÉL"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„ZÖLDSÉG – GYÜMÖLCS TERMÉKPÁLYA VERSENYKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA HOLLANDIÁBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„A SZÁLLÓ POR TERHELTSÉG KÖRNYEZETI HATÁSAI ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK GAZDASÁGI ALTERNATÍVÁI"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„VÁLLALATNÖVEKEDÉSI MODELLEK BESOROLÁSI MÓDSZERE VÁLLALATOK LOGISZTIKAI SZERVEZETEINEK VIZSGÁLATÁHOZ"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„SZERVES- ÉS MŰTRÁGYA HATÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A KUKORICA PRODUKCIÓJÁRA TARTAMKÍSÉRLETBEN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

„A SZERVEZETFEJLESZTÉS SZEREPE AZ ÉLELMISZERIPARI VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„Földhasználati tényezők agroökológiai hatásai a mezeinyúl populációk dinamikájára"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

„Őshonos magyar tyúkállományok genetikai diverzitásának vizsgálata különböző molekuláris genetikai markerek segítségével"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„ALTERNATÍV GYOMSZABÁLYOZÁSI MÓDSZEREK ÜLTETVÉNYEKBEN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„A KÉK VÉRCSE (FALCO VESPERTINUS) VÉDELMÉNEK TUDOMÁNYOS MEGALAPOZÁSA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„A hím seregély szaporodásának neuroendokrin szabályozása"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„PARLAGTERÜLETEKEN KIALAKULÓ MÁSODLAGOS SZÁRAZGYEPEK CÖNOLÓGIAI ÉS VEGETÁCIÓDINAMIKAI VIZSGÁLATA A NYUGAT-CSERHÁTBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„HAJTATOTT PAPRIKA ÁLLOMÁNYOKBAN ÉS AZOK KÖRNYEZETÉBEN ÉLŐ THYSANOPTERA POPULÁCIÓ VIZSGÁLATA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„OXIGÉN INDEX SZEREPE AZ OXIDÁL- ÉS SZÉNSZÁLAK ÉGHETŐSÉGÉBEN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

„A malakofauna tér- és időbeli mintázata a magyarországi Duna-szakasz egy vízrendszerében"

„NAPKOLLEKTOROS RENDSZER ENERGETIKAI ALAPÚ SZABÁLYOZÁSA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„BIOMONITORING RENDSZEREK FEJLESZTÉSE AZ AFLATOXIN-B1 ÉS A ZEARALENON VIZSGÁLATÁRA"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„TRAKTOROK LENGÉSJELENSÉGEI SEGÉDELSŐKERÉK-HAJTÁSNÁL, A VONTATÁSI JELLEMZŐK ALAKULÁSA"

DISSZERTÁCIÓ, MELLÉKLET, TÉZISEK, THESIS

„THE IMPACT OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS ON THE INTERNATIONAL RELATIONS"

DISSZERTÁCIÓ, THESIS

„Seasonality of reproduction in Awassi sheep"

„A likopin felszívódása, hasznosulása és gyakorlati szerepe tojómadarak takarmányozásában (japán fürjön végzett modellkísérletek)"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

„A MÁRKÁZOTT HÚSTERMÉKEK FOGYASZTÁSA HAZÁNKBAN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

„AZ INGATLANFEJLESZTÉS, AZ ÜZLETI FORMA ÉS MÉRET SZEREPE A MAGYAR KISKERESKEDELEMBEN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„GENERATION OF MOUSE INDUCED PLURIPOTENT STEM (iPS) CELLS BY SLEEPING BEAUTY (SB) TRANSPOSON"

DISSZERTÁCIÓ, THESIS

„KÜLÖNBÖZŐ TÉR- ÉS IDŐLÉPTÉKŰ MOHA BIOINDIKÁCIÓS VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁGON ÉS A TRÓPUSOKON"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEKTHESIS

„KONZERVÁCIÓBIOLÓGIAI KUTATÁSOK A MAGYARORSZÁGI HARAGOSSIKLÓ-POPULÁCIÓKON (SQUAMATA: COLUBRIDAE: DOLICHOPHIS CASPIUS)"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEKTHESIS

„PCR ALAPÚ MOLEKULÁRIS MARKEREK AZONOSÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA A BÚZA LEVÉLROZSDA REZISZTENCIÁRA VALÓ NEMESÍTÉSBEN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEKTHESIS

„A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ MAKROGAZDASÁGI SZABÁLYOZÓRENDSZER, KIEMELTEN AZ ADÓZTATÁS FŐBB ÖSSZEFÜGGÉSEI"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„AZ AMERIKAI KUKORICABOGÁR (DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA LECONTE) POPULÁCIÓDINAMIKÁJÁNAK TÉRSÉG SZINTŰ MODELLEZÉSE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS SZEREPEK HAGYOMÁNYOS ÉS VIRTUÁLIS KÖRNYEZETBEN"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

„NAGY DUZZADÓAGYAGTARTALMÚ TALAJOK OSZTÁLYOZÁSÁNAK DIAGNOSZTIKAI SZEMLÉLETŰ KORSZERŰSÍTÉSE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

„AZ STUBSNF1 PROTEIN-KINÁZ KOMPLEX ÉS A TREHALÓZ-6-FOSZFÁT-SZINTÁZ HATÁSA A BURGONYA TERMŐKÉPESSÉGÉRE ÉS SZÁRAZSÁGTŰRÉSÉRE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK ,THESIS

„A gazdasági haszonállatok tömegkezelésére használt doxiciklin egyes környezettoxikológiai jellemzőinek vizsgálata"

„A kontrasztanyag volumenterhelésének hatása a subarachnoidealis tér nyomásviszonyaira myelographia során kutyákban"

„KÖRNYEZETI HATÁSOK A DEPÓNIAGÁZ MENNYISÉGI, ILLETVE MINŐSÉGI JELLEMZŐIRE"

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK ,THESIS

„CHARACTERIZATION OF SOIL HUMIC SUBSTANCES IN HUNGARIAN AND IRANIAN SOIL"

DISSZERTÁCIÓ, THESIS

TALAJ-ÖKOTOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A KÖZÖNSÉGES TELEVÉNYFÉREGGEL (ENCHYTRAEUS ALBIDUS)

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

ENERGETIC MODELLING OF PHOTOVOLTAIC MODULES IN GRID-CONNECTED SYSTEMS

DISSZERTÁCIÓ, THESIS

A MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI BANKOK JÖVEDELMEZŐSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NÖVEKEDÉSI PÓLUSOK FŐBB REGIONÁLIS GAZDASÁGTANI ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KENDER OLAJTARTALOM NÖVELÉSÉNEK HATÁSA A ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL ÉS A FONTOSABB AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK ALAKULÁSÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

LOKÁLIS ÉS TÁJLÉPTÉKŰ TÉNYEZŐK HATÁSA A JÖVEVÉNY HALFAJOK ELTERJEDÉSÉRE A BALATON VÍZGYŰJTŐJÉNEK KISVÍZFOLYÁSAIBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

A HUMÁNTŐKE ÉS A VERSENYKÉPESSÉG REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MÉRÉSE A VISEGRÁDI ORSZÁGOK RÉGIÓIBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

A KALÁSZFUZÁRIUM REZISZTENCIA MOLEKULÁRIS HÁTTERÉNEK VIZSGÁLATA FRONTANA EREDETŰ TÉRKÉPEZŐ BÚZAPOPULÁCIÓKBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FEKETEFENYVESEK TERMÉSZETVÉDELMI MEGÍTÉLÉSÉNEK ÖKOLÓGIAI ALAPJAI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

A 2007-BEN KIROBBANT PÉNZÜGYI VÁLSÁG HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE A BEFEKTETÉSI ALAPOKNÁL MAGYARORSZÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

ELASZTOMER-FÉM KÖTÉS KIALAKÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI GÉPIPARI HIBRID ALKATRÉSZEK GYÁRTÁSÁNÁL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BÚZA GENOTÍPUSOK KALÁSZFUZÁRIUM-ELLENÁLLÓSÁGA ÉS A REZISZTENCIA GENETIKAI HÁTTERÉNEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

AZ ÉRTÉKEK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TRENDJÉNEK HATÁSA A HAZAI ÉLELMISZERFOGYASZTÁSRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

A PÉNZÜGYMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN ALKALMAZOTT CONTROLLING TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLATRENDSZERÜK ÉRTÉKELÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

ALKALMAZKODÓ, KÖRNYZETKÍMÉLŐ TALAJMŰVELÉS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE SZÁNTÓFÖLDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

AZ ETNOCENTRIZMUS ÉRVÉNYESÜLÉSE A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEKNÉL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

A HAZAI KERESKEDELMI MÁRKÁK VÁSÁRLÓI MAGATARTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA A NAPI FOGYASZTÁSI CIKKEK PIACÁN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

A fogyatékkal élők munkavállalási feltételrendszerének vizsgálata az agrárágazatban

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

HAZAI TÉRKÉPI ÉS MÁS TALAJADATOK NEMZETKÖZI DIGITÁLIS TÉRKÉPEKBE ÉS ADATBÁZISOKBA ILLESZTÉSÉNEK MEGALAPOZÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MIKROKOZMOSZ KÍSÉRLETI RENDSZER OPTIMALIZÁLÁSA TALAJ SZÉN-NIITROGÉN CIKLUSOK GÁZALAKÚ

(NO, N2O, CO2) FORMÁINAK VIZSGÁLATÁHOZ

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

MŰSZAKI LEHETŐSÉGEK A PERMETEZŐGÉPEKKEL VÉGZETT VEGYSZERKIJUTTATÁS KÖRNYZETTERHELŐ HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KÜLÖNBÖZŐ TAKARMÁNYOK HATÁSA A PONTYHÚS ZSÍRSAVPROFILJÁRA ÉS HÚSMINŐSÉGÉRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

PROTOZOONOK KIMUTATÁSA, AZONOSÍTÁSA ÉS SZEREPE AZ EMBERI KÖRNYEZETBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

Important Aspects of Canine Idiopathic and Symptomatic Epilepsy

GÁZDIFFÚZIÓ MODELLEZÉSE BOLYGATLAN TALAJOSZLOPOKBAN A TALAJSZERKEZET FÜGGVÉNYÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

 

A GÖRÖGDINNYE (CITRULLUS LANATUS) DOMESZTIKÁCIÓJA ÉS MOLEKULÁRIS EVOLÚCIÓJA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

LENTIVÍRUS ALAPÚ TRANSZGENEZIS ÉS A SLEEPING BEAUTY TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA TRANSZGÉNIKUS NYULAK ELŐÁLLÍTÁSÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

JÓNA GYÖRGY

 

A TERÜLETI TŐKE KISTÉRSÉGI JELLEMZŐI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

Pásztiné dr. Gere Erzsébet

 

Strategies for protecting enterocytes from oxidative stress-induced inflammation

dr. Mátis Gábor

 

Effects of butyrate on hepatic epigenetics and microsomal drug-metabolizing enzymes in chicken

LENCSÉS ENIKŐ

 

A PRECÍZIÓS (HELYSPECIFIKUS) NÖVÉNYTERMELÉS GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BOLL ANIKÓ

 

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK VEVŐELÉGEDETTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FEKETE GUSZTÁV

 

A TÉRDIZÜLET KINETIKÁJA ÉS KINEMATIKÁJA VALÓSÁGOS GUGGOLÁS SORÁN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NAGY ANITA

 

ÉLŐHELYTÉRKÉP ALAPÚ ÉLŐHELYVIZSGÁLATOK DÉL-TISZÁNTÚLI MINTATERÜLETEKEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

VÉGI BARBARA

VIZSGÁLATOK A SZAPORODÁSI CIKLUS PERZISZTENCIÁJÁNAK HOSSZABBÍTÁSA CÉLJÁBÓL, BROJLER SZÜLŐPÁR-ÁLLOMÁNYOKBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

BUNKÓCZI LÁSZLÓ

 

ELŐREJELZÉSEK ÉS HATÉKONYSÁGSZÁMÍTÁSOK AGRÁRSZEKTOR-MODELLEKHEZ

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

 

SÁROSI JÓZSEF

 

PNEUMATIKUS MESTERSÉGES IZMOK MŰKÖDÉSÉNEK STATIKUS ÉS DINAMIKUS MODELLEZÉSE, NAGYPONTOSSÁGÚ POZICIONÁLÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

TÓTH ÁGNES

 

TŰLEVELŰ FÁKBAN ÉLŐ, EURÓPAI ELTERJEDÉSŰ BURSAPHELENCHUS-FONÁLFÉREGFAJOK KIMUTATÁSA ÉS AZONOSÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

 

RÓZSÁNÉ SZŰCS BEATRIX

 

ANAEROB ELŐKEZELÉS HATÁSA A SZENNYVÍZISZAPOK KOMPOSZTÁLÁSÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

CSERHÁTI MÁTYÁS

 

MIKOTOXINOK BIODEGRADÁCIÓJÁRA KÉPES MIKOORGANIZMUSOK SZELEKCIÓJA ÉS ALKALMAZÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

MARGLNÉ AMBRUS HELGA MÁRTA

 

A KUKORICA OXIDATÍV STRESSZTŰRŐ KÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE MIKROSPÓRÁK IN VITRO SZELEKCIÓJÁVAL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

HECKER KRISTÓF

 

A MAGYARORSZÁGI PELEFAJOK (GLIRIDAE) POPULÁCIÓINAK ELTERJEDÉSÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATA KÉT TERÜLETEN A NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER ALAPJÁN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

 

LÁNG VINCE

 

A HAZAI TALAJVÉDELMET ÉS A NEMZETKÖZI MEGFELELTETÉST SZOLGÁLÓ ADATRENDSZER FEJLESZTÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

 

HOFFMANN PÉTER

 

A SZŐLŐ LISZTHARMATBETEGSÉGÉT OKOZÓ ERYSIPHE NECATOR SCHWEIN. IVAROS TERMŐTESTEINEK JÁRVÁNYTANI SZEREPE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

DEMÉNY FERENC

 

A SZÉLES KÁRÁSZ (CARASSIUS CARASSIUS LINNÉ 1758) SZAPORÍTÁSA ÉS NEVELÉSE A TERMÉSZETESVÍZI ÁLLOMÁNYOK FENNTARTÁSA ÉS MEGERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

 

MÁTRAI NORBERT

 

GENETIKAI ÉS MADARGYŰRŰZÉSI VIZSGÁLATOK HAZAI KÖLTŐ ÉS AFRIKAI TELELŐ NÁDIRIGÓ (ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS) POPULÁCIÓKON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

KOZMA TÍMEA

 

A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEREPE ÉS FEJLESZTÉSE A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ÉS ANNAK HALLGATÓI ÉRTELMEZÉSE A GYAKORLATBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

 

HURTA HILDA

 

A VERSENGŐ ÉS A KOOPERATÍV VEZETŐI ATTITŰD A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

KELEMEN ESZTER

 

AZ ÖKOSZISZTÉMA SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTELEN ALAPULÓ, ÖKOLÓGIAI KÖZGAZDASÁGTANI ÉRTÉKELÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

BAK ÁRPÁD

 

A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI GÉPGYÁRTÓK INNOVÁCIÓS AKTIVITÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

DR. HORVÁTHNÉ UHRIN ANDREA

 

ŐSZI BÚZA X TRITICUM TIMOPHEEVII HIBRID UTÓDAINAK JELLEMZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

SUGÁR ESZTER

 

MARTONVÁSÁRI BÚZA GENOTÍPUSOK NÖVEKEDÉSDINAMIKÁJÁNAK ÉS TERMÉSPRODUKCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ N-TÁPELEM SZINTEKEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

BRUDER EMESE

 

 A DOLGOZÓ SZEGÉNYEK VIZSGÁLATA EGY ÚJ SZEGÉNYSÉGSZÁMÍTÁSI MÓDSZER ALAPJÁN AZ EURÓPAI UNIÓBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

Dr. FOGARASSY CSABA

 

FENNTARTHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK ÉRTELMEZÉSE JÁTÉKELMÉLETI MODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

CSOMÓS TAMÁS

 

INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK KORLÁTAI ÉS LEHETŐSÉGEI AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐINEK KÖRÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

KARMAZIN GYÖRGY

 

A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSI SIKERTÉNYEZŐINEK ÉS STRATÉGIA-VÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A VÁLLALAT EREDMÉNYESSÉGÉRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

 

REICHER REGINA ZSUZSÁNNA

 

CRM INFORMATIKAI RENDSZER BEVEZETÉSÉNEK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK VÁLLALATI PROBLÉMÁI A MAGYAR KKV-K KÖRÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

ÁRPÁSI ZOLTÁN

 

WELLNESS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

CSÍKNÉ MÁCSAI ÉVA

 

KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

KURJÁKNÉ KOROM EDIT

 

MIKROSZATELLITEK ADAPTÁLÁSA ÉS IZOLÁLÁSA PULYKA ÉS LÚD ÁLLOMÁNYOK VIZSGÁLATÁHOZ

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

KUJÁNI KATALIN OLGA

 

FENNTARTHATÓSÁGI ÉS RÖVID ELLÁTÁSI LÁNC MODELLEK ALKALMAZÁSÁNAK HAZAI VIZSGÁLATA ADAPTÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A HOMOKHÁTI TANYAVILÁG ESETÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

SZŰCS CSABA

 

FOGLALKOZTATÁS, VERSENYKÉPESSÉG A GYÖNGYÖSI KISTÉRSÉGBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

 

HUZDIK KATALIN

 

MIGRÁCIÓS POTENCIÁL ALAKULÁSA, ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A XXI. SZÁZAD ELSŐ ÉVTIZEDÉBEN MAGYARORSZÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

RUFF FERENC

 

A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS VIZSGÁLATÁNAK MÓDSZERTANI TOVÁBBFEJLESZTÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

FETYKÓ KINGA GABRIELA

 

AUTÓPÁLYÁK PALYZSTETŰ-KÖZÖSSÉGEINEK (HEMIPTERA: COCCOIDEA) BIOCÖNOLÓGIAI ÉS ÖKOLÓGIAI ELEMZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

HALÁSZ ÁGNES

 

A TILLETIA-FAJOK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS FELDERÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ŐSZI BÚZÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

MARKÓ OLGA

 

A HAZAI MUSTÁRVERTIKUM VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEINEK ÉRTÉKELÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK  , THESIS

 

KAUFMANN MARCUS STÖRKEL

 

FROM SUPPLY AND VALUE CHAIN TO SMARTPHONE ECOSYSTEMS AS SUCCES FACTORS IN THE MOBILE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY

DISSZERTÁCIÓ, THESIS

 

HARANGOZÓ TAMÁS

 

A NÖVÉNYFAJTÁK DUS VIZSGÁLATÁNAK MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

MÁTHÉ LÁSZLÓ

 

KÖZÚTRÓL LEFUTÓ JÁRMŰVEK MOZGÁSÁNAK ELEMZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

CORDULA ELISABETH MERTENS

 

PUBLIC PARTICIPATION IN HUNGARIAN BIODIVERSITY GOVERNANCE: THE ROLE OF NGOS IN NATURA 2000

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

PATAKI TAMÁS ISTVÁN

 

TÖBBDIMENZIÓS SZÉN NANOCSŐ SZERKEZETEK HÚZÁSÁNAK MODELLEZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

SIPOS GYULA

 

A „SZARVASI-1” ENERGIAFŰ HELYE A MEGÚJULÓ ENERGIATERMELÉSBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK THESIS

 

VARGA JÁNOS

 

A VERSENYKÉPESSÉG TÖBBSZINTŰ ÉRTELMEZÉSE ÉS AZ INNOVÁCIÓVAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

KOVÁCS GERGŐ PÉTER

 

CUKORCIROK TERMESZTÉSTECHNOLÓGIA KIDOLGOZÁSA ALTERNATÍV ENERGETIKAI CÉLOKRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

GYÖRE DÁNIEL

 

A KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS SZEREPE AZ EGRI BORVIDÉKEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

 

PETÁKNÉ BALOGH ANIKÓ

 

AZ E-LEARNING SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK TUDÁSMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

KENÉZ ÁRPÁD

 

KESZTHELY-FENÉKPUSZTA RÓMAI KORI RÉGÉSZETI-NÖVÉNYTANI LELETEINEK FELDOLGOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYKORI KÖRNYEZETI ÁLLAPOT JELLEMZÉSÉRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

MAJÓCZKI-KATONA SZILVIA

 

VERTIKÁLIS KOORDINÁCIÓ ÉS SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK A GABONAVERTIKUMBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

CSENKI-BAKOS KATALIN

 

ÖSZTROGÉN HATÁST KIMUTATÓ BIOMARKER ZEBRADÁNIÓ VONAL LÉTREHOZÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

SZABÓ MÁRTON

 

NÖVÉNYKÁRTEVŐ FONALFÉRGEK VISSZASZORÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE NEMATÓDA-CSAPDÁZÓ ÉS TRICHODERMA GOMBÁK SEGÍTSÉGÉVEL: IN VITRO KONFRONTÁCIÓS ÉS GÉNEXPRESSZIÓS VIZSGÁLATOK CAENORHABDITIS ELEGANS MODELLRENDSZER FELHASZNÁLÁSÁVAL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

BLEIER NORBERT

 

A MEZŐGAZDASÁGI VADKÁR ÖKOLÓGIAI ÉS ÖKONÓMIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

SZŐDI SZILVIA

 

A CSONTHÉJASOK MONILÍNIÁS MEGBETEGEDÉSÉT ELŐIDÉZŐ KÓROKOZÓK NÖVÉNYKÓRTANI, GENETIKAI ÉS REZISZTENCIA VIZSGÁLATÁNAK EGYES ASPEKTUSAI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

HORVÁTHNÉ KÖKÉNY ANNAMÁRIA

 

AZ ÁLLAMI SZABÁLYOZÁS HATÁSA A LAKOSSÁG HOSSZÚ TÁVÚ MEGTAKARÍTÁSAIRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KOVÁCS LEVENTE

 

AKUT ÉS KRÓNIKUS STRESSZ VIZSGÁLATA TEJELŐ TEHENEKEN A SZÍVRITMUS-VÁLTOZÉKONYSÁG MEGHATÁROZÁSÁVAL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MEGYERI MÁRIA

 

GÉNBANKI TRITICUM MONOCOCCUM TÉTELEK MOLEKULÁRIS CITOGENETIKAI ELEMZÉSE ÉS KIAKNÁZÁSA A BÚZANEMESÍTÉS SZÁMÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KEMÉNYNÉ HORVÁTH ZSUZSANNA

 

A GABONA TERMÉKPÁLYA KERESLETI OLDALÁNAK SZERKEZETI VÁLTOZÁSA AZ EU CSATLAKOZÁS UTÁN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZABÓ-BENEDEK ANDREA

 

A CSR-GYAKORLAT VIZSGÁLATA A VÁLLALATVEZETŐI ÉRTÉKEK ÉS ATTITŰDÖK TÜKRÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

HABLICSEKNÉ RICHTER MÁRIA

 

A NYUGDÍJBAN, NYUGDÍJSZERŰ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK HALANDÓSÁGA FŐBB ELLÁTÁSTÍPUSOK SZERINT

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MORVAI RÓBERT

 

AZ ÉLELMISZERIPARI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ELLÁTÁSI LÁNC INTEGRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SEMEGINÉ TARISZKA ÉVA

 

A SZERVEZETI BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ RENDSZERÉNEK KORSZERŰ KIALAKÍTÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NEUBAUER ÉVA

 

MAGYARORSZÁG VÍZGAZDÁLKODÁSÁNAK OPTIMALIZÁCIÓS LEHETŐSÉGE A VÍZLÁBNYOMON KERESZTÜL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

ÁY ZOLTÁN

 

ABIOTIKUS ÉS BIOTIKUS STRESSZEKKEL SZEMBEN REZISZTENCIÁT EREDMÉNYEZŐ DNS-SZEKVENCIÁK EXPRESSZIÓJA BÚZÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

VIDA ADRIENN

 

A BIOÜZEMANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE MAGYARORSZÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KOVÁCS ATTILA

 

A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALATOK TERVEZÉSE A KÖRNYEZETI KÖLCSÖNHATÁSOK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

LÉVAY NÓRA ANDREA

 

AZ AMERIKAI KUKORICABOGÁR (DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA LECONTE) DISZPERZIÓS VISELKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA ÉS POPULÁCIÓDINAMIKÁJÁNAK MODELLEZÉSE

 

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA

 

A MINŐSÉGFEJLESZTÉS ÉS A VENDÉGELÉGEDETTSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI A HAZAI WELLNESS SZÁLLODÁKBAN

 

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FENYVESI DÁNIEL

 

AXIÁLIS ÁTÖMLÉSŰ VENTILÁTOR LAPÁTNYILAZÁS ÉS REVERZÁLHATÓSÁG

 

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

VARGA ERIKA

 

A SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK ÁTÉRTÉKELŐDÉSE AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS A GAZDASÁGI FELSŐOKTATÁS SZEMSZÖGÉBŐL

 

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KATONA GÁBOR

 

AZ EGÉSZSÉGES EMBERI TÉRDIZÜLET KINEMATIKÁJÁNAK LEÍRÁSA KÍSÉRLETEK ALAPJÁN

 

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NEMES KATALIN

 

AZ UBORKA MOZAIK VÍRUS (CUCUMBER MOSAIC VIRUS) 2B FEHÉRJE FUNKCIONÁLIS ANALÍZISE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZARKA KRISZTINA

 

AZ 50+ GENERÁCIÓ FENNTARTHATÓ FOGYASZTÓI MAGATARTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA SVÁJCI ÉS MAGYARORSZÁGI VIZSGÁLATOK ALAPJÁN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZALAY D. KORNÉL

 

TÁVÉRZÉKELÉSRE ÉS SPEKTROSZKÓPIÁRA ALAPOZOTT ŐSZI BÚZA FAJTAAZONOSÍTÓ ELJÁRÁS

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BALOGH ÁKOS

 

ALACSONY KÖRNYEZETTERHELÉSI KOCKÁZATTAL JÁRÓ GYOMIRTÁSI MEGOLDÁSOK KUKORICÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MUBARAK RASHID AL-BOAININ

 

INFLUENCES OF CHANGING ECONOMIC STRUCTURE ON THE ECONOMIC GROWTH

DISSZERTÁCIÓ, , THESIS

DUDÁS PÉTER

 

A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ÉS A TURISZTIKAI KÍNÁLAT ÖSSZEFÜGGÉSEI JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BRÁVÁCZ IBOLYA

 

AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁS KÉT DIMENZIÓJA: AZ EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BÓZVÁRINÉ JUHÁSZ ZSÓFIA

 

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT BURGONYAVONALAK METABOLIT ANALÍZISE ÉS SZÁRAZSÁGTŰRŐ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZŰCS ANTÓNIA

 

STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK TÉRGAZDASÁGI VIZSGÁLATA A GYÖNGYÖSI KISTÉRSÉGBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA

 

A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ÉS AZ ELÉGEDETTSÉG FŐBB TÉNYEZŐI A VENDÉGLÁTÁSBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MÁTÉFFY MÁRIA-ARANKA

 

A VIDÉKFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS TUDÁSFORMÁK SZEREPE ÉS VÁLTOZÁSA HARGITA MEGYÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

HORVÁTHNÉ BÁCSI JUDIT

 

A HELYI PÉNZ SZEREPE A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KOCKÁZATKEZELÉSÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

RÁDICS JÁNOS PÉTER

 

TALAJMŰVELŐ GÉPEK ÉS ELJÁRÁSOK HATÁSA A TALAJ CO2 KIBOCSÁTÁSÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

PÉTER SZABÓ ISTVÁN

 

NAPKOLLEKTOROK ÜZEMI JELLEMZŐINEK MODELLEZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

RÉTI ISTVÁN

 

NAGY HATÁSFOKÚ FÉLVEZETŐ ALAPÚ NAPELEMEK

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BOCK ISTVÁN

 

BIOTECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSOKKAL ELŐÁLLÍTOTT EMLŐS EMBRIÓK FEJLŐDÉSÉT KÍSÉRŐ GÉNEXPRESSZIÓS MINTÁZATOK VIZSGÁLATA MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

VILLÁNYI VANDA

 

AZ ÓZON SZÖVETTANI ÉS FIZIOLÓGIAI HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BIOINDIKÁTOR NÖVÉNYFAJOKON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

TÓTH ORSOLYA

 

GAZDASÁGSTRUKTÚRA ÉS HATÉKONYSÁG A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

MÉSZÁROS GERGELY

 

A CLADOCERA ÉS COPEPODA EGYÜTTESEK ÖSSZETÉTELÉNEK TÉR-IDŐBELI VÁLTOZÁSAI A RÁCKEVEI (SOROKSÁRI) - DUNAÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

ÚJVÁRY DÓRA

 

SZOCIÁLIS INTERAKCIÓK HATÁSA A ZÁRTTÉRI VADDISZNÓTARTÁSRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KOVÁCS ILDIKÓ

 

A TÁRSADALMILAG FELELŐS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

 

GURMAI LÁSZLÓ

 

VONTATMÁNYRA HATÓ, TEREPEN ÉS PRÓBAPÁLYÁN LÉTREJÖVŐ IGÉNYBEVÉTELEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

VARGA ESZTER

 

EMLŐS TESTI SEJTEK ÚJRAPROGRAMOZÁSA ŐSSEJTEKKÉ, A PLURIPOTENCIA TANULMÁNYOZÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

HEGYI ADRIENN

 

A MARKETING ÉS A KUTATÁS FEJLESZTÉS INTEGRÁCIÓJA A TERMÉK SIKERESSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

LAKI ILDIKÓ

 

SZÁZHALOMBATTA VÁROSÁNAK HELYZETE A 21. SZÁZADBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BODNÁR ÁKOS

 

MESTERSÉGESEN NEVELT AWASSI BÁRÁNYOK VISELKEDÉSÉNEK ÉS NÖVEKEDÉSI ERÉLYÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSEI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

HERCZEG EDINA

 

DÉL-TISZÁNTÚLI GYEPTERÜLETEK BOTANIKAI FELTÁRÁSA ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

HEINCINGER MÓNIKA

 

A DDGS ETETHETŐSÉGE ÉS ANNAK A HATÁSA A CSIRKE ÉS A PULYKA TERMELÉSÉRE ÉS HÚSMINŐSÉGÉRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BALYI ZSOLT

 

A FÖLDJELZÁLOG ÉS A TERMŐFÖLD GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZABÓ KATALIN

 

NEMZETKÖZI EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOKNÁL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

ANTALÍK IMRICH

 

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A DÉLNYUGAT-SZLOVÁKIAI HATÁRRÉGIÓBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KISS KORNÉLIA

 

A SZUBJEKTÍV ÉLETMINŐSÉG SAJÁTOSSÁGAI A BALKÁNON ÉS TÖRÖKORSZÁGBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

VALKÓ GÁBOR

 

A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG INDIKÁTORRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA KOMPOZIT INDIKÁTOROK ALKALMAZÁSÁVAL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SASS-GYARMATI ANDREA

 

A LOPHOLEJEUNEA (SPRUCE) SCHIFFN. (LEJEUNEACEAE, HEPATICAE) NEMZETSÉG AFRIKAI FAJAINAK TAXONÓMIAI REVIZIÓJA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

PANKER MÁTÉ

 

ÉKSZERTEKNŐSÖK TELELÉSI SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

DOUGLAS M. LLOYD

 

AN N-DIMENSIONAL MODEL FOR PREDICTING SUCCESS AND FAILURE IN CANADIA INDUSTRY

DISSZERTÁCIÓ, THESIS

LISA CHILLINGWORTH

 

PROJECT SUCCESS AND THE FEASIBILITY FORMULATM

DISSZERTÁCIÓ, THESIS

MAJORNÉ TÁNCOS ZSUZSANNA

 

A PLURIPOTENCIA GÉNEK IZOLÁLÁSA ÉS IN VITRO VIZSGÁLATA NYÚLBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FEKETE ISTVÁN

 

ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEKBE INTEGRÁLHATÓ HÉJSZERKEZETŰ NAPKOLLEKTOROK

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KATONA FERENC

 

A MARKETING-KONTROLLING ALKALMAZÁSÁNAK JELENTŐSÉGE A MAGYAR KIS- ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYESSÉGÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

DR. STINGLINÉ BIRÓ TÍMEA

 

GYÖKÉRGUBACS-FONÁLFÉRGEK ELLENI VEGYSZERMENTES VÉDEKEZÉS HAJTATOTT PAPRIKÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MARKOLT FERENC ELLÁK

 

A MAGYARORSZÁGI GYORSFORGALMI ÚTHÁLOZAT ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGOT VESZÉLYEZTETŐ VADFAJOK KONFLIKTUSÁNAK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KALMÁR TIBOR

 

TARLÓGONDOZÁS TALAJMŰVELÉSI ÉS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

TAKÁCS ESZTER

 

IMMUNANALITIKAI MÓDSZEREK KIDOLGOZÁSA BACILLUS THURINGIENSIS ENDOTOXIN(OK) KIMUTATÁSÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZŐKE ANDREA

 

EXTENZÍV ZÖLDTETŐK, ÉS AZOKON ALKALMAZOTT EGYES SEDUM FAJOK KOMPLEX ÉRTÉKELÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FROEMEL-HAJNAL VERONIKA

 

KÜLFÖLDI KAJSZIFAJTÁK ADAPTÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE A VIRÁGRÜGYFEJLŐDÉS, A FAGYÉRZÉKENYSÉG ÉS A GYÜMÖLCSMINŐSÉG VIZSGÁLATA ALAPJÁN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZÖLLŐSI DÁNIEL

 

ÍZ-KÖLCSÖNHATÁSOK ELEMZÉSE ELEKTRONIKUS NYELVVEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

ZENTAI ANDREA

 

NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉKOK ÉS MÁS SZENNYEZŐANYAGOK ÉLELMISZERFOGYASZTÁSBÓL SZÁRMAZÓ AKUT EXPOZÍCIÓJÁNAK PROBABILISZTIKUS MODELLEZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SZENTES SZILÁRD

 

A SZÜRKE FENYÉRFŰ (BOTHIRIOCHLOA ISCHAEMUM L.) HAZAI ELTERJEDÉSÉNEK, AGROÖKOLÓGIAI HATÁSAINAK ÉS AGROTECHNIKAI ESZKÖZÖKKEL TÖRTÉNŐ VISSZASZORÍTÁSI LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

TIBENSZKYNÉ KISS EMESE

 

ELTÉRŐ VIRULENCIÁJÚ FITOPLAZMA TÖRZSEK KÖLCSÖNHATÁSÁNAK SZEREPE A KERESZTVÉDETTSÉG KIALAKULÁSÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MIKÓ PÉTER

 

TRITICUM TIMOPHEEVII EREDETŰ ÚJ GENETIKAI ANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS JELLEMZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KRUPPA KLAUDIA

 

IDEGEN FAJÚ KROMOSZÓMÁK AZONOSÍTÁSA A BÚZA (TRITICUM AESTIVUM L.) ÉS EGYES ROKON NEMZETSÉGEK (HORDEUM, AGROPYRON) KERESZTEZÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HIBRIDEK UTÓDAIBAN MOLEKULÁRIS CITOGENETIKAI MÓDSZEREKKEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

PALLÁS EDIT ILONA

 

A SZŐLŐ- ÉS BORÁGAZAT HELYZETE, BORFOGYASZTÁS, BORTURIZMUS

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

PAPP VIKTOR

 

A JUHDÖGLŐ-VÖLGY ERDŐREZERVÁTUM LIGNIKOL BAZÍDIUMOS NAGYGOMBÁINAK TAXONÓMIÁJA ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

CHRISTIAN-OLÁH BRIGITTA

 

A POSZTMODERN TÁJÉPÍTÉSZET ELMÉLETI HÁTTÉR ÉS MEGJELENÉSI FORMÁK

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

VALÁNSZKI ISTVÁN

 

VIDÉKI TÉRSÉGEK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ INDIKÁTORRENDSZER KIDOLGOZÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

STASZNY ÁDÁM

 

A PIKKELYALAK VIZSGÁLATA HALAKON GEOMETRIAI MORFOMETRIAI MÓDSZEREKKEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

HÁRSKUTI JÁNOS

 

A NAPON BELÜLI ÁTUTALÁSI RENDSZER BEVEZETÉSÉNEK HATÁSAI A KKV-K PÉNZFORGALMÁRA ÉS A HUMÁN ERŐFORRÁSOK HATÉKONYSÁGÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

GERE ATTILA

 

MÓDSZERFEJLESZTÉS A PREFERENCIA-TÉRKÉPEZÉSBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SÁJER ISTVÁN

 

A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZAT HELYZETÉT ÉS KÜLKERESKEDELMÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

SALLAI-HARCSA MARIETTA

 

GYEPALKOTÓK FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ALAKULÁSA ADOTT ÖKOLÓGIAI ÉS GAZDÁLKODÁSI TÉNYEZŐK HATÁSÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KONCZ PÉTER

 

FARM SZINTŰ ÜVEGHÁZGÁZ-MÉRLEG

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

HORVÁTH ÁDÁM TAMÁS

 

DUGATTYÚS FÉKNYERGEK KINETIKÁJA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KOMÁROMI JUDIT

 

LISZTHARMAT-REZISZTENCIATÍPUSOK ÉS A GAZDANÖVÉNY-KÓROKOZÓ KAPCSOLAT VIZSGÁLATA BÚZÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

RÁKÓCZI ATTILA

 

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA TÁJVÉDELMI ELŐÍRÁSAINAK HATÁSAI A BÉKÉS MEGYEI KUNHALMOK ÁLLAPOTÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

BELOVECZ MÁRIA

 

AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI A MEZŐGAZDASÁGBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

PÁLINKÁS ZOLTÁN

 

Diabrotica-rezisztens (Cry34/35Ab1, Cry34/35Ab1 x Cry1F fehérjét termelő) kukorica hibridek környezeti kockázatelemzése egyes ízeltlábú csoportokra

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

VÁRADI ÉVA

 

HÍMIVARSEJTEK ÉS KORAI IVARSZERV-SZÖVETEK MÉLYHŰTÉSES TARTÓSÍTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE BAROMFIFAJOKBAN GÉNMEGŐRZÉSI CÉLOKBÓL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NAGY ADRIENN

 

A TURIZMUS HATÁSA A TÉRGAZDASÁG FEJLŐDÉSÉRE MAGYARORSZÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

JEVCSÁK MELINDA

 

A Kárpátalján védett Narcissus angustifolius Curt. in vitro szaporítása

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

PILLINGER GYÖRGY

 

A TALAJ DEFORMÁCIÓJA ÉS CSILLAPÍTÁSA GUMIABRONCSOK ALATT

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NAGY ÁDÁM

 

KAJSZIGYÜMÖLCSÖK(PRUNUS ARMENIACA L.) POLIFENOL KÉSZLETÉNEK ÁTFOGÓ TÖMEGSPEKTROMETRIÁS FELTÉRKÉPEZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

ILLÉSSY MIKLÓS

 

A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS ÚJ ÚTJAINAK KERESÉSE: A SZERVEZETI INNOVÁCIÓK ÉS A SZERVEZETI TANULÁS SZEREPÉNEK FELÉRTÉKELŐDÉSE A GAZDASÁGI VÁLSÁG IDEJÉN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

dr. Reinitz László Zoltán

 

Kutyák cerebrospinalis folyadéktereinek anatómiai viszonyai, térbeli modellezése és térfogatmérése

dr. Bende Balázs

 

Kutyák és macskák húgykövességének epidemiológiai vizsgálata Magyarországon

BERNÁTH GERGELY

 

A HALSPERMA MINŐSÍTÉSI RENDSZERÉNEK GAZDASÁGI CÉLÚ FEJLESZTÉSE

DISSZERTÁCIÓ,TÉZISEK, THESIS

SÁNDOR FERENC

 

A HUMIN ANYAGOK HATÁSA FAISKOLAI TERMESZTÉSBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

MÉNES ANDRÁS

 

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK,  THESIS

HÁBER ISTVÁN

 

FOTOVILLAMOS ÉS FOTOVILLAMOS-TERMIKUS RENDSZEREK ENERGETIKAI MODELLEZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

KURJÁK ZOLTÁN

 

BIOLÓGIAI ANYAGOK VÍZLEADÁSI TULAJDONSÁGAI MIKROHULLÁMÚ TÉRBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

BOTTLIK LÁSZLÓ

 

A FELSZÍNTAKARÁS JELENTŐSÉGE A TALAJVÉDELEMBEN ÉS A KLÍMAKÁROK ENYHÍTÉSÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

TÓTH ÁKOS

 

LIGNOCELLULÓZ BONTÓ MIKROBÁK IZOLÁLÁSA ÉS ENZIMEK BIOTECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

HORVÁTH CSABA

 

ÖT ŐSZI BÚZAFAJTA (Triticum aestivum L.) MINŐSÉGÉNEK ÉS FEHÉRJE ÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA NITROGÉN- FEJTRÁGYÁZÁSI KÍSÉRLETBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

FEHÉR ZSÓFIA

 

A TÁJGAZDÁLKODÁS ÉS A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK SZEREPE A NASZÁLY PEREMVIDÉKÉNEK GYEPTERÜLETEIN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

JUNG IVETT

 

IMMUNGLOBULIN (IGY) ÉS INDUKTÍV VITAMINJAINAK (A-, E-VITAMIN, KAROTINOIDOK) SZIKBE ÉPÜLÉSÉNEK DINAMIKÁJA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

Dr. ZALAINÉ MÉSZÁROS KORNÉLIA

 

A MARHAHÚS ÁGAZAT KÜLKERESKEDELMÉNEK VERSENYKÉPESSÉGE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

BALLA ISTVÁN

 

BÚZAFAJTÁK NITROGÉN MŰTRÁGYA REAKCIÓJÁNAK KISPARCELLÁS- ÉS A TALAJ VÍZTARTALMÁNAK PRECÍZIÓS ELEMZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

ZOMBORINÉ NAGY BETTINA

 

STABIL GENETIKAI TRANSZFORMÁCIÓVAL ELŐÁLLÍTOTT ÁRPA VONALAK ABIOTIKUS STRESSZTŰRÉSÉT ÉS SZEMMÉRETÉT BEFOLYÁSOLÓ GÉNJELÖLTEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

YASER MUEETH A. ALKAHTANI

 

EMPLOYMENT CONDITIONS FOR SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH AND INTERNATIONAL RELATIONSHIP
/Sub-Title: Experiences from Saudi Arabia/

DISSZERTÁCIÓ,  THESIS

EMBER IBOLYA

 

Epidemiology of Bois noir disease and effect of disease on grapevine performance and wine quality in Hungary / A Bois noir betegség járványtana, és hatása a szőlő és a bor minőségére Magyarországon

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

IMAN MIRMAZLOUM

 

Analysis of the glycoside biosynthesis in Rhodiola rosea L.

 

ENGELHARDT TEKLA

 

INTERACTIONS BETWEEN LISTERIA SPP. AND LACTIC ACID BACTERIA PRODUCING ANTILISTERIAL BACTERIOCINS

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

Név

Doktori (PhD) értekezés címe

SZALÓKI-DORKÓ LILLA

 

FEKETE BODZA SZÍNANYAGOK ÁTFOGÓ ANALITIKAI VIZSGÁLATA ÉLELMISZER-TECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSOK SORÁN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SZABÓ-NÓTIN BEATRIX

 

ALMATÖRKÖLY, MINT TERMÉSZETES ÁLLOMÁNYKIALAKÍTÓ ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI GYÜMÖLCSTERMÉKEKBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

CSAMBALIK LÁSZLÓ

 

PARADICSOM TÁJFAJTÁK SZEREPE AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

NAGY GERGŐ GÁBOR

 

MADÁRTANI FELVÉTELEZÉSEN ALAPULÓ TÁJI LÉPTÉKŰ BIODIVERZITÁS INDIKÁTOROK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

TAKÁCS DÁNIEL

 

VÁROSI SZABADTEREK ÉS SZABADTÉR-FEJLESZTÉSEK INGATLANÉRTÉK-BEFOLYÁSOLÓ HATÁSÁNAK ELEMZÉSE BUDAPEST PÉLDÁJÁN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

HEGEDŰS SZILÁRD

 

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ELADÓSODÁSI FOLYAMATAINAK ÉS TŐKESZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SZŐKE BARNA

 

A PINOT FAJTAKÖR SZŐLŐ ÉS BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SEPSI PANNA

 

A HŐMÉRSÉKLET ÉS CSAPADÉK HATÁSA AZ ALMA FENOLÓGIAI JELENSÉGEIRE HAZAI TÖRTÉNETI ADATSOROK ALAPJÁN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

BORI ZSUZSANNA

 

HPLC ÉS GC-MS MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE A PARADICSOMBAN ÉS A FŰSZERPAPRIKÁBAN ELŐFORDULÓ KAROTINOIDOK ÉS AROMAANYAGOK MEGHATÁROZÁSÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

BERNHARDT BOTOND

 

KERTI BAZSALIKOM (OCIMUM BASILICUM L.) TAXONOK BIOLÓGIAILAG AKTÍV ANYAGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SZÉKELY KINGA KATALIN

 

A CSÍKI-MEDENCE TELEPÜLÉSEINEK TÍPUSAI ÉS AZOK MARKETING SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

GERGELY ZOLTÁN

 

ÉTKEZÉSI PAPRIKAFAJTÁK ÚJSZERŰ MINŐSÍTÉSE AUTOMATA KÉPFELDOLGOZÓ RENDSZERREL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

VARGA SÁNDOR

 

A THERMOPLASMA ACIDOPHILUM KINONTESTEK VIZSGÁLATA LIPID- ÉS FEHÉRJEANALITIKAI MÓDSZEREKKEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

GERÉNÉ RADVÁNYI DALMA

 

GOMBATERMESZTÉSBEN ELŐFORDULÓ KÁRTÉKONY PENÉSZEK KORAI KIMUTATÁSA ILLÉKONY MÁSODLAGOS ANYAGCSERETERMÉKEIKKEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SÁRKÖZI EDIT

 

NEHÉZFÉM TERHELÉS HATÁSA TALAJ-NÖVÉNY RENDSZEREKBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

DÉNESNÉ VÁRVÖLGYI EVELIN

 

MÓDSZERFEJLESZTÉS A KÁVÉPÖRKÖLÉS NYOMON KÖVETÉSÉRE ÉS A KÁVÉBAN ESETLEGESEN ELŐFORDULÓ ÁRPA DETEKTÁLÁSÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

AMBRUS ANDREA

 

A HELY-SPECIFIKUS TÁPANYAG-ELLÁTÁS ÉS AZ ŐSZI BÚZA (TRICTICUM AESTIVUM L.) MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI JELLEMZŐI KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

FEJÉR KIRÁLY GERGELY

 

CSŐDELŐREJELZŐ MODELLEK ALKALMAZHATÓSÁGA HARGITA MEGYEI VÁLLALKOZÁSOKNÁL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

LANTOS ANNA LÍVIA

 

MAGYARORSZÁGON ELŐFORDULÓ MONILINIA FAJOK BIOLÓGIAI DIVERZITÁSA ÉS FUNGICID ÉRZÉKENYSÉGE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

TÓTH JÓZSEF

 

JELENTŐSEBB FOLYAMATOK HATÁSÁNAK MÉRÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ BANKRENDSZERÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

VARGA LÁSZLÓ ISTVÁN

 

A kereklevelű repkény (Glechoma hederacea L.) morfológiai és beltartalmi variabilitása

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SZABÓ LÁSZLÓ

 

AZ ARANYSAKÁL (CANIS AUREUS LINNAEUS 1758) ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSÁNAK ÉS ÉLŐHELYHASZNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

MAKOVECZ-TÓTH ZSÓFIA

 

LISZTHARMAT INDUKÁLTA GÉNEXPRESSZIÓ EGY FOGÉKONY SZŐLŐ FAJTÁBAN – EGY ÚJ NAC TRANSZKRIPCIÓS FAKTOR SZEREPE A FERTŐZÉSRE ADOTT VÁLASZREAKCIÓBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

MÉSZÁROS DÓRA

 

A MEZŐGAZDASÁG FENNTARTHATÓSÁGÁT ÉRTÉKELŐ MÓDSZER FEJLESZTÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SEBŐK FLÓRA

 

Biomassza eredetű komposztok mikológiai elemzése

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

JÓCSÁK ILDIKÓ

 

A NÖVÉNYBEN NEHÉZFÉM-HATÁSÁRA KIALAKULÓ STRESSZÁLLAPOT KORAI FÁZISÁNAK DETEKTÁLÁSÁRA ALKALMAS PARAMÉTEREK KIVÁLASZTÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

FÜSTÖS ZOLTÁN

 

ÉTKEZÉSI PAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM L. VAR. GROSSUM) TENYÉSZTHETŐ ENDOFITA BAKTÉRIUMAINAK BIODIVERZITÁSA ÉS KOLONIZÁCIÓJUK MODELLEZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

FUCHSZ MÁTÉ

 

A BIOGÁZ FÖLDGÁZ MINŐSÉGRE TÖRTÉNŐ TISZTÍTÁSÁNAK ÉS TOVÁBBI HASZNOSÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGOSSÁGI VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

KANYÓNÉ RÁCZ KINGA

 

A SZŐLŐ TERMÉSKORLÁTOZÁSÁNAK HATÁSVIZSGÁLATA A BOROK MINŐSÉGÉRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

RÁCZ ANITA

 

KEMOMETRIA ÉS FT-NIR SPEKTROSZKÓPIA ALKALMAZÁSA AZ ÉLELMISZERANALITIKÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

FÜLÖP GYÖRK

 

FÖLDMEGFIGYELÉSI ADATOKON ALAPULÓ TÁJVÁLTOZATOSSÁGI MUTATÓRENDSZER KIALAKÍTÁSA STATISZTIKAI ESZKÖZÖKKEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

GÁSPÁR IGOR

 

MEMBRÁNMŰVELETEK ANYAGÁTADÁSÁNAK INTENZIFIKÁLÁSA AZ ÉLELMISZERIPARBAN ÉS KÖRNYEZETVÉDELEMBEN STATIKUS KEVERŐ ALKALAMZÁSÁVAL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SAFRANYIK FERENC

 

SILÓK GRAVITÁCIÓS ÉS VIBRÁCIÓS ÜRÍTÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SZABÓ ZOLTÁN LÁSZLÓ

 

A PROJEKT KONTROLLING GYAKORLATI ALKALMAZÁSA AZ ÉPÍTŐIPARI SZERVEZETEK VEZETÉSÉNEK HATÉKONYABBÁ TÉTELÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

DARNAY LÍVIA

 

MIKROBIÁLIS TRANSZGLUTAMINÁZ ALKALMAZHATÓSÁGA TEJ- ÉS HÚSIPARI TERMÉKEKNÉL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

ILLÉS BALÁZS

 

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI HÁLÓZATOK ÉS KLASZTEREK KIALAKÍTÁSÁNAK MAKROGAZDASÁGI VIZSGÁLATA A NEMZETKÖZI SZAKÁGAZATI KAPCSOLATRENDSZERBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

CSORBAI BALÁZS

 

SZAPORODÁSBIOLÓGIAI, GENETIKAI ÉS TERÜLETVÁLASZTÁSI VIZSGÁLATOK A KÍNAI RAZBÓRA (PSEUDORASBORA PARVA) MAGYARORSZÁGI ÁLLOMÁNYAIN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

DEÁK CSILLA

 

SZÁRAZSÁGTŰRÉS VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ BÚZAFAJTÁKBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SZÉCSY ORSOLYA

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK A MŰTRÁGYÁZÁS, A POTENCIÁLISAN TOXIKUS ELEMTARTALOM ÉS AZ ENZIMAKTIVITÁS KÖZÖTT MAGYARORSZÁGI TALAJOKON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

TÓTH-LENCSÉS ANDREA KITTI

 

SZŐLŐFAJTÁK, VÁLTOZATOK, NEMESÍTÉSI ALAPANYAGOK JELLEMZÉSE ÉS SZÁRMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA MOLEKULÁRIS MARKEREKKEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

KISS TIBOR

 

A KENYÉRBÚZA (TRITICUM AESTIVUM L.) KÖRNYEZETI ADAPTÁCIÓJÁT MEGHATÁROZÓ GENETIKAI KOMPONENSEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

PAP DÁNIEL

 

IDENTIFICATION OF TWO NOVEL POWDERY MILDEW RESISTANCE LOCI, FROM THE WILD CHINESE GRAPE SPECIES VITIS PIASEZKII

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

BAKÓ GÁBOR

 

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSÚ VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE NAGYFELBONTÁSÚ LÉGI TÁVÉRZÉKELÉSSEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

VIRÁG ÁGNES

 

A TURISZTIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉS SZEREPE A TOKAJI BORVIDÉKEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

KISARI KRISZTIÁN

 

A LEAN-MODELL ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLAT ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEMPONTJAI BIOGÁZ-ÜZEMEKBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

KOVÁCS ILDIKÓ ÉVA

QUO VADIS HRM?
HR GYAKORLATOK NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSA FÓKUSZBAN KÖZÉP-KELET-EURÓPAI ÉS HAZAI SAJÁTOSSÁGOAKKAL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SZILASNÉ JÓSVAI JÚLIA KATALIN

Kémiai kommunikációs csatornák kutatása kártevő lepkék (Lepidoptera) és redősszárnyú darazsak (Hymenoptera) csapdázására alkalmas csalétkek fejlesztése céljából

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SZENCZI-CSEH JÚLIA

A FOGYASZTÓK NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK EXPOZÍCIÓJA BIZONYTALANSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

TÓTH ZSOLT

BIOTIKUS, ABIOTIKUS TÉNYEZŐK ÉS KÜLÖNBÖZŐ TALAJOK LEBONTÓHATÉKONYSÁGÁNAK KAPCSOLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

OLÁH IZABELLA

1000 FŐ ALATTI TELEPÜLÉSEK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

KÁSA ESZTER

HALSPERMA- ÉS SPERMATOGÓNIUMOK VITRIFIKÁCIÓJA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

NGUYEN DUC VUONG

IMMOBILIZATION AND CHARACTERIZATION OF ENZYME FOR PRODUCTION OF LACTULOSE-BASED OLIGOSACCHARIDES

DISSZERTATION,  THESIS

MATTHIAS REICH

WORKPLACE HEALTH MANAGEMENT AS AN EMERGING FUNCTION WITHIN CORPORATE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT – RESULTS OF A SURVEY IN GERMANY AND HUNGARY

DISSZERTATION,  THESIS

EVANS MUTUMA

INNOVATIVE APPROACHES OF PREDICTING SOIL PROPERTIES AND SOIL CLASSES IN THE EASTERN SLOPES OF MT. KENYA

DISSZERTATION,  THESIS

KINDLOVITS SÁRA

A MEZEI CICKAFARK (ACHILLEA COLLINA BECKER) PRODUKCIÓJÁT ÉS HATÓANYAGAIT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

KALMÁR PÉTER

DATA SCIENCE TO IMPROVE BANK CONTROLLING METHODS

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

CSORBA LÁSZLÓ

SZELEKCIÓ, VERSENY ÉS KOCKÁZAT A GAZDASÁGI EVOLÚCIÓ FOLYAMATÁBAN – BIZONYTALANSÁG ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁS VIZSGÁLATA FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK KÖRÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

KERÉNYI FARKAS

A GÉNEXPRESSZIÓ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREI: A NONSENSE-MEDIATED DECAY mRNS BONTÓ RENDSZER SZABÁLYOZÓ ELEMEI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

TÓTH ENDRE GYÖRGY

PHYLOGEOGRAPHY AND ADAPTIVE GENETIC VARIATION OF SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) POPULATIONS FROM THE CARPATHIANS AND THE PANNONIAN BASIN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

MISKOLCZINÉ GÁBRIEL MONIKA

ZÖLD ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT ÁTFOGÓ VIZSGÁLATA A HAZAI KÖZÚTI GÉPJÁRMŰIPARBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

ALIEU GIBBA

THE COMPETITIVENESS OF GAMBIA’S AGRICULTURAL PRODUCTS IN INTERNATIONAL TRADE: AN INCENTIVE FOR ECONOMIC PROGRESS

DISSZERTÁCIÓ, THESIS

KERESZTES ÉVA RÉKA

AZ OKTATÁSI BEFEKTETÉSEK KIEMELT SZEREPE A FELSŐOKTATÁS VERSENYKÉPESSÉGÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

BARÁNYI ISTVÁN

ACÉL FELÜLET MIKROTOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSA ABRÁZIÓS KOPÁS KEZDETI SZAKASZÁN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

KAPROS ZOLTÁN

AUTONÓM ÉS HÁLÓZATTAL EGYÜTTMŰKÖDŐ FOTOVILLAMOS ENERGIATERMELŐ RENDSZEREK OPTIMALIZÁLÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

RAGONCSA ZOLTÁN

A FÖLDTULAJDON SZERKEZETI VÁLTOZÁSAINAK FŐBB JELLEMZŐI, HATÁSAI HAZÁNKBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SALÁTA DÉNES

AZ ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉG FÁS LEGELŐINEK TIPOLÓGIÁJA ÉS TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAIK

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

NAGYGÁL JÁNOS

A KONVEKCIÓS GEOTERMIKUS ENERGIATERMELÉS FENNTARTHATÓSÁGA ÉS A FELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

JÓZSA VIKTÓRIA

A NAGYVÁLLALATI BEÁGYAZÓDÁS VIZSGÁLATA HELYI SZINTEN HÁROM MAGYAR NAGYVÁROS PÉLDÁJÁN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

TÓTH ANNAMÁRIA

MEGGYANTRAKNÓZIS: a kórokozó jellemzése, genetikai diverzitása és a növényvédelmi technológia kidolgozása

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

TURCSÁN ARION

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSA EGYES KERTÉSZETI, SZÁNTÓFÖLDI ÉS ERDÉSZETI NÖVÉNYKULTÚRÁKRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

CSAPÓ LÁSZLÓ ATTILA

AZ INFORMÁCIÓMENEDZSMENT SZEREPE A FOLYAMATFEJLESZTÉSBEN – A TOYOTA-MÓDSZER INNOVATÍV MEGKÖZELÍTÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

BEDE-FAZEKAS ÁKOS

FÁS SZÁRÚ DÍSZNÖVÉNYEK POTENCIÁLIS TELEPÍTHETŐSÉGI TERÜLETÉNEK ELŐREJELZÉSE TERMÉSZETKÖZELI ÉLŐHELYEKRE KÉSZÍTETT MODELLEK ALAPJÁN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

WIRTH GÁBOR

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A VELENCEI-TÓNÁL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESEN

PÁNDI ILDIKÓ

A TANYAVILÁG MEGSZŰNÉSÉNEK TÁJÖKOLÓGIAI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HATÁSAI A DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

TAKÁCS KATALIN

URADALMI KERTÉSZETEK A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

JUHÁSZ PÉTER GERGŐ

AZ ÉLELMEZÉS-BIZTONSÁGI HELYZETRE HATÓ TÉNYEZŐK MALAWIBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SZABÓ VIRÁG

A TOJÓTYÚKÁGAZAT ÖKONÓMIAI VISZONYAI KÜLÖNBÖZŐ TARTÁSTECHNOLÓGIÁKBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

CSORBA ÁDÁM

REFLEKTANCIA SPEKTROSZKÓPIA ALKALMAZÁSA TALAJTULAJDONSÁGOK ÉS TALAJOSZTÁLYOZÁSI EGYSÉGEK MEGHATÁROZÁSÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

VARGA DOROTTYA

 

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

TENK ANDRÁS

 

A TERMÉSZETVÉDELEM REGIONÁLIS ÉS TURISZTIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEIENK VIZSGÁLATA BUDAPEST ZÖLDFELÜLETEIN LÉVŐ MINTATERÜLETEK ALAPJÁN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

NGUYEN LE PHUONG LIEN

 

EXTENDING THE STORABILITY OF MELON

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

RAPI SÁNDOR

 

BIOAKTÍV PEPTIDEK ANALITIKAI MEGHATÁROZÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

LENKOVICS BEATRIX

 

A HELYI GASZTRONÓMIA MEGJELENÉSE NÓGRÁD MEGYE TURIZMUSÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

BERECZKI KRISZTINA

 

A MADARAK SZEREPE A HERNYÓKÁRTEVŐK ELLENI VÉDEKEZÉSBEN, TÖLGYESEKBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

VARGA ÁKOS

 

TÁJI KÖRNYEZET, PESZTICIDTERHELÉS ÉS TÁPNÖVÉNY-FITOFÁG FENOLÓGIAI SZINKRONITÁS HATÁSA ALMAÜLTETVÉNYEK POLOSKA (HETEROTPERA) EGYÜTTESEIRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

POLGÁRI DÁVID

 

A PETESEJT AKTIVÁCIÓ SEJT- ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI VIZSGÁLATA GABONAFÉLÉKBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

FICSOR ANITA

 

ÁRPÁT FERTŐZŐ PYRENOPHORA FAJOK INTRA- ÉS INTERSPECIFIKUS VÁLTOZÉKONYSÁGA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

GULYÁS MIKLÓS

 

BIOGÁZÜZEMI ERJESZTÉSI MARADÉK MEZŐGAZDASÁGI FELHASZNÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

HÁHN JUDIT

ATRAZINE ÉS TERBUTHYLAZINE HATÓANYAGOK BIODETOXIFIKÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KOMPLEX BIOLÓGIAI HATÁSMÉRŐ MÓDSZEREKKEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

MÉSZÁROS DÓRA

A MEZŐGAZDASÁG FENNTARTHATÓSÁGÁT ÉRTÉKELŐ MÓDSZER FEJLESZTÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

JÜRGEN FONGER

DYNAMIC CAPABILITIES AND GROWTH OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES - A STUDY AMONG COMPANIES IN NORTH RHINE-WESTPHALIA (GERMANY)

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

BÁRDOS  ILONA  KINGA

VÁLLALATI ÖSZTÖNZÉSI TECHNIKÁK: A MUNKAHELYI JUTALMAZÁS ÉS JAVADALMAZÁS
AZ ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

BÉRES  DÁNIEL

A MAGYAR TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FIZETÉSKÉPTELENSÉGÉNEK ELŐREJELEZHETŐSÉGE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SZUVANDZSIEV   PÉTER

A SOLANACEA CSALÁDBA TARTOZÓ FONTOSABB ZÖLDSÉGEK (PARADICSOM, TOJÁSGYÜMÖLCS, PAPRIKA) NÖVÉNYI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA SPEKTROSZKÓPIÁS MÓDSZEREKKEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SZÜGYI SÁNDOR

REZISZTENCIANEMESÍTÉSBŐL KIEMELT MEGGY GENOTÍPUSOK ÉRTÉKELÉSE POMOLÓGIA TULAJDONSÁGOK ÉS ENDOGÉN VEGYÜLETEK TESZTELÉSÉVEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

HARKAI PÉTER

SUGÁRGOMBA TÖRZSGYŰJTEMÉNY TAXONÓMIAI ÉS KÖRNYEZET-BIOLÓGIAI ELEMZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

FARKAS ZSUZSA

MINTAVÉTELI ELJÁRÁSOK OPTIMALIZÁLÁSA A TERMÉKMEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSÉRE ÉLELMISZEREKBEN ELŐFORDULÓ NÖVÉNYVÉDŐSZERMARADÉK-HATÁRÉRTÉKEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

PATKÓ LÁSZLÓ

NEM INVAZÍV MONITORING MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE EMLŐS RAGADOZÓ FAJOK ESETÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

TÓTH PÉTER

STRESSZÉRZÉKENYSÉG LUDAKBAN A TOLLSZEDÉS IDEJÉN, ÉS A TOJÁSTERMELÉS ADAPTÍV VÁLTOZÁSA AZ ÉVJÁRAT ÉS ÉLETKOR SZERINT

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

ZSARNÓCZKY MARTIN BALÁZS

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI MINTATERÜLETEKEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

BÁNYAI JUDIT

A SZÁRAZSÁGSTRESSZ MORFOLÓGIAI, FIZIOLÓGIAI ÉS TERMÉSBIOLÓGIAI HATÁSÁNAK TANULMÁNYOZÁSA DURUMBÚZÁBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

BŐHM VIKTÓRIA

AZ OLTOTT GÖRÖGDINNYE SÓTŰRÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

KONTRA LEVENTE

A CYMBIDIUM GYŰRŰSFOLTOSSÁG VÍRUS ELLENI RNS CSENDESÍTÉSBEN SZEREPET JÁTSZÓ GÉNEK ÉS AZ AZT GÁTLÓ p19 FEHÉRJE VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

ABINAYA CHANDRASEKARA

NEURAL DIFFERENTIATION OF MOUSE AND HUMAN PLURIPOTENT STEM CELLS

DISSZERTÁCIÓ,  THESIS

ANNA DOROTA OCHALEK

NEURONAL DISEASE MODELLING WITH RABBIT AND HUMAN STEM CELLS

DISSZERTÁCIÓ,  THESIS

PELYHE CSILLA

TRICHOTECÉNVÁZAS MIKOTOXINOK HATÁSA A GLUTATION REDOX RENDSZER SZABÁLYOZÁSÁRA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

TÜRKÖSI EDINA

ÚJ BÚZA/ÁRPA ÉS BÚZA/AGROPYRON INTROGRESSZIÓS VONALAK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS AZONOSÍTÁSA FLUORESZCENS IN SITU HIBRIDIZÁCIÓVAL ÉS MOLEKULÁRIS MARKEREKKEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

HOLLÓ ERVIN

A K+F+I HELYZETE ÉS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI A KKV-SZEKTORBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

AL ASMI BAHAA

CORRELATIONS BETWEEN THE STATE DEBT AND ECONOMIC STABILITY IN ASIAN AND AFRICAN DEVELOPING COUNTRIES

DISSZERTÁCIÓ,  THESIS

FARKAS ÁGNES

A BIOMASSZA ENERGETIKAI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK HATÁSA A MUNKAERŐPIACRA ÉS A VERSENYKÉPESSÉGRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

PAPP DÁVID

ALMAFAJTÁK ÉS NEMESÍTÉSI GÉNFORRÁSOK BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁGÁNAK KARAKTERIZÁLÁSA FENOTIPIZÁLÁSSAL ÉS MOLEKULÁRIS MARKEREZÉSSEL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

SZABÓ DOROTTYA

A TERMELŐI PIACOK PIACSZERVEZŐI, TERMELŐI ÉS FOGYASZTÓI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

VASS ANDREA

PESZTICID ANALITIKAI ELJÁRÁSOK FEJLESZTÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS